Berichten

Ransuil gespot in Grou

Nog maar één ransuil gezien in Grou

Grou – Begin dit jaar ging Age Kleinhuis onder toeziend oog van reporter Jantine Weidenaar van Omrop Fryslân op zoek naar ransuilen in Grou. Morgen gaat hij weer met de omrop op pad op zoek naar de hoarnulen.  Vorig jaar bleven ze onvindbaar. Dit jaar kreeg Age Kleinhuis tot nu toe maar één melding vanuit Grou. De fotograaf van Grousters.nl Henk Brinkman, spotte op Tweede Kerstdag een zonnende uil in een hoge conifeer.

Ransuil gespot in Grou

Ransuil gespot op Tweede Kerstdag in Grou. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Ransuilen

Het blijft in Grou leeg wat betreft de ransuilen. In het verleden konden er wel tachtig in één boom zitten. Zo werden ze op verschillende plekken gezien zoals achter de Hema. De eerste melding van een ransuil in Grou kwam op Tweede Kerstdag binnen van Henk Brinkman de fotograaf van Grousters.nl “Dat was de tweede melding uit de buurt, die andere kwam uit Akkrum”, laat teller Age Kleinhuis weten. Vandaag ging hij op de betreffende plek in Grou kijken. De bewoners van het huis wisten niet eens dat er een ransuil in hun grote conifeer zat. Helaas bleek de vogel vandaag gevlogen “Het moet eigenlijk flink koud zijn, dan gaan de uilen bij elkaar op de roestplek zitten. Het is nu te warm”, aldus de uilenexpert uit Grou. Dinsdagochtend 28 december komt Omrop Fryslân weer langs bij Age. In januari dit jaar zag verslaggever Jantine Weidenaar geen enkele Ransuil in Grou. Het zal dus spannend worden of het deze keer wel lukt om een ransuil in beeld te krijgen. Van het geluid moet je het in de winter niet hebben, ze zitten namelijk stilletjes in groenblijvende bomen.

Oehoe

Volgens medewerkers van de plantsoenendienst zitten er wel meerdere Ransuilen in Grou, zo wisten zo onlangs te melden. Eén van hen wist ook met grote zekerheid te vertellen dat er een Oehoe in Grou rondvliegt. Op de vraag of degene niet een volwassen ransuil bedoelde werd ten stelligste ontkennend geantwoord. Tot nu toe is deze voor Friesland zeldzame Oehoe nog niet gezien in Grou. Wel zijn er in de oude palletfabriek van Halbertsma in het verleden kerkuilen gespot.

Roestplaatsen 

Bij het tellen van ransuilen is het belangrijk om te weten waar hun slaapplaatsen zijn. Uilen rusten en slapen namelijk in groepen op zogenaamde roestplaatsen. Op deze roestplaatsen tref je soms vijf uilen aan, maar het komt ook voor dat dit er meer dan twintig zijn. Als je wilt weten hoeveel ransuilen er in Fryslân zijn, moet je dus de uilen op de roestplaatsen tellen.

Wie in deze tijd Ransuilen in Grou ziet, wordt gevraagd deze waarnemingen door te geven aan Age Kleinhuis; 0615671494 of Gerrit Jellema; 0566623484.

 

Ga vogels tellen met SOVON. Foto Diane Helentjaris

Geef je nu op voor de cursus broedvogels tellen

Grou –  Ben je gek van de natuur in Fryslân en draag je de vogels een warm hart toe, dan is broedvogels tellen een bijzondere manier om je zorg voor de vaak kwetsbare soorten te laten blijken. Fûgelwacht Grou wil belangstellenden graag attenderen op de gratis cursus broedvogels tellen van Sovon.

Weigevogels tellen

Vogels tellen in Fryslân. Foto: Pixabay.

In het voorjaar van 2022 wordt er door Sovon in Fryslân weer een cursus broedvogels tellen (BMP-methode) georganiseerd. Door het tellen van een proefvlak volgens deze methode verkrijgt men een jaarlijks compleet beeld van de aantallen territoria (of broedparen) en de verspreiding daarvan, bijvoorbeeld van alle soorten in een weidevogelgebied.

Vogels tellen in Fryslân

Vogels tellen in Fryslân.

Resultaten

Éen van de voordelen daarbij is dat de nesten niet opgezocht hoeven te worden. De gegevens zijn digitaal beschikbaar en goed te vergelijken met de resultaten uit andere gebieden. In Fryslân worden sinds de jaren 90 op deze manier elk jaar honderden proefvlakken geteld in alle terreintypen, waaronder vele proefvlakken in graslanden.

Veldbezoeken 

De cursus loopt van half maart tot begin juni 2022 en bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met ervaren BMP‘ers. Na deze cursus kan je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Bij voorkeur vinden de theorieavonden plaats d.m.v. fysieke bijeenkomsten. Mocht het noodzakelijk zijn i.v.m. dan geldende Covid-maatregelen, dan worden deze avonden online gegeven.  

Wat is BMP?

Jan-Willem Vergeer legt uit wat al die broedvogeltellingen voor het BMP-project opleveren. Waar draag je als teller aan bij? En wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?

Van de cursus in Fryslân zijn geen kosten verbonden, maar de cursus is wel bedoeld voor mensen die serieus in de toekomst aan de slag willen gaan met het tellen van broedvogels volgens de BMP-methode. Voor deelname aan de cursus is een redelijke kennis vereist van de herkenning (zicht en geluid) van de voorkomende soorten broedvogels in het gebied waar men wil gaan tellen.

Belangstellenden voor de cursus kunnen zich opgeven bij Jelle Postma jelle.postma@sovon.nl

Grou heeft fleurige villa’s voor vrolijke vliegers

Grou – Vandaag gingen de mannen van de Fûgelwacht Grou op pad met een aantal vrolijk gekleurde nestkastjes. De helft van een dertigtal, door kinderen, bont geschilderde vogelhuisjes hangt inmiddels hoog in de boom om vogelfamilies te ontvangen.

Donatie

Sytske Jongsma uit Grou is de initiatiefnemer van deze vogelvriendelijk actie. Ze trok de stoute schoenen aan en wist de gemeente Leeuwarden zo ver te krijgen om een dertigtal nestkastjes te doneren. Kinderen uit het dorp zijn afgelopen twee weken fanatiek aan het schilderen geslagen. Het leverde een flink aantal prachtige kunstwerkjes op.

Erik Havik op pad met de vrolijk geschilderde onderkomens.

Erik Havik op pad met de vrolijk geschilderde onderkomens. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Bouwpakket

“De zelfbouw pakketjes zijn door een zorginstelling gemaakt”, laat Sytske Jongsma weten.” Naast schildertalent moesten de kinderen de ‘kraamkamers’ ook zelf of met behulp van familie in elkaar zetten.” Het liep storm toen ze haar oproep op facebook plaatste, waardoor sommige aanvrager helaas teleurgesteld werden.

Haast

De actie had wel enige haast, want buiten klinkt het vrolijke gefluit van kool- en pimpelmeesje al die het voorjaar aan voelen komen. “Daarom moesten de kastjes vandaag ingeleverd zijn zodat de heren van de Fûgelwacht Grou ze op konden hangen.”

Van elk nestkastje wordt een foto gemaakt.

Dicky Jonker van Fûgelwacht Grou maakt van elk nestkastje een foto. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Vogelvilla’s

De dag van plaatsing is een dag vervroegd. “De weersverwachtingen voor zaterdag zijn slecht, zodat we vandaag al de ladder opgaan”, vertelt Dicky Jonker van de Fûgelwacht Grou. De fleurige vogelvilla’s hebben verspreid door Grou een mooi plekje gekregen.

Facebook

Sytske Jongsma: “De mannen van de fûgelwacht hebben van alle nestkastjes een foto gemaakt. Deze plaatsen we op de facebookpagina van de nestkastjes. Ook zetten we de plaats er bij waar het kastje hangt. Het is natuurlijk voor kinderen super leuk om zo nu en dan eens bij hun kastje langs te gaan om te kijken of er vogeltjes naar toe komen en of er misschien een nestje in zit.”