Gratis Tegeltaxi Grou

Gratis tegeltaxi komt ook in Grou

Grou – De gemeente Leeuwarden doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen. In juni en begin juli zet de gemeente een gratis Tegeltaxi in om inwoners en scholen en bedrijven te helpen met vergroenen van hun eigen terrein. De Tegeltaxi is een vrachtwagen die tegels in de straat ophaalt. Aanmelden en spelregels op www.groenleeftinleeuwarden.nl

Het vergroenen van tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen is het hoofddoel van het NK Tegelwippen. Inwoners kunnen tegels inleveren bij de Milieustraat of op een creatieve manier hergebruiken in de tuin.

Dat is niet voor iedereen een optie: daarom kun je ook tegels aanmelden, zodat de Tegeltaxi ze bij je weg komt halen. Alle informatie over de Tegeltaxi en de spelregels staan op www.groenleeftinleeuwarden.nl/tegeltaxi.

Klimaatbestendig

Wethouder Duurzaamheid, Evert Stellingwerf: “Een toekomstbestendige gemeente is een groene en klimaatbestendige gemeente. Daarom passen we als gemeente de openbare ruimte aan. Maar het grootste gedeelte van de grond in de gemeente is in eigendom van particulieren. Daarom steun ik het NK Tegelwippen. Het is een leuke een laagdrempelige manier om op je eigen erf bij te dragen aan een groenere omgeving. Met verschillende subsidies en de Tegeltaxi maken we het gemakkelijker om gezamenlijk aan de slag te gaan met vergroenen.”

Waarom doet de gemeente Leeuwarden mee met het NK Tegelwippen?

Het weer in Nederland verandert. De regenbuien worden heviger, er is meer kans op wateroverlast en er zijn langere periodes van hitte en droogte. Het NK Tegelwippen prikkelt inwoners en geeft tips om het eigen terrein te vergroenen. Onder andere door tegels te vervangen door groen. Groene terreinen vangen water beter op en houden dit langer vast. Daarnaast zorgen planten voor verkoeling in de zomer.

 Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?

De gemeente hergebruikt de tegels of ze worden gerecycled.

Wanneer rijdt de Tegeltaxi?

In juni en juli rijdt de Tegeltaxi verschillende routes door de hele gemeente.

Tegels aanmelden kan via dit mailadres: nktegelwippen@leeuwarden.nl met vermelding van contactgegevens, aantal of m2 tegels en voor en na foto’s van de tuin.  

Op woensdag 28 juni komt de tegeltaxi naar Grou. Tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 19 juni: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Goutum-Súd, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Eagum, Domwier, Warten, Wergea, Warstiens.