Smallingerland sluit brede vaarweg Drachten langs Grou nog niet uit

‘Neem nog geen definitief besluit over de vaarweg naar Drachten. Dat is het dringende verzoek van b. en w. van Smallingerland aan Provinciale Staten van Fryslân. Die bespreken dit onderwerp – en ook de (natuur-)ontwikkeling van het schiereiland De Hegewarren – woensdagavond 14 september in een commissievergadering en woensdag 21 september (overdag) in de vergadering van Provinciale Staten.

Door Gerrit van der Meer

Het college van Smallingerland baseert haar advies op een dinsdag 6 september verschenen rapport van dr. Walter J.J. Manshanden van NEO Observatory in Rotterdam. Hij heeft de eerder dit jaar gepubliceerde maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) over de vaarweg naar Drachten nader onderzocht. Zijn conclusie is, dat er méér moet worden onderzocht om tot een breed gedragen oordeel te kunnen komen. “Daar zijn wij het mee eens”, zegt wethouder Maria le Roy van Smallingerland.

Bestaande vaarweg

Dat ‘meer’ betreft onder andere het beter bekijken van de voor- en nadelen van het aanpassen van de bestaande vaarweg door de Alde Feanen naar Drachten: dus breder en dieper maken, ten gunste van grotere vrachtschepen (Klasse V in plaats van Klasse IV).

Het rapport van Manshanden – met de ironische titel ‘Samen het schip in’ – is geschreven op verzoek van de gemeente Smallingerland. “Maar het was een vrije opdracht. De conclusies van Manshanden zijn zijn verantwoordelijkheid”, beklemtoont de wethouder. Dat neemt niet weg dat het college van Smallingerland de essentie van het nieuwe rapport deelt: er moet breder worden gekeken naar de voor- en nadelen van de nieuwe vaarweg, inclusief het verbreden en verdiepen van de bestaande vaarweg. De wethouder en haar collega’s delen ook de mening van Manshanden, dat de MKBA ‘breder’ opgezet had moeten worden, met meer betrokkenheid van bijvoorbeeld de gemeente en Drachtster bedrijven bij de voorbereiding.

Niet investeren

De gemeente en de havengebonden bedrijven in Drachten vrezen dat de provincie Fryslân niet zal investeren in het verbeteren van de vaarweg naar Drachten. “Als dit elders wel gebeurt, zodat andere binnenhavens in Nederland wél bereikbaar worden voor klasse V-vrachtschepen, wordt de haven van Drachten benadeeld”, zegt wethouder Le Roy.

“Als eigenaren van vrachtschepen willen investeren in ‘schonere’ aandrijving van motoren en in nieuwe motoren, kiezen ze vaak ook voor grotere schepen, om de investering sneller te kunnen terugverdienen”, stelt Le Roy. Zij hoopt dan ook van harte dat Provinciale Staten van Fryslân nog geen definitief besluit nemen over het niet aanleggen van een nieuwe vaarweg naar Drachten (door de Hegewarren), dan wel over het niet verbeteren van de bestaande vaarweg.

“De nieuwe Staten en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten moeten er na de statenverkiezingen van maart volgend jaar ook nog over kunnen praten”, vindt de wethouder. “Ook met het oog op de herinrichting van de Hegewarren.”

Bron & Tekst: overgenomen in samenwerking en met toestemming van Actief Media