wateroverlastf

(video) Wetterskip: ‘Extra maatregelen tegen dreigende wateroverlast’

Grou / Video –  Wetterskip Fryslân heeft donderdag 4 januari diverse ‘retentiepolders’ ingezet om de hoge waterstand in de Friese boezem naar beneden te krijgen. Het betreft onder andere polders op polder It Eilân-East bij Goëngahuizen, de polder bij Smalle Ee en de Soestpolder bij Burgum, waar het water vanaf het Prinses Margrietkanaal de polder in stroomt.

Vier miljoen kubieke meter

De zeven retentiepolders (polders om in noodsituaties extra water op te vangen) liggen bij Burgum (Soestpolder), Goëngahuizen (It Eilân) en Smalle Ee, Beetsterzwaag (Simmerpolder), Donkerbroek, Oosterwolde (De Harken) en Mildam. Deze gebieden kunnen samen ongeveer vier miljoen kubieke meter water bergen. “Door ze te laten vollopen kunnen we een verdere stijging van de gemiddelde boezemwaterstand met drie centimeter voorkomen”, meldt Wetterskip Fryslân.

Lezer van Grousters.nl Anne Peenstra uit Drachten maakte bijgaand filmpje van Eilân-east bij Goëngahuizen: “Justermiddei is troch Wetterskip Fryslân Eilân-east ek ûnder wetter setten. Ik makke doe dit filmke.”

Om ze te kunnen gebruiken worden de retentiepolders afgesloten van de bemaling. Hierna wordt met het openen van schuiven boezemwater ingelaten, tot het waterniveau in de polders gelijk is aan dat in de boezem. Het gebufferde water kan op een later tijdstip weer gecontroleerd worden weggemalen naar de boezem.

watervoverlast

Open draaien retentiegebied bij Smalle Ee. Foto: Henk Brinkman / Actief Media

Gemalen draaien op volle toeren

Er is bewust gekozen voor het inzetten van zeven polders in de oostelijke helft van de provincie. De afgelopen dagen is hier door de westenwind veel water naartoe gestuwd. “Door deze polders te gebruiken, verminderen we de hoeveelheid water die terugstroomt naar het zuidwesten van de provincie. Daar draaien het Hooglandgemaal (bij Stavoren) en het Woudagemaal (bij Lemmer) op volle toeren om water naar het IJsselmeer te pompen.

Boezemstand op 31 centimeter -NAP

De gemiddelde waterstand in de boezem was donderdagochtend opgelopen naar 31 centimeter beneden NAP. Normaal geldt een streefpeil van 52 centimeter – NAP. De verwachting is dat het waterniveau de komende dagen nog een paar centimeter zal oplopen. Vrijdag wordt nog regen verwacht.

Vanaf donderdag 4 januari is het ook weer goed mogelijk om via het Lauwersmeer te spuien naar de Waddenzee. De afgelopen dagen waren de mogelijkheden hiervoor minimaal als gevolg van de hoge zeewaterstand. De verwachting is dat dit de komende dagen verlichting zal brengen.

Vasthouden

De afgelopen dagen zijn meer maatregelen getroffen om de boezemwaterstand beheersbaar te houden. Er is zoveel mogelijk water vastgehouden in de polders in het beheersgebied van het Friese waterschap. Op vier plaatsen zijn woensdag zandzakken ingezet om op kwetsbare plaatsen kades tijdelijk te verhogen. Op vijf plaatsen draaien noodpompen om schade aan bebouwing te voorkomen.

Woudagemaal Lemmer

Woudagemaal Lemmer. Foto: Press4All

Woudagemaal ‘uitverkocht’

De mogelijkheden om het draaiende Wouda-stoomgemaal bij Lemmer te bezoeken zijn de komende dagen beperkt. Voor donderdag en vrijdag zijn alle toegangsbewijzen uitverkocht. Op zaterdag en zondag is het gemaal niet open voor bezoekers. Actuele berichten over openingstijden zijn te vinden op de website van het Woudagemaal(externe website).

Door de vele neerslag van de afgelopen dagen is de waterstand in de Friese boezem en polders behoorlijk opgelopen. De hoogste stand wordt vooreerst verwacht op zaterdag 6 januari 2024. “We zetten plaatselijk zandzakken en pompen in om problemen te voorkomen en slaan zoveel mogelijk water op in polders. Bij alle te nemen maatregelen ligt de prioriteit op het beschermen van woningen en bedrijfsgebouwen”, aldus het waterschap.

Meld overlast en schade

Dreigt er schade door hoog water of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).

Deze tekst is tot stand gekomen i.s.m. Weekblad Actief en mag niet door derden worden overgenomen.