Berichten

AED op station Grou Jirnsum

Treinstation Grou Jirnsum krijgt eigen AED

Grou / Jirnsum – ProRail en NS zijn gestart met het plaatsen van 715 AED’s op stations in het hele land. De aftrap was vandaag op station Culemborg, daar staan nu twee nieuwe AED’s. Door het aanbod van AED’s uit te breiden van 50 naar alle stations wil de NS een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Binnen 9 maand zal er ook een AED op treinstation Grou-Jirnsum beschikbaar zijn.

Deze diashow vereist JavaScript.

Stationsmanager Tosh Hol, directeur operatie NS Eelco van Asch, directeur Hartstichting Floris Italianer en directeur operatie ProRail Ans Rietstra. Foto: NS

In maar liefst de helft van alle stations vervullen deze AED’s ook een extra functie: ze dekken een AED-loze zone in de omgeving van het station af. Dit is een gebied zonder dag en nacht beschikbare AED’s in de buurt die zijn aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Daarmee heeft deze uitbreiding van het netwerk impact voor de stations én hun omgeving. ProRail en NS dragen zo bij aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen.”

Grou Hartveilig dorp

In Grou bleken relatief veel AED’s aanwezig te zijn. Ze hingen met name binnen in gebouwen en daardoor na sluitingstijd niet bereikbaar. Een onwenselijke situatie omdat noodgevallen zich lastig aan kantoor- en openingstijden houden. Ook bleken de bestaande AED’s  vaak niet aangemeld te zijn bij het systeem HartslagNU.

Pleatslik Belang Grou is daarom media 2019 het project ‘Grou Hartveilig’ gestart. Doelstelling was om de in Grou aanwezige AED’s in gebouwen te verplaatsen naar een plek aan de buitenkant van het gebouw, zodat ook na sluitingstijd de AED’s ter beschikking zouden staan voor de bevolking van Grou. Daarnaast dienen ze aan te worden gemeld bij HartslagNu.

Inmiddels in het project afgerond.  Na de plaatsing op het treinstation komt het totaal van AED’s in Grou dan op 14 stuks. De buitenkasten met AED’s die 24/7 bereikbaar zijn zijn te vinden bij:

  • Friesmastate
  • de Regiobank
  • het Havengebouw aan de Meersweg
  • OSG Sevenwolden
  • De Twine
  • Pontwachtershuis Yn’e Lyte / De Burd
  • Atelier Patrick Koene
  • Hotel Restaurant Oostergoo
  • straat de Foarn
  • straat de Skou

Bij Poiesz supermarkt, Omnimed en Fumo zijn ook AED apparaten. Deze apparaten waren reeds aangemeld.

Minutenwerk

NS’er Rik Sengers maakte mee dat een reiziger onwel werd op station Eindhoven Centraal: “Toen ik de melding kreeg, ben ik zo snel mogelijk in actie gekomen.” Bij een hartstilstand telt elke minuut. Door binnen 6 minuten 112 te bellen, te starten met reanimeren en een AED aan te sluiten, is de overlevingskans het grootst. “Onderweg naar het slachtoffer heb ik de AED meteen meegenomen. Collega’s van mij waren al gestart met de reanimatie. Vervolgens sloten we de AED aan. Gelukkig konden de ambulancebroeders het slachtoffer met hartslag naar het ziekenhuis brengen.” Om in geval van nood zo snel mogelijk hulp te bieden, zijn de AED’s straks te gebruiken door medewerkers van ProRail en NS én door burgerhulpverleners via HartslagNu.

Burgerhulpverleners

HartslagNu is het landelijke reanimatie oproepsysteem voor burgerhulpverleners. Iedereen die een erkende reanimatietraining heeft gevolgd, kan zich aanmelden bij HartslagNu. Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept het systeem burgerhulpverleners op die in de buurt van het slachtoffer zijn. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren en de dichtstbijzijnde AED op te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Reanimatiecursus

Op het plein voor station Culemborg organiseerden ProRail en NS vandaag een gratis reanimatiecursus. Op 12 stations in 12 verschillende provincies bieden ProRail en NS, in samenwerking met de AED-leverancier Fuego BV, komende tijd deze gratis reanimatietrainingen aan. Deelnemers kunnen zich hierna opgeven als burgerhulpverlener. Zo willen we aandacht vragen voor het netwerk van burgerhulpverleners en attenderen op de aanwezigheid van AED’s op het treinstation.

AED op station Grou Jirnsum

Minimaal 1 AED
Naar verwachting zijn alle treinstations over 9 maanden uitgerust met de nieuwe AED’s. Bij alle stations in heel Nederland is dan minimaal 1 AED 24/7 beschikbaar die is aangemeld bij HartslagNu.

Dronefotografie Friesland

Praat mee via livestream over ontwikkeling van een toekomstvisie voor Grou

Grou – Water, boten, een zeilmakerij en een karakteristiek centrum. Daarnaast Het Theehuis, hotel Oostergoo, de historie van een grote houtfabriek, de boeiende Bunker Bescherming Bevolking, volop natuur, watervilla’s en vakantieparken. Kortom een hechte gemeenschap en op een mooie zomerdag een heleboel bezoekers. Maar wat brengt de toekomst ? Praat daarover mee op woensdag 23 juni via de livestream over ontwikkeling van een toekomstvisie voor Grou.

Misschien heeft Grou wel de perfecte ingrediënten om het ideale dorp te zijn. Je kunt er wonen, werken en recreëren. Toch zijn er zorgen om de toekomst. Betaalbare woningen zijn schaars, de watersport staat onder druk. Net als het winkelaanbod. Hoe houden we het dorp vitaal? Daarnaast is Grou onderdeel van de grotere gemeente Leeuwarden geworden, wat is daarvan op termijn de impact op de identiteit van het dorp. Het is tijd voor een visie voor de toekomst. Maar waar staat Grou voor, wie zijn wij en wat willen wij?

Dronefotografie Friesland

Watersport beleving in Grou. Dronefoto: Press4All

Antwoorden

Identity Matching Academy (IMA) is gevraagd om daar samen met betrokken Grousters antwoorden op te vinden. Een mooie uitdaging voor IMA om op basis van de identiteit van het dorp en de ambities van alle betrokkenen een stapel stevige bouwstenen te leveren voor een nieuw Master Ontwikkelingsplan (dat ook als basis voor de Omgevingsvisie kan dienen) voor Grou. Zo maken we Grou samen klaar voor een vitale toekomst.

Dronefoto panorama Grou

Dronefoto panorama Grou. Foto: Press4All

Livestream

Op 23 juni a.s. nodigen wij u graag uit om digitaal kennis te nemen van deze bouwstenen voor we de volgende stappen gaan zetten. In een livestream nemen we u mee in het gehele proces, waar we nu staan en waar we graag naar toe willen werken. Bent u geïnteresseerd in de bouwstenen en te nemen vervolgstappen? Meldt u zich tot uiterlijk 21 juni aan via dit formulier voor de livestream op 23 juni 2021. U ontvangt na uw aanmelding per mail een instructie over hoe u kunt inloggen. Heeft u vragen? Mail dan naar communicatie@pbgrou.nl.

Het is mogelijk om tijdens de livestream vragen te stellen via de chatfunctie, waarna deze plenair worden voorgelegd aan degene die aan het woord is.

Graag tot 23 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Pleatslik Belang Grou
Business Club Grou
Partners Grou Breed
en kartrekkers Durk van der Meer, Tjalling Dijkstra, Robert Landstra en Douwe Snoek

Praktische informatie:

Datum: Woensdag 23 juni 2021

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Link: volgt na opgave via Geef je nu op voor de livestream