Berichten

Greppelpomp Fugelwacht Grou

Greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels

Excursie fugelwacht grou

Fûgelwacht Grou organiseert excursie Kraanlannen  De Veenhoop

Grou – Op zondag 21 mei organiseert Fûgelwacht Grou een excursie in de Kraanlannen. Dit is een moerassig natuurgebied aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen. Deze excursie staat onder leiding van Age Kleinhuis die het gebied op zijn duimpje kent. 

In de Kraanlannen komen meer dan zestig soorten broedvogels voor. Zangvogels als rietzanger, snor, kleine karekiet, braamsluiper, tuinfluiter, tjiftjaf, baardmannetje en blauwborst. De petgaten en de plassen zijn het domicilie van watervogels als fuut, geoorde fuut, kuifeend, slobeend, dodaars, waterral en zomer- en wintertaling. Ook bruine kiekendief en roerdomp zijn vaste bewoners. 

De excursie begint om 9.00 uur. We verzamelen op het parkeerterrein van KV Altijd Kwiek aan de Kraenslânswei 16 in De Veenhoop. De route is circa 5 km en duurt ongeveer 2 uur. 

De kosten zijn € 2,50 voor leden, € 5,- per persoon voor niet-leden, jeugd tot 18 jaar gratis. Wilt u mee dan graag uiterlijk vrijdag 19 mei opgeven via excursie@fugelwachtgrou.nl onder vermelding van het aantal deelnemers.   

 

poes in de mand

(video) Lancering nieuwe campagnefilm ‘Kuikens in het land, poes in de mand’

Grou / Video- Op 5 april zijn voor de derde keer filmopnames gemaakt voor de positieve bewustwordingscampagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. De campagnevideo gaat woensdagmiddag 26 april live en is vanaf die datum ook te zien op de campagnewebsite: www.poesindemand.nl. Fûgelwacht Grou steunt deze campagne van harte.

Net als de voorgaande films, roept ook deze film op ludieke wijze katteneigenaren op om tijdens het broedseizoen van de weidevogels de poes ’s nachts binnen te houden. ’s Nachts rondzwervende huiskatten en verwilderde katten zorgen voor verstoring van (broedende) vogels en de aanwezigheid van een kat kan mogelijk leiden tot toekomstige gedragsveranderingen, zoals het mijden van bepaalde broedgebieden of verminderde broedzorg. Uit onderzoek van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen blijkt verder dat poezen ’s nachts hele afstanden afleggen. Ze gaan wel 1,5 tot 3 kilometer van huis.

Predatie

Het grote aantal vogels dat jaarlijks het leven laat door een poes vormt volgens onderzoekers geen bedreiging voor de meeste vogelpopulaties. Maar als gevolg van de veranderende leefomgeving is predatie in het algemeen wel een bedreiging geworden voor grond-broedende vogels, waaronder weidevogels. Om mensen hiervan bewust te maken startte de Bond van Friese Vogelwachten samen met
 partners waaronder Provinsje Fryslân, Vogelbescherming, It Fryske Gea, KNJV en verschillende agrarische gebiedscoöperaties in 2020 de positieve bewustwordingscampagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. De campagne roept katteneigenaren, op een vriendelijke en humoristische manier, op om hun huisdier of boerderijkat van half april tot en met juni ’s nachts binnen te houden.

Poes Gurbe

‘Kuikens in het land, poes in de mand’ krijgt in 2023 gelukkig weer een vervolg! Poes Gurbe en ‘zijn baasje’ Emiel Stoffers van de populaire Friese band De Hûnekop, worden dit keer gehuldigd voor hun inzet om de weidevogels in Fryslân te beschermen. Dit jaar zal er ook een nieuwe hoofdrolspeler ten tonele verschijnen, maar wie dat is houden we nog even geheim tot de lancering. Sinds de start in 2020 kreeg de campagne enorm veel aandacht van zowel de provinciale als landelijke media en werden veel mensen bereikt via social media. Er zal bijna geen Nederlander zijn die de slogan ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ niet al eens gehoord heeft. Een avondklok voor de poes vergroot het broedsucces van weidevogels. Een boodschap die niet vaak genoeg voor het voetlicht gebracht kan worden.

Voorlichting

Daarnaast kunt u vrijwilligers van lokale vogelwachten dit jaar tegenkomen op verschillende evenementen en open dagen bij u in de buurt. Onze mensen vertellen u dan graag meer over de campagne. Fûgelwacht Grou steunt de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ en hoopt dat veel katteneigenaren hun katten binnenhouden.