Berichten

Sint Piterkerk

Proeven, kijken en meedoen in Grou bij de Sint Piterkerk

Grou – In en rondom de Sint Piterkerk vinden regelmatig activiteiten plaats. Zo staat er op zaterdag 8 juli Proeftuin op de agenda. Ook is er sinds 1 juli een door Museum Hert fan Fryslân ingerichte mooie expositie in de kerk te zien is.

De Sint Piterkerk en de omliggende tuin worden steeds meer een ontmoetingsplek waarvoor een multifunctionele invulling voor wordt gezocht. Ook zijn er plannen om de tuin helemaal opnieuw in te richten in een meer uitnodigende groen aangeklede en open setting. 

Proeftuin

Wie nu alvast aan verschillende activiteiten in de kerktuin wil deelnemen kan dat komende zaterdag doen. Dan kan jong en oud genieten van het evenement Proeftuin. Tussen 10:30 en 14:00 uur is er van alles te doen. 

Gratis entree

Er zijn workshops: djembe, schilderen, haken & breien. Er is live muziek en er zijn spelletjes voor de kinderen. Hapjes worden verzorgd door De Kade en het Versatelier. Kom gezellig voor een hapje en een drankje, voor één van de workshops of gewoon om even lekker te genieten. De entree is gratis! 

Expositie

Museum Hert fan Fryslân toont vanaf zaterdag 1 juli een inkijkje in de rijke historie van Grou.

Proeftuin

Koperslager Buikstra (1903-1974) in zijn werkplaats.

Wist je dat Grou een meesterkoperslager had, Sjirk Buikstra genaamd die landelijk bekend is, maar ook de haan op de Sint Piterkerk maakte? En wat was de rol van de Sint Piterkerk in onder andere. het onderwijs en de volksgezondheid? En hoe ging men vroeger ‘ter kerke’ en maakte het zich daar comfortabel? En natuurlijk ontbreekt de Grouster Halbertsma’s houtindustrie en de waterrecreatie niet in de expositie.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openstelling van de Sint Piterkerk tijdens ‘Tsjerkepaad’ van 1 juli t/m 9 september op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 -17.00

Kerstmiddag in de SInt Piterkerk Grou

Bijzondere kerstactiviteiten in Grou 

December is bij uitstek de maand van samenkomen. Het brengt warmte en gezelligheid.
De Doarpskeamer Grou biedt de kans om van kerstsamenkomsten te genieten. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en komt ten goede aan de organisaties.  

Dickens Spektakel

De eerste mogelijkheid om een prachtige muzikale middag te bezoeken is het Dickens Spektakel. Op zondag 11 december komt het Mannenkoor Goutum naar Grou. Ze brengen een prachtige muzikale kerstvertelling die beslist het beluisteren waard is. De voorstelling begint om 14:30 uur. Naast de zang die ‘geserveerd’ wordt, is er voor de bezoekers koffie of thee, lekkere hapjes en na afloop heerlijke soep. De locatie is Ontmoeten & Meedoen aan de Seize 3 in Grou.

Kerst maak je Samen

Het tweede te bezoeken evenement is de kerstmiddag op donderdagmiddag 22 december in de Sint Piterkerk. Deze activiteit is speciaal bedoeld voor 55-plussers. Met het thema ‘Kerst maak je Samen’, wordt een muzikaal programma gepresenteerd waarbij het koor Sjongnocht en het Orkest Foar Elkenien te beluisteren zijn. Het koor komt met een kerstrepertoire en het orkest brengt het eigen repertoire.
Ds. Marije Hage neemt je mee in een inspirerend verhaal en leest een gedicht voor. Na afloop is er tijd voor chocolademelk met kerstbrood en napraten. De inloop in de SInt Piterkerk op donderdagmiddag 22 december is om 14:00 uur. Aanvang: 14:30 uur tot afsluiting 16:45

Ook thuis te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl/stations/2575-Sint-Piter-kerk/events

uurwerk sint piterkerk grou

Klok en uurwerk Sint Piterkerk Grou van slag

Grou – Een alerte dorpsgenoot uit Grou raakte enigszins van slag toen de klok van de Sint Piterkerk vannacht om één uur drie keer sloeg. De tijd van de wijzers correspondeerde niet meer met het aantal slagen dat de klok sloeg.

toren sint piterkerk Grou

Toren Sint Piterkerk Grou. Dronefoto: Press4All

Vandaag bleek de storing nog steeds aan te houden, want om 11:30 uur sloeg de klok al twaalf keer. Een telefoontje van de bezorgde Grouster naar de beheerder / koster van de kerk bood uitkomst. Koster Eddy van der Noord liet weten dat er inderdaad een mankement aan het slag- en uurwerk is. Inwoners van Grou moeten er rekening mee houden dat het slaan van de klok niet de juiste tijd weergaf. De reparatie kan, vanwege de vakantietijd nog enige tijd op zich laten wachten. Eddy: “Het blijkt dat de reparateur op vakantie is. Ik hoor binnenkort wanneer het euvel verholpen kan worden. Wat er precies aan de hand is weet ik niet, dat moet de specialist bekijken. Voorlopig heb ik de klokken van het uurwerk losgekoppeld zodat ze geen geluid meer maken. De wijzers in de toren geven dus niet meer de juiste tijd weer.”

Historie

De originele grote klok van de Sint Piter werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers voor de oorlogsindustrie uit de toren verwijderd. Zaterdag 13 september 1947 werd de nieuwe grote torenklok, weer gegoten bij Van Bergen in Midwolda, overgedragen aan de Kerkvoogden. Een jaar later, in 1948, wordt de kleine klok uit 1653 op z’n plaats gehesen. De Klokken slaan uren, halfuren en kwartieren via het slagwerk op het uurwerk. Op zondag bovendien voor aankondiging van de kerkdienst. Luiden met beide klokken gebeurde vroeger uitsluitend bij begrafenissen, waarbij met de grote of de kleine het eerst werd ingezet, al naar de overledene een man of een vrouw is. Het uurwerk wordt tegenwoordig elektrisch aangedreven.

Bron laatste alinea: Dorpsarchief Grou. Fotografie: Press4All