Berichten

De Strampel schenkt eendenkorven aan Wilhelminapark Grou

Grou / Video – Vorig jaar november werden veel eenden en andere vogels in het Wilhelminapark het slachtoffer van de vogelgriep. De meeste wilde eenden bleef dit lot bespaard. Om dit vogelbestand een extra steuntje in de rug te geven, heeft de Fryske feriening fan einekoerflechters De Strampel drie eendenkorven aan het park geschonken.

Jaarlijks schenken de einekoerflechters van De Strampel drie eendenkorven aan een project in Fryslân. “Vanuit Grou was er een aanvraag gekomen om deze drie korven hier te gaan plaatsen. Door de vogelgriep hebben heel wat vogels, waaronder de pauw, het vorig jaar niet gered en bleven eigenlijk alleen de wilde eenden over. Omdat we die ook belangrijk vinden hebben we hier in de vijver en in een boom deze gevlochten nesten geplaatst”, laat Bonne Bruinsma van de Fûgelwacht Grou weten.

Bonne Bruinsma plaatst de korven in het Wilhelminapark.

Bonne Bruinsma plaatst de korven in het Wilhelminapark. Foto: Press4All

Waterkoud

Met een waadpak staat Bonne net onder zijn middel in het koude water van de vijver. Als betrokken vogelwacht en lid van De Strampel heeft hij de taak om de eendenkorven te plaatsen. Zijn collega vlechter Cees van der Meulen geeft de grove wilgentakken aan terwijl Bonne zich voorzichtig in het water laat zakken. Als enthousiast vogelliefhebber en ervaren vlechter is deze waterkoude klus Bonne op het lijf geschreven. De aanwezige vooral wilde vogels zoals een groep wilde eenden, een krakeend, meeuwen en meerkoeten komen belangstellend op het schouwspel af. 

Populair

Volgens Bonne heeft weidevogelbeschermer Gjalt de Groot uit Holwerd het vlechten nieuw leven ingeblazen. “Hij organiseerde in het verleden cursussen waardoor een heleboel mensen dit ambacht geleerd hebben. Zodoende zijn liefhebbers hier  in heel Fryslân mee bezig. Hier in Grou ook en dat is natuurlijk prachtig.”

De donatie van De Strampel

De donatie van De Strampel. Foto: Press4All

Predator

Door de plaatsing van de korven in het water is het lastig voor predatoren om de nesten leeg te roven. De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een eendenkorf bij hun huis genomen. Vooral door de predatie van vossen en marters is de gevlochten rieten korf weer populair geworden. Jaarlijks worden er in Fryslân tussen de 1.500 tot 2.000 eendenkorven verkocht. Vanwege de corona maatregelen ging veel van die verkoop digitaal. Zelf verkoopt Bonne Bruinsma zijn gevlochten kunstwerkjes niet. “Sommige mensen verkopen de korf, anderen geven ze cadeau of houden het zelf, dat is ieders eigen vrijwillige keus”. 

De plaatsing van de korven in het Wilhelminapark

De plaatsing van de korven in het Wilhelminapark. Foto: Press4All

Broedseizoen

Het is zaak dat de rieten broedplaatsen op tijd in het water worden gezet. Rond half maart gaan de eerste eenden hun eieren namelijk al leggen. “Het Wilhelminapark in Grou is de ideale plek om de eendenkorven te plaatsen.” Als het juli is en alle eendenkuikens groot zijn geworden en het ruime sop hebben gekozen is het de bedoeling de korven weer uit het water te halen. Na een inspectiebeurt kunnen ze dan eventueel nog een tweede of derde seizoen mee. “Dat hangt af van het weer en of de eenden veel in de korf gepikt hebben.”

Vogelgriep dood geliefde pauw Grou

Geliefde pauw Grou dood door vogelgriep

Grou – Er is vogelgriep geconstateerd in het Wilhelminapark. De getroffen eenden en geliefde pauw moesten helaas worden opgeruimd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Om verspreiding te voorkomen is het park afgesloten voor publiek.

De geliefde pauw uit Grou dood door vogelgriep

De geliefde pauw uit Grou dood door vogelgriep. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een bepaald soort influenzavirus. Dit virus kan af en toe ook mensen besmetten. De kans daar op is niet groot, mensen worden niet gemakkelijk aangestoken door de vogelgriep. De gemeente Leeuwarden ruimt dode vogels op in zichtbare plaatsen, zoals parken. En we ruimen de plekken op waar veel dode vogels zijn. Er zijn vooralsnog geen andere plaatsen en parken waar vogelgriep is vastgesteld.

Muskuseenden Grou dood door vogelgriep

Muskuseenden Grou dood door vogelgriep. Foto Henk Brinkman / Press4All

Muskuseenden

Voorkom besmetting en raak dode en of suffe vogels niet aan. Meld dode en zieke vogels. Verstoor grote groepen vogels niet, dit voorkomt verspreiding. Al eerder werden bij het Wilhelminapark afzetlinten gezet. Naast de pauw zijn ook de muskuseenden getroffen door het virus.

Melden

In Fryslân werken onder andere de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Wilt u meer weten over vogelgriep of hoe u zieke of dode vogels kunt melden? Kijk dan op www.veiligheidsregiofryslan.nl.

Grou Wilhelminapark Hoanepôle

Geen watervogels meer voeren in Wilhelminapark Grou

Grou – Vanaf vorige week geldt er een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Dit moet verspreiding van de vogelgriep voorkomen. In het Wilhelminapark geldt een voerverbod voor de watervogels. 

Het bestuur van Stifting de Hoannepôle heeft besloten de hanen zijn tijdelijk naar binnen te verhuizen. Tevens geldt er een voerverbod voor de watervogels. Er geldt sinds gister een afschermplicht vanwege verspreiding van het vogelgriepvirus. 

Wilhelminapark Grou

Vanwege vogelgriepdreiging geen toegang tot de watervogels in het Wilhelminapark te Grou. Foto: Press4All

De watervogels kunnen niet naar binnen, en daarom is gekozen voor een andere manier van afscherming. Door niet te voeren, voorkom je contact met de vogels en komen er ook minder wilde vogels in het park. De toegang tot de watervogels is geblokkeerd met een rood-wit lint en een pamflet met instructies voor de bezoekers. Het wapperende lint schrikt ook wilde vogels af. De parkeenden krijgen uiteraard de nodige zorg van de vrijwilligers.

Bron: Facebook Wilhelminapark Foto’s: Press4All