Berichten

De Strampel schenkt eendenkorven aan Wilhelminapark Grou

Grou / Video – Vorig jaar november werden veel eenden en andere vogels in het Wilhelminapark het slachtoffer van de vogelgriep. De meeste wilde eenden bleef dit lot bespaard. Om dit vogelbestand een extra steuntje in de rug te geven, heeft de Fryske feriening fan einekoerflechters De Strampel drie eendenkorven aan het park geschonken.

Jaarlijks schenken de einekoerflechters van De Strampel drie eendenkorven aan een project in Fryslân. “Vanuit Grou was er een aanvraag gekomen om deze drie korven hier te gaan plaatsen. Door de vogelgriep hebben heel wat vogels, waaronder de pauw, het vorig jaar niet gered en bleven eigenlijk alleen de wilde eenden over. Omdat we die ook belangrijk vinden maken hebben we hier in de vijver en in een boom deze gevlochten nesten geplaatst”, laat Bonne Bruinsma van de Fûgelwacht Grou weten.

Bonne Bruinsma plaatst de korven in het Wilhelminapark.

Bonne Bruinsma plaatst de korven in het Wilhelminapark. Foto: Press4All

Waterkoud

Met een waadpak staat Bonne net onder zijn middel in het koude water van de vijver. Als betrokken vogelwacht en lid van De Strampel heeft hij de taak om de eendenkorven te plaatsen. Zijn collega vlechter Cees van der Meulen geeft de grove wilgentakken aan terwijl Bonne zich voorzichtig in het water laat zakken. Als enthousiast vogelliefhebber en ervaren vlechter is deze waterkoude klus Bonne op het lijf geschreven. De aanwezige vooral wilde vogels zoals een groep wilde eenden, een krakeend, meeuwen en meerkoeten komen belangstellend op het schouwspel af. 

Populair

Volgens Bonne heeft weidevogelbeschermer Gjalt de Groot uit Holwerd het vlechten nieuw leven ingeblazen. “Hij organiseerde in het verleden cursussen waardoor een heleboel mensen dit ambacht geleerd hebben. Zodoende zijn liefhebbers hier  in heel Fryslân mee bezig. Hier in Grou ook en dat is natuurlijk prachtig.”

De donatie van De Strampel

De donatie van De Strampel. Foto: Press4All

Predator

Door de plaatsing van de korven in het water is het lastig voor predatoren om de nesten leeg te roven. De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een eendenkorf bij hun huis genomen. Vooral door de predatie van vossen en marters is de gevlochten rieten korf weer populair geworden. Jaarlijks worden er in Fryslân tussen de 1.500 tot 2.000 eendenkorven verkocht. Vanwege de corona maatregelen ging veel van die verkoop digitaal. Zelf verkoopt Bonne Bruinsma zijn gevlochten kunstwerkjes niet. “Sommige mensen verkopen de korf, anderen geven ze cadeau of houden het zelf, dat is ieders eigen vrijwillige keus”. 

De plaatsing van de korven in het Wilhelminapark

De plaatsing van de korven in het Wilhelminapark. Foto: Press4All

Broedseizoen

Het is zaak dat de rieten broedplaatsen op tijd in het water worden gezet. Rond half maart gaan de eerste eenden hun eieren namelijk al leggen. “Het Wilhelminapark in Grou is de ideale plek om de eendenkorven te plaatsen.” Als het juli is en alle eendenkuikens groot zijn geworden en het ruime sop hebben gekozen is het de bedoeling de korven weer uit het water te halen. Na een inspectiebeurt kunnen ze dan eventueel nog een tweede of derde seizoen mee. “Dat hangt af van het weer en of de eenden veel in de korf gepikt hebben.”

Vogelwachters Grou helpen vogels de winter door

Grou – Winter in Fryslân! Sinds vele jaren eindelijk weer eens echte winterse omstandigheden. Helaas hebben vogels in Fryslân het nu moeilijk. Zeker nu de vorst naar verwachting nog zeker vijf dagen aanhoudt. Daarom vragen de Bond Friese Vogel Wachten waaronder afdeling Grou extra aandacht voor de vogels de komende tijd.

Wintervoer

De BFVW stelt indien nodig aan al haar 108 vogelwachten 10 kilogram wintervoer beschikbaar voor watervogels als waterral en roerdomp. De vogelwachten kunnen daarmee vogels in het buitengebied bijvoeren. Hierbij wordt samengewerkt met de de Fûgelhelling in Ureterp.

Acties

Verder roept de BFVW alle tuin- en balkonbezitters op om de vogels een helpende hand toe te steken. Concreet kunnen de inwoners van Fryslân vogels tijdens winterse omstandigheden helpen met de volgende acties:

 

  • Hang vetbollen, pinda’s en zaden op: hiervan profiteren diverse mezen, ringmussen en soms ook de vink-achtigen.
  • Biedt zaden, broodkruim ed. aan op voertafels: roodborst, winterkoning, merel, huismus en natuurlijk ook de al genoemde vogelsoorten zullen hier op af komen. Ook appels e.d. doen het op de voertafel goed, zeker de lijsterachtigen houden hiervan.
  • Vocht: Sneeuw wordt door vogels gebruikt als waterbron. Is alles bevroren dan is water aanbieden een optie, zet het op een beschutte plek en dek de drinkbak af met gaas, zodat de vogels niet kunnen badderen. Voeg nooit zout toe aan het water! Daar kunnen de vogels ziek van worden.
  • Biedt schuilplaatsen aan: vogels hebben belang bij plekjes waar ze kunnen schuilen. Maak je vogelhokjes schoon, daar maken ze graag gebruik van om de nacht door te komen. Andere luwe plekken kunnen daar ook voor gebruikt worden.
  • De katten uit de tuin met vogels weren. Daardoor creëer je rust bij de voorplek.
  • Meldt zorgwekkende situaties van vogels in het buitengebied bij uw lokale vogelwacht: de vogelwacht kan inschatten of en hoe er hulp moet worden geboden.
  • Meldt zieke vogels rechtstreeks bij de Fûgelhelling in Ureterp of de Fûgelpits in Peassens.

Met elkaar helpen we de vogels de winter door!

Droniesmaatschapbouma

Fûgelwacht Grou met drone op zoek naar nesten

Grou – Als er één partij is die geen last heeft van de coronacrisis, dan is het de natuur wel. Sterker nog: de natuur gaat gewoon z’n gangetje. En dat geldt ook voor de weidevogels, die op dit moment druk bezig zijn met het uitbroeden van hun eieren. Maar hoe moet het met de nazorgers? Kunnen die in deze coronatijd wel op pad? Dat kunnen ze zeker. De Fûgelwacht Grou ging deze week het land van Maatschap Bouma in om hun infrarood vogel te testen.

De grutto een steeds minder vaak geziene vogel in de Fryske greiden. Foto: Pixabay

Boer Bouma: “Gistermorgen vroeg was de vogelwacht bij ons in vier percelen het land in de weer met een drone om te kijken of er ook nesten te vinden waren. We gaan straks gieren en de mannen van de Grouster vogelwacht wilden oefenen in het besturen van de drone en opsporen van de nesten via een warmtecamera en gewone camera.”

De infrarood vogel is veilig geland. Foto: Mts. Bouma

Het haasje

“Helaas … zelfs geen muis. Verder dan muizengaten, een klomp klei, grote zuringbladen zijn ze niet gekomen. Met liefde hadden we de nesten willen afdekken maar dat is nu niet nodig. Na die tijd is er nog even getest hoe ver de verbinding van de warmtecamera bleef. Meer dan 600 meter met goed bereik. Daarna nog een haas in het omgeploegde land van Broer Roorda gespot. Toch nog een levend beest gevonden!”

Kievit
Geen nesten van kievit gevonden tijdens dronevlucht Fûgelwacht Grou.

“Het leuke is dat men dan toch heel enthousiast is dat ze bij ons in het land mochten komen. We houden het in de gaten en de lijntjes zijn gelegd. Dus als er weer wat moet gebeuren of de vogels zijn aan het broeden op it Eilân dan willen ze zeker weer komen. Een mooi begin van de dag!”