De Strampel schenkt eendenkorven aan Wilhelminapark Grou

Grou / Video – Vorig jaar november werden veel eenden en andere vogels in het Wilhelminapark het slachtoffer van de vogelgriep. De meeste wilde eenden bleef dit lot bespaard. Om dit vogelbestand een extra steuntje in de rug te geven, heeft de Fryske feriening fan einekoerflechters De Strampel drie eendenkorven aan het park geschonken.

Jaarlijks schenken de einekoerflechters van De Strampel drie eendenkorven aan een project in Fryslân. “Vanuit Grou was er een aanvraag gekomen om deze drie korven hier te gaan plaatsen. Door de vogelgriep hebben heel wat vogels, waaronder de pauw, het vorig jaar niet gered en bleven eigenlijk alleen de wilde eenden over. Omdat we die ook belangrijk vinden hebben we hier in de vijver en in een boom deze gevlochten nesten geplaatst”, laat Bonne Bruinsma van de Fûgelwacht Grou weten.

Bonne Bruinsma plaatst de korven in het Wilhelminapark.

Bonne Bruinsma plaatst de korven in het Wilhelminapark. Foto: Press4All

Waterkoud

Met een waadpak staat Bonne net onder zijn middel in het koude water van de vijver. Als betrokken vogelwacht en lid van De Strampel heeft hij de taak om de eendenkorven te plaatsen. Zijn collega vlechter Cees van der Meulen geeft de grove wilgentakken aan terwijl Bonne zich voorzichtig in het water laat zakken. Als enthousiast vogelliefhebber en ervaren vlechter is deze waterkoude klus Bonne op het lijf geschreven. De aanwezige vooral wilde vogels zoals een groep wilde eenden, een krakeend, meeuwen en meerkoeten komen belangstellend op het schouwspel af. 

Populair

Volgens Bonne heeft weidevogelbeschermer Gjalt de Groot uit Holwerd het vlechten nieuw leven ingeblazen. “Hij organiseerde in het verleden cursussen waardoor een heleboel mensen dit ambacht geleerd hebben. Zodoende zijn liefhebbers hier  in heel Fryslân mee bezig. Hier in Grou ook en dat is natuurlijk prachtig.”

De donatie van De Strampel

De donatie van De Strampel. Foto: Press4All

Predator

Door de plaatsing van de korven in het water is het lastig voor predatoren om de nesten leeg te roven. De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een eendenkorf bij hun huis genomen. Vooral door de predatie van vossen en marters is de gevlochten rieten korf weer populair geworden. Jaarlijks worden er in Fryslân tussen de 1.500 tot 2.000 eendenkorven verkocht. Vanwege de corona maatregelen ging veel van die verkoop digitaal. Zelf verkoopt Bonne Bruinsma zijn gevlochten kunstwerkjes niet. “Sommige mensen verkopen de korf, anderen geven ze cadeau of houden het zelf, dat is ieders eigen vrijwillige keus”. 

De plaatsing van de korven in het Wilhelminapark

De plaatsing van de korven in het Wilhelminapark. Foto: Press4All

Broedseizoen

Het is zaak dat de rieten broedplaatsen op tijd in het water worden gezet. Rond half maart gaan de eerste eenden hun eieren namelijk al leggen. “Het Wilhelminapark in Grou is de ideale plek om de eendenkorven te plaatsen.” Als het juli is en alle eendenkuikens groot zijn geworden en het ruime sop hebben gekozen is het de bedoeling de korven weer uit het water te halen. Na een inspectiebeurt kunnen ze dan eventueel nog een tweede of derde seizoen mee. “Dat hangt af van het weer en of de eenden veel in de korf gepikt hebben.”