Excursie fugelwacht grou

Fûgelwacht Grou organiseert excursie Kraanlannen  De Veenhoop

Grou – Op zondag 21 mei organiseert Fûgelwacht Grou een excursie in de Kraanlannen. Dit is een moerassig natuurgebied aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen. Deze excursie staat onder leiding van Age Kleinhuis die het gebied op zijn duimpje kent. 

In de Kraanlannen komen meer dan zestig soorten broedvogels voor. Zangvogels als rietzanger, snor, kleine karekiet, braamsluiper, tuinfluiter, tjiftjaf, baardmannetje en blauwborst. De petgaten en de plassen zijn het domicilie van watervogels als fuut, geoorde fuut, kuifeend, slobeend, dodaars, waterral en zomer- en wintertaling. Ook bruine kiekendief en roerdomp zijn vaste bewoners. 

De excursie begint om 9.00 uur. We verzamelen op het parkeerterrein van KV Altijd Kwiek aan de Kraenslânswei 16 in De Veenhoop. De route is circa 5 km en duurt ongeveer 2 uur. 

De kosten zijn € 2,50 voor leden, € 5,- per persoon voor niet-leden, jeugd tot 18 jaar gratis. Wilt u mee dan graag uiterlijk vrijdag 19 mei opgeven via excursie@fugelwachtgrou.nl onder vermelding van het aantal deelnemers.