gemeenteraad

Extra ledenvergadering PB Grou van 24 oktober 2023 uitgesteld!

Grou – Het bestuur van Pleatslik Belang heeft meer tijd nodig om deze extra ledenvergadering, die op dinsdag 24 oktober a.s. op de agenda stond, over doel, opzet en werkwijzen van de Doarpskooperaasje Grou goed voor te bereiden. 

Het bestuur gaat overleggen met een aantal gemotiveerde leden en er komt ook nog een overleg met het bestuur van de Doarpskooperaasje. Zo kunnen we een goede gezamenlijke vergadering met de leden van Pleatslik Belang houden, op weg naar verbinding en samenwerking.

Nader nieuws volgt spoedig!