Berichten

Gratis Tegeltaxi Grou

Gratis tegeltaxi komt ook in Grou

Grou – De gemeente Leeuwarden doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen. In juni en begin juli zet de gemeente een gratis Tegeltaxi in om inwoners en scholen en bedrijven te helpen met vergroenen van hun eigen terrein. De Tegeltaxi is een vrachtwagen die tegels in de straat ophaalt. Aanmelden en spelregels op www.groenleeftinleeuwarden.nl

Het vergroenen van tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen is het hoofddoel van het NK Tegelwippen. Inwoners kunnen tegels inleveren bij de Milieustraat of op een creatieve manier hergebruiken in de tuin.

Dat is niet voor iedereen een optie: daarom kun je ook tegels aanmelden, zodat de Tegeltaxi ze bij je weg komt halen. Alle informatie over de Tegeltaxi en de spelregels staan op www.groenleeftinleeuwarden.nl/tegeltaxi.

Klimaatbestendig

Wethouder Duurzaamheid, Evert Stellingwerf: “Een toekomstbestendige gemeente is een groene en klimaatbestendige gemeente. Daarom passen we als gemeente de openbare ruimte aan. Maar het grootste gedeelte van de grond in de gemeente is in eigendom van particulieren. Daarom steun ik het NK Tegelwippen. Het is een leuke een laagdrempelige manier om op je eigen erf bij te dragen aan een groenere omgeving. Met verschillende subsidies en de Tegeltaxi maken we het gemakkelijker om gezamenlijk aan de slag te gaan met vergroenen.”

Waarom doet de gemeente Leeuwarden mee met het NK Tegelwippen?

Het weer in Nederland verandert. De regenbuien worden heviger, er is meer kans op wateroverlast en er zijn langere periodes van hitte en droogte. Het NK Tegelwippen prikkelt inwoners en geeft tips om het eigen terrein te vergroenen. Onder andere door tegels te vervangen door groen. Groene terreinen vangen water beter op en houden dit langer vast. Daarnaast zorgen planten voor verkoeling in de zomer.

 Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?

De gemeente hergebruikt de tegels of ze worden gerecycled.

Wanneer rijdt de Tegeltaxi?

In juni en juli rijdt de Tegeltaxi verschillende routes door de hele gemeente.

Tegels aanmelden kan via dit mailadres: nktegelwippen@leeuwarden.nl met vermelding van contactgegevens, aantal of m2 tegels en voor en na foto’s van de tuin.  

Op woensdag 28 juni komt de tegeltaxi naar Grou. Tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 19 juni: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Goutum-Súd, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Eagum, Domwier, Warten, Wergea, Warstiens.

Het is groen en gezellig in Grou

In Grou zetten ze de bloemetjes buiten in een geveltuintje

Grou – Vanaf zaterdag 15 mei 2021 hebben 38 woningen in De Baai een geveltuintje door een actie van vrijwilligersorganisatie Grou2030. In de straten Skaverij, Skilerij, Tsjettelhûs en Boogstrjitte verdween ongeveer 35 vierkante meter klinkers.

Jong en oud helpt mee.

Jong en oud helpt mee.

Geveltuintje

Gemeente Leeuwarden legde de tuinen aan en de bewoners hielpen bij het kruien van de tuinaarde. Aldus werd afgelopen zaterdag op feestelijke wijze in de 38 tuinen de struiken en plantjes geplant.

De vlag kan uit voor een groener Grou.

De vlag kan uit voor een groener Grou.

Veel belangstelling

De wijk wordt met deze aanpassing een stuk groener en ook beter ingesteld op plensbuien of grote periodes van droogte en hitte. Vrijwilligers van Grou2030 zijn de initiatiefnemers. Zij gingen langs de deuren en polsten de belangstelling voor zo’n groene strook langs de voorgevel. De belangstelling bleek groot. Meer dan drie kwart van alle adressen gaf zich op.

Met man en macht werken aan een groener Grou.

Groen doet het goed in Grou. Foto: Gemeente Leeuwarden.

Tegelwippen

In Grou zijn een handvol plekken zichtbaar in de zogenaamde klimaatatlas waar regen of hitte slecht wordt verdragen. Daar wil de gemeente iets aan doen. De aanleg van de geveltuinen past daarom goed bij gemeente Leeuwarden. Omdat het aansluit bij het nieuwe klimaat-adaptief beleid. Ook draagt het bij aan de competitie “Tegelwippen”, een landelijke wedstrijd om zoveel mogelijk groen aan te brengen in stenige buurten.

Groen doet het goed in Grou

Met man en macht werken aan een groener Grou. Alle foto’s: Gemeente Leeuwarden.