Berichten

Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Uitnodiging bijeenkomst visie en dorpscoöperatie Grou

Grou –  Op 6 september wordt er om 20:00 uur in hotel restaurant Oostergoo een bijeenkomst georganiseerd, waarop de visie en de opzet van de dorpscoöperatie worden gepresenteerd. Pleatslik Belang Grou en de Businessclub Grou hebben samen met verschillende belangenorganisaties in goede samenwerking met de Gemeente Leeuwarden op informele wijze een intensief proces afgerond. Op 7 juni heeft het dorp de stand van zaken gepresenteerd aan de gemeenteraad in Grou.

Deze presentatie werd verzorgd door de stuurgroep met leden vanuit Grou Breed en de kwartiermakers: Durk van der Meer, Douwe Snoek, Robert Landstra en Tjalling Dijkstra. Verschillende organisaties uit Grou hebben hier hun inbreng bij gehad. Hierbij moet gedacht worden aan FFF, Grou2030, Grou Aktief, Krite Grou, Museum Hert fan Fryslân, Stichting Promotie Grou, Sint Piter komitee en SKG, verenigd in Grou Breed.

Woensdag 13 juli heeft de Gemeenteraad van Leeuwarden volmondig ingestemd met de motie ‘Omarmen visie Grou’. De visie is vooral een procedure afspraak inclusief afspraken om te komen tot dorpscoöperatie, multifunctioneel centrum en dorpenmanager. De komende periode worden verdere proces- en financiële afspraken gemaakt binnen het dorp en met de gemeente, om daarna ook op inhoud de diepte in te (kunnen) gaan.

Op 6 september a.s. wordt in er om 20:00 uur in hotel restaurant Oostergoo een bijeenkomst georganiseerd, waarop de visie en de opzet van de dorpscoöperatie worden gepresenteerd. Meer informatie om alvast in te lezen vindt u hier. Denkt u ook met ons mee? Kom naar de bijeenkomst en meld u aan via dit aanmeldformulier.

Nieuw paneel Paad Troch grou

Paad troch Grou weer compleet leesbaar

Grou – De wandelroute ‘Paad troch Grou’ is weer goed leesbaar te volgen. Deze wandelroute gaat langs 21 historische panden in Grou. Recentelijk is het ANWB-bordje in de tuin van het Molenhuis in de Jogchum Nieuwenhuisstraat vernieuwd met een bijdrage uit het Dorpsbudget. Het oude bord was namelijk vervaagd.

Panorama-Grou-2021-dronefotografie-Friesland-Press4All

Loop ook eens het Paad Troch Grou. Foto: Press4All

Op de karakteristieke panden zijn in het verleden door Plaatselijk Belang Grou aangepaste ANWB-gevelborden geplaatst. De wetenswaardigheden van deze prachtige panden zijn beschreven in het boekje ‘Paad troch Grou’. Een echte aanrader als je meer wilt lezen over deze monumenten. Je kunt het boekje, dat voorzien is van een plattegrond, kopen bij de boekhandel Bruna en bij Informatie Punt Grou.

Nieuw paneel Paad Troch grou

Nieuw paneel Paad Troch Grou. Foto: Press4All

Omdat het bord bij het Molenhuis op de grond staat waren de letters door weer en wind vervaagd. De ANWB-consul hier uit Grou, Jan Kooistra, heeft het oude bordje eraf geschroefd en de ANWB heeft een nieuw bordje gemaakt. Het paneel is bekostigd door Pleatslik Belang Grou (uit het dorpsbudget) en de ANWB. Ze droegen ieder de helft bij.

Sint Piter en Burgemeester Buma in Grou

(video) Burgemeester Buma varend ontvangst comité Sint Piter in Grou

Grou / Video – Dit jaar zal als zeer bijzonder de boeken in gaan waar het betreft de ontvangst van Sint Piter en zijn compaan Aldemar. Ondanks dat veel onderdelen niet doorgaan hebben de vrijwilligers van het Sint Piterkomitee zich ook dit jaar ingespannen om er een feest van te maken. Toch laten de Grousters Sint Piter en Aldemar niet in de kou staan en zijn ze ook dit jaar van harte welkom in het hart van Fryslân. Ondertussen maken kinderen uit Grou zich klaar voor de aankomst van Sint Piter & Aldemar. 

Aldemar geeft de Sint Piter pop aan Thomas terwijl Rox de pop van Aldemar vasthoudt. Foto: Press4All

Aldemar geeft de Sint Piter pop aan Thomas terwijl Rox de pop van Aldemar vasthoudt. Foto: Press4All

Verrassing

Het is een spannende tijd nu Sint Piter weer onderweg is naar Grou. Groot was de verbazing bij de kinderen van de basisscholen in Grou toen Aldemar daar afgelopen vrijdagochtend verscheen. De groepen 1 en 2 van CBS Nijdjip en OBS De Twa Fisken wachtte een bijzondere verrassing die mogelijk is gemaakt door een bijdrage van Pleatslik Belang Grou (PBGrou). 

Subsidie

Afgelopen maanden zijn drie creatieve dames flink in de weer geweest om vijf sets handpoppen van Aldemar en Sint Piter te maken en zijn er ook vijf verkleedsets vervaardigd. Directeur Maartje Bloemhof van OBS de Twa Fisken al een tijd geleden een subsidieverzoek gedaan had bij PB Grou. “We hadden een mooi plan ingestuurd en een bijdrage gevraagd, zodat we materiaal voor poppen en kleding aan konden schaffen. Die aanvraag is gelukkig gehonoreerd.”

Handpoppen van Aldemar en Sint Piter in Grou

Handpoppen van Aldemar en Sint Piter in Grou. Foto: Press4All

Handpoppen

Juf Maartje Bloemhof is geweldig trots op het resultaat en dat er zoveel mooie handpoppen voor de basisscholen gemaakt zijn. Al vanaf december hebben Saskia, Joke en Teatske zich met kleurrijke stoffen, draad en naald flink in het zweet gewerkt.

Routekaart Sint Piter aankomst 2022 Grou

Route

Er komt dit jaar vanwege corona op zaterdag 12 februari geen traditionele intocht met publiek. Sint Piter en Aldemar varen vanaf 10:00 uur vanaf Akwadukt Mid-Fryslân naar de Nieuwe Kade. Langs de route, die onder andere via het Prinses Margrietkanaal, de pier en de Hellingshaven gaat, kunnen belangstellende het duo toezwaaien. Burgemeester Buma is het varende ontvangstcomité van Sint Piter. Net als vorig jaar zullen Aldemar en Sint Piter met paard en wagen een rondrit door het dorp maken.

Activiteiten

Ondanks het alternatieve karakter van de editie 2022, zijn er toch een aantal feestelijke activiteiten georganiseerd. Zo bedachten de Sint Piterfroulju een strúntocht door Grou. De Sint Piterstrúntocht is volledig in het thema van Sint Piter en Aldemar bedacht en kun je zelfstandig wandelen.

Daarnaast kunnen Grousters vanaf zaterdagavond 12 februari een spannend interactief spel doen.  In ‘Vermissing bij Waachshaven’ draait het om een dossier met  tien mogelijke locaties waar Sint Piter zich momenteel zou kunnen bevinden.  Daarbij speelt het om tien Grouster verdachten en zes mogelijke motieven. Alle andere activiteiten zijn te vinden op www.sintpiter.nl