Berichten

Wilhelminapark Grou

Groene markt in Wilhelminapark Grou

Grou – Op zondag 4 juni organiseert Grou2030 een groene markt en picknick in het Wilhelminapark. Een evenement om te verbinden en inspireren. Zo’n twintig aanbieders en organisaties laten vol trots zien hoe ze werken aan een groene toekomst.

Thema Vervoer en Energie

Iedereen Fietst samen met Kringloopwinkel Grou

In Nederland is een fiets een onmisbaar vervoermiddel. Zeker kinderen kunnen niet zonder. Het project Iedereen Fietst zamelt samen met de Kringloopwinkel Grou fietsen in, repareert ze en geeft ze uit. Er is op deze dag ook de mogelijkheid om fietsen in te leveren.

Deelauto

Gaat Grou aan de deelauto? Evenals Akkrum en Heeg wil de werkgroep Energie een aantal deelauto’s in Grou hebben. Er wordt een auto getoond, wordt geworven voor de auto en voorlichting gegeven.

Ekotil

Steeds meer huizen worden verduurzaamd. Dat is voor de bewoners fijn maar betekent voor veel vogels juist dat de holletjes of gaatjes waar ze vaak inzitten, dicht worden gemaakt. Daarvoor is er een alternatief gevonden, de zogenaamde ‘Ekotil. Een model is in het park te zien.

Fixteam Grou 2030

Het Fixteam heeft zich de afgelopen winter met raad en daad ingezet om de energierekening van menige Grouster te verlagen. Hier presenteert ze zich en is er de mogelijkheid om advies te krijgen en aan te melden voor een fix.

Thema Biodiversiteit

Fûgelwacht Grou

De Fugelwacht Grou presenteert haar activiteiten en neemt haar drone mee, waarmee ze tegenwoordig inspecties uitvoert. Zo mogelijk worden demonstraties met deze drone gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om nestkastjes te timmeren. Deze zullen na de markt in en rond Grou worden opgehangen.

Groene daken

Daken kunnen een belangrijke factor zijn in de vergroeningsopgave. Grouster Dicky Jonker laat zien op welke wijze daken kunnen worden vergroend.

Tuinboeken

Madelon Oostwoud staat in het park met haar tuinboeken. Als je in je tuin of op je perceel aan de slag wilt met eetbare vaste planten, kun je haar om raad vragen.

Tuin van de Toekomst

In de Tuin van de Toekomst te Jorwert wordt volgens de permacultuur methode geteeld, daarnaast wordt de wol verwerkt en worden houten lepels zelf gesneden. Pytsje van der Hem gaat hier graag over in gesprek, terwijl ze lepels snijdt. Producten uit haar tuin waaronder theekruiden zijn te koop.

Werkgroep Biodiversiteit Grou 2030

De werkgroep wil Grou nog groener maken en deelt zaailingen uit.

Thema Voedsel

Picknick met ideeënbus

Na het succes van de dorpspicknick van vorig jaar is deze ook weer van de partij. Neem je eten mee en ga zitten op de strobalen. Haal er nog wat bij bij de Heer van Zuylen. En laat je gedachten gaan over ons dorp en toekomst. Ideeën kunnen in de ideeënbus.

Yn’e Sinne Farm

Lekkker Lokaal Streekmarkt Grou

Kraam Yn’e Sinne Farm op streekmarkt Lekker Lokaal Grou 2021. Foto: Press4All

Yn ‘e Sinne Farm kweekt de groenten volgens de permacultuur methode nabij Grou. Mogelijkheid om kennis te maken met de boer, het CSA-gedachtegoed, het oogstaandeel en groenten te kopen. Joel en zijn team staan er met een kraam.

Heer van Zuylen

De heer van Zuijlen

De Heer van Zuijlen tijdens de plantjesmarkt van Yn’e Sinne Farm. Foto: Press4All

Jeroen is een kok met een kunstenaars­opleiding. Dit leidt tot verrassende combinaties van gerechten, opmaak van schalen en tafels en inrichting van locaties binnen en buiten. Heer van Zuylen bereidt heerlijke hapjes en gerechten. Mogelijkheid om gerechten te kopen voor de picknick en zo mogelijk wat te proeven. Veelal gemaakt met de groente van Yn ‘e Sinne Farm.

Imker Tinus Bijlsma

De imker laat zien op welke wijze hij de honing samen met de bijen produceert en verkoopt natuurlijk zijn honing.

Stichting Ik ben bio

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een meer biologische wijze van omgaan met onze aarde. De stichting geeft aandacht voor ieder zijn rol.

Land van ons

Door de Coöperatie Land van ons worden meerdere landerijen beheerd.  Ze geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen ze de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is makkelijk. Ruim 24.000 deelnemers gingen je voor.

Thema Bloeizone

Spelen in het park

Wat is te ontdekken in het park? Parkvrijwilliger Sabine laat de jeugd middels spellen het park en de natuur daar ontdekken.

Kim Hatha yoga

Demonstraties Hatha Yoga. Lekker buiten kennis maken met deze yoga vorm.

Handwerkcafé

Leden van het café komen hun vaardigheden demonstreren en vertellen graag over hun club.

Huntington duofiets

De duofiets van de Huntington poli wordt veel gebruikt, maar kan nog meer gebruikt worden. Ga in gesprek met de vrijwilligers over de fiets en Huntington.

Doarpskeamer Amaryllis 

Toe aan een kop koffie of thee. Deze kan gehaald worden bij Amaryllis. Ze laten zien wat ze voor het dorp en haar inwoners kunnen betekenen en hebben ook een grabbelton.

Werkgroep Bloeizone Grou 2030

De werkgroep presenteert haar visie op gezond ouder worden en geeft voorlichting over haar activiteiten.

voliere grou

(video) Veertig vreemde vogels draaien volière in Grou naar hoogste punt

Grou / Video – Er kwamen vanochtend maar liefst veertig sterke stoere mannen aan te pas om de volière in het Wilhelminapark naar het hoogste punt te draaien. Een veilige precisie klus onder deskundige aanvoering van Folkert de Haan van Hanen Vastgoed.  “We hopen dat de vogels er voor de bouwvak weer in kunnen”, laat Feico Smeding als voorzitter van de Stichting Wilhelminapark Grou weten.

Het Wilhelminapark in Grou stond in het begin van de 20e eeuw bekend om zijn schoonheid. In de periode na 1950 is er veel veranderd in het park. Na een periode van verwaarlozing verkeerde het park jarenlang in erbarmelijke staat. Een ingrijpende renovatie werd voltooid in 2021 – door de Gemeente Leeuwarden in samenwerking met de Grouster mienskip en de Stichting Wilhelminapark. Er is echter nog één grote wens.

Een nieuwe volière voor het park

Centraal punt in het park is de volière, waar onder andere opvangdieren een tweede kans krijgen. Parkieten en konijnen hebben echter hun knaagsporen nagelaten, houtwormen hebben het houtwerk broos gemaakt en weer en wind hadden hun weerslag op het metselwerk. Na ruim vijf decennia een heleboel dieren te hebben gehuisvest, is dit gebouwtje op. Daarom heeft de Stichting Wilhelminapark plannen gemaakt voor een nieuwe, duurzame volière.

Acties

Middels diverse acties is er al een aanmerkelijk bedrag ingezameld, zodat er gestart is met de werkzaamheden. “Vandaag zijn er allemaal ‘vreemde vogels’ in de volière die deze klus moeten klaren”, aldus Feico Smeding. Die met bewondering naar de gehelmde mannen kijkt. “Ze draaien de stempels omhoog zodat het onderkomen op hoogte komt.”

Het is zover; de volière wordt gesloopt!

Maandag 3 april is een groep vrijwilligers gestart met het slopen van de volière. “Al die mannen zijn al weken bezig met sloopwerk. Maar niet getreurd, dankzij een heleboel prachtige donaties zijn we ook meteen weer begonnen met de wederopbouw van een mooie, moderne en duurzame volière. De vogels zijn tijdelijk ondergebracht in andere verblijven bij mensen thuis. Als het goed is kunnen die hun nieuwe onderkomen voor de bouwvak betrekken. Zo kunnen we weer jaren vooruit.”

Helaas is nog niet het hele benodigde bedrag binnen. Financiële bijdragen zijn dus nog steeds zeer welkom op rekeningnummer NL90RABO3315862052 van de Stichting Wilhelminapark Grou.

voliere Wilhelminapark Grou

Dertig sterke lieden tillen nieuwe volière Wilhelminapark Grou naar hoogste punt

Grou – Het Wilhelminapark in Grou stond in het begin van de 20e eeuw bekend om zijn schoonheid. In de periode na 1950 is er veel veranderd in het park. Na een periode van verwaarlozing verkeerde het park jarenlang in erbarmelijke staat. Een ingrijpende renovatie werd voltooid in 2021 – door de Gemeente Leeuwarden in samenwerking met de Grouster mienskip en de Stichting Wilhelminapark. Er is echter nog één grote wens. Komende zaterdag tillen dertig sterke mannen de volière naar het hoogste punt.

Een nieuwe volière voor het park
Centraal punt in het park is de volière, waar onder andere opvangdieren een tweede kans krijgen. Parkieten en konijnen hebben echter hun knaagsporen nagelaten, houtwormen hebben het houtwerk broos gemaakt en weer en wind hadden hun weerslag op het metselwerk. Na ruim vijf decennia een heleboel dieren te hebben gehuisvest, is dit gebouwtje op. Daarom heeft de Stichting Wilhelminapark plannen gemaakt voor een nieuwe, duurzame volière.

Het is zover; de volière wordt gesloopt!

Maandag 3 april is een groep vrijwilligers gestart met het slopen van de volière. Maar niet getreurd, dankzij een heleboel prachtige donaties zijn we ook meteen weer begonnen met de wederopbouw van een mooie, moderne en duurzame volière. Zaterdag 29 april zal met een groep van zo’n 30 vrijwilligers het dak van de volière 30 centimeter verhoogd worden en wordt het hoogste punt bereikt. Daarna is het tijd voor pannenbier!

Zo kunnen we weer jaren vooruit! Helaas is nog niet het hele benodigde bedrag binnen. Financiële bijdragen zijn dus nog steeds zeer welkom op rekeningnummer NL90RABO3315862052 van de Stichting Wilhelminapark Grou.

 

 

Fotobijschrift:

Foto 1 – Vrijwilligers ontmantelen de volière