Berichten

Pleatslik Belang Grou vacature

Ga jij voor je dorp aan de slag?

Grou – Pleatslik Belang Grou is een vereniging met zo’n 900 leden, die al meer dan 30 jaar opkomt voor de belangen van Grou en de Grousters. PBG is aanspreekpunt voor bewoners, voor maatschappelijke organisaties en ook voor de gemeente Leeuwarden.

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou bestaat op dit moment uit zeven enthousiaste mensen, maar zij kunnen wel wat extra kennis en kunde gebruiken.

Panorama-Grou-2021-dronefotografie-Friesland-Press4All

Ga jij voor dit mooie dorp aan de slag? Dronefoto: Press4All

Heb je verstand van gemeentelijke processen en houd je je graag bezig met de toekomst  van ons dorp? Of lijkt het je interessant om direct betrokken te zijn bij allerlei zaken die van invloed zijn op het dorp waarin je woont? Stel je dan aan ons voor!

We vragen je een e-mail te sturen naar info@pbgrou.nl waarin je kort vertelt wat jij kunt betekenen, waar je goed in bent en waarom je graag een rol binnen het PBG bestuur zou vervullen. Echt doen! Want het is waardevol om voor je dorp aan de slag te gaan!

Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Maandag 4 oktober jaarvergadering Pleatslik Belang Grou in Hotel Oostergoo

Grou – Graag nodigt het bestuur van Pleatslik Belang Grou haar leden uit voor de ledenvergadering van 2021. Ook niet leden zijn na de pauze om 20:45 uur welkom.

Tijdens de jaarvergadering zal er worden teruggeblikt op het jaar 2020 en wordt het desbetreffende jaarverslag besproken. Na de pauze kunnen ook niet leden de bijeenkomst bijwonen. In dit tweede gedeelte dat start om 20:45 gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder.”

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou rekent op een grote opkomst.

Jaarvergadering PB Grou in hotel restaurant Oostergoo. Foto: Press4All

UITNODIGING: MAANDAG 4 oktober 2021 | HR OOSTERGOO – AANVANG 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel jaarverslag 2020, begroting 2021
 5. Verslag kascommissie, bestaande uit Wietse Witteveen en Dick Willemsen
 6. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend Wietse Witteveen
 7. Verslag Dorpsbudget 2019 en 2020
 8. Bestuursverkiezing:
 • In 2020 was Drieseréé Dijkstra aftredend en herkiesbaar, Rienk Leenstra was in 2020 statutair ook aftredend en niet herkiesbaar.
 • 2021: Elske Kinderman is aftredend en herkiesbaar, Hendrik Snip is aftredend en niet herkiesbaar
 • Fenna Bijlstra is aftredend, maar blijft aan tot er een opvolger is
 • Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Dirk Willem Wolters

Namen van tegenkandidaten kunnen t/m dinsdag 28 september 2021 schriftelijk of via de mail worden

ingediend bij het secretariaat, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van PBG.

 1. Rondvraag
 2. PAUZE
 3. Na de pauze gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Robert Landstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder”
 4. Sluiting en informeel samenzijn.

 

Locatie dorpskamer Grou

Gemeente Leeuwarden zoekt betaalde coördinator dorpskamer Grou

Grou – Al geruime tijd is de gemeente Leeuwarden bezig om een netwerk van dorpskamers op te zetten. Naast Leeuwarden moeten deze ook komen in Stiens en Grou. Nu dat in Grou vooralsnog niet gelukt is, heeft de gemeente Leeuwarden besloten om een vacature open te zetten voor een betaalde kracht die als coördinator de boel vlot gaat trekken. Renny Ausma van de Kringloopwinkel Grou is enorm blij dat er nu een dorpskamer in Grou op hun locatie gerealiseerd gaat worden.

Dorpskamer

Voor de gemeente Leeuwarden is het belangrijk om een aantal dorps- en buurtkamers te realiseren. Zo is er in Grou geen dorpshuis waar mensen op een ongedwongen manier bij elkaar kunnen komen. Een dorpskamer zou een ideaal ontmoetingspunt zijn. Hier kunnen dorpsgenoten met elkaar in contact komen en is het een rol bepalende plek voor het welzijn van burgers.

Renny Ausma in de Kringloopwinkel te Grou.

Renny Ausma in de Kringloopwinkel te Grou. Foto: Press4All

Laagdrempelig

“De dorpskamer is echt een laagdrempelige plek waar mensen samen kunnen komen. Elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. En indien iemand met een bepaald probleem zit kan die door worden verwezen naar een instantie of hulpverlener”, legt Renny Ausma van Kringloopwinkel Grou uit. “In eerste instantie werd gedacht dat wij de coördinatie van het opzetten van de dorpskamer op ons zouden nemen. Maar met het runnen van de kringloopwinkel in Grou hebben we onze handen meer dan vol.”

Dronefoto Kringloopwinkel Grou

Dronefoto Kringloopwinkel Grou. Foto: Press4All

Oplossing

Het afgelopen jaar is er met Wethouder Kuiken, Pleatslik Belang Grou, de Kringloopwinkel en andere organisaties in Grou volop overleg geweest om tot realisatie van de plaatselijke dorpskamer gekomen. Het bleek dat hier op vrijwillige basis geen animo voor was. Toch zet de gemeente alles op alles om een dorpskamer in Grou van de grond te krijgen. Hiervoor is er een vacature gerealiseerd voor een betaalde kracht die als coördinator het geheel vorm moet gaan geven. “Het is mooi dat er op deze manier toch een dorpskamer in Grou kan komen. Als Kringloopwinkel Grou willen we dit initiatief graag faciliteren met de hier beschikbare ruimte in het pand. De invulling en coördinatie zal echter in handen liggen van de betaalde kracht die de gemeente gaat aanstellen”, verklaart Renny Ausma de opzet van het nieuw te realiseren ontmoetingspunt. 

Vacature coördinator

Volgens de Leeuwarder Courant van donderdag 2 september heeft Pleatslik Belang Grou het probleem van de ontbrekende dorpskamer in Grou afgelopen maandagavond onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad. Naar nu blijkt had de gemeente al geanticipeerd op de ontstane vertraging in Grou door een vacature open te stellen. De gemeente realiseert zich dat het niet een taak is die je er even bij kunt doen laten ze in een schrijven weten. Het gaat hierbij om een persoon die het vertrouwen heeft van alle partijen, die nu al actief zijn in Grou. 

Aanmelden

Renny Ausma komt graag in gesprek met belangstellenden die interesse in deze boeiende vacature hebben. “Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk maar om een betaalde functie. Kandidaten mogen zich ook bij mij aanmelden.”