Voortdurende onrust op Noorderdwarsstraat in Grou

GROU – Scheuren, verzakkingen en instortingsgevaar op de Noorderdwarsstraat in Grou. Al bijna twee jaar zitten de woningeigenaren in onzekerheid. Ze hebben hun hoop gevestigd op de Provincie Fryslân voor financiële steun om geleden schade te beperken.

De gemeente Leeuwarden levert op alle fronten steun en helpt de woningeigenaren met de sloop en het bouwrijp maken van de woningen. De woningeigenaren zijn bezig met een nieuwe hypotheek, maar blijven met een forse restschuld zitten.

Ondanks de gemeentelijke steun blijft er een groot gat in de begroting. ”Wij willen graag los, de verpaupering gaat rap, het is een vreselijk gezicht, de aanblik van je snel verzakkende eigendom, maar ook voor omwonenden is het geen pretje” vertelt woordvoerder Joke van Dijk.

De statenleden zijn op bezoek geweest om de situatie te aanschouwen. In februari krijgen de bewoners meer duidelijkheid van de provincie over eventuele steun.