Berichten

Groubloeit

Grouster mienskip ziet volop kansen tijdens inspiratiesessie GrouBloeit

Grou – Op een veelbelovende bijeenkomst bij de basisscholen in Grou zijn de eerste stappen gezet voor de GrouBloeit-week 2024, die van 3 t/m 9 juni 2024 plaatsvindt. Daarbij zullen inwoners van Grou betrokken zijn om samen met verschillende organisaties en verenigingen een duurzame en gezonde leefomgeving in de spotlights te zetten. Een week vol gezonde, groene, sportieve, duurzame maar vooral gezellige activiteiten omkleed met kunst, muziek en lifestyle.

Het is uniek, dat zoveel verschillende organisaties uit Grou tijdens een inspiratiesessie bij elkaar kwamen. Bouwe de Boer, vertegenwoordiger van Freonen fan Fossylfrij Fryslân  en mede-initiatiefnemer van Fryslân Bloeit, deelde de inspiratie vanuit het succesverhaal van Wergea in 2023. In Wergea werden duurzame activiteiten als zwemmen, fietstochten, gezonde lunches en een elektrisch deelauto-project georganiseerd en het enthousiasme van Wergea resulteerde in onder andere een cheque van 5000 euro voor de verduurzaming van hun dorpshuis.

Betrokkenheid

Arcadia (een initiatief vol creativiteit en cultuur red.) ondersteunt deze groene golf financieel en op procesniveau. Dit jaar sluiten Grou, Berltsum, Eastermar, Akkrum, Wergea, en Woudsend zich aan bij FryslânBloeit in 2024. Elk dorp krijgt hierbinnen een eigen periode om duurzame activiteiten te organiseren die bijdragen aan het welzijn van de lokale mienskip. De brede betrokkenheid van allerlei organisaties in Grou zoals diverse sportverenigingen, koren, scholen, en ondernemers toont het unieke van dit initiatief tijdens deze eerste avond.

Kernteam

Het kernteam onder voorzitterschap van Pleatslik Belang Grou, is verantwoordelijk voor coördinatie en grote lijnen en stimuleert projectmatig de Grouster verenigingen, stichtingen, organisaties, ondernemers en  buurtverenigingen om aan GrouBloeit deel te nemen. Ideeën variëren van gezonde kinderopvanglocaties tot kunstprojecten, een interactieve Merenloop, opening van de volière in het Wilhelminapark en ook ludieke evenementen.

Belangrijk is ook de samenwerking tussen jong en oud, met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Ondernemers worden ook aangespoord om deel te nemen aan de Bloeiweek, met suggesties als bijvoorbeeld duurzame lunches in die week.

Zwembad

Daarnaast werd er tijdens de bijeenkomst een belangrijk signaal gegeven, namelijk dat er behoefte is aan veilig zwemwater in Grou voor alle kinderen. Als opmaat naar een zeer gewenst ‘natuur’ zwembad voor alle bewoners in Grou heeft Pleatslik Belang Grou het initiatief daartoe aan zichzelf geadresseerd en geformuleerd als een belangrijke stip op de horizon. De Mienskip Grou (bewoners en organisaties) zal hierbij vanzelfsprekend nauw worden betrokken.

Vervolg

De bijeenkomst werd afgesloten met de aankondiging van een vervolgsessie over vier weken, waarin de ingebrachte ideeën verder zullen worden uitgewerkt. Met behulp hiervan zullen de eerste contouren van een basisprogramma voor de Bloeiweek kunnen worden vastgesteld. Voor vragen, ideeën of deelname aan het kernteam kunnen geïnteresseerden contact opnemen via groubloeit@gmail.com. Deze eerste bijeenkomst, volledig fairtrade verzorgd, belooft een bloeiende week in juni vol inspiratie en gemeenschapszin. Als symbool zal aan het einde van de bloeiweek plant Strúner worden overgebracht naar het volgende dorp dat zich aansluit bij FryslânBloeit.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met GrouBloeit, Pleatslik Belang Grou, Grou 2030 en tal van andere organisaties, instellingen en verenigingen in Grou. Dit artikel en foto’s mag ongewijzigd worden overgenomen door derden. 

Grou Bloeit

Grou Bloeit in 2024: ‘Denk je mee?’

Grou – Hoe het begon: Wergea stond in juni vorig jaar een week lang in het teken van Bloeidorp! Veel verenigingen en inwoners werden die week buitengewoon actief. Ze fietsten naar het werk, gingen massaal zwemmen in de ochtend. Er was film, theater, energie besparen, hergebruik, lokaal voedsel eten met de gehele straat en de basisschoolkinderen deden volop mee. Cultuur, Natuur, Klimaat, Hergebruik: In navolging van Wergea zet Grou dit jaar volop in op een eigen bloeiweek.

Grou is een van de eerste dorpen die zich gemeld heeft om dit in 2024 ook te willen organiseren Daarnaast doen de dorpen Akkrum/Nes, Eastermar, Woudsend, Berlikum en (wederom) Wergea mee. Het doel is om met zijn allen een onvergetelijke week te organiseren die weer het voorbeeld is voor 26 andere Friese dorpen om in 2025 een Friese Bloeiweek te houden.

Kernteam

Er is een voorlopig kernteam geformeerd bestaande uit afgevaardigden vanuit Pleatslik Belang Grou, Grou 2030, de scholen, DKG, Grou Aktief. Het voornemen is om de bloeiweek te organiseren in de week van 3 tot en met 9 juni. De komende maanden willen we de Grouster jeugd, de ondernemers, de verenigingen, de ouderen en alle andere inwoners uitnodigen om juist in die week uitdagende activiteiten te organiseren. Wat in Wergea kan, moet ook zeker mogelijk zijn in Grou! Kunnen wij als inwoners van Grou samen in actie komen? Wij denken van wel!

Grou Bloeit

Dit jaar staat Grou dus van 3 tot en met 9 juni in bloei. Wat kan er deze week gebeuren? Zoals de plannen er nu voor liggen komen er themadagen met thema’s als gezondheid, mobiliteit, lokaal eten, vergroening en nog veel meer. Iedereen kan uiteraard meedoen. Het programma zal steeds meer vorm en inhoud krijgen en wordt bepaald door de ideeën uit de Grouster Mienskip.

Meedenken?

We willen graag een meedenkavond organiseren op donderdag 1 februari 2024 in het speellokaal van beide basisscholen in Grou. We benaderen uiteraard verenigingen, maar vragen bij deze iedereen om die avond mee te denken. Wil je meedenken om deze prachtige week tot een succes te maken, geef je dan voor 30 januari op via: groubloeit@gmail.com.

Struner

Plant Struner logeert deze week bij de Sint Piterkerk

Grou doet mee aan de week van de duurzaamheid ‘GrouBloeit’ van 3 tot en met 9 juni. Grou heeft  afgelopen jaar het ‘groene stokje’ (in de vorm van een plant) overgenomen van Wergea. Deze week logeert de plant Struner bij de protestantse gemeente in Grou. 

Als start, om alle Grousters te verbinden, is er een actie ‘Jou it troch’ opgezet. De plant, die de naam Struner heeft gekregen, staat hierbij centraal. Struner gaat van week tot week naar een ander adres. Deze week is de Sint Piterkerk, of eigenlijk het catechisatielokaal, het logeeradres. “Er zit een vriendenboekje bij de plant waarin we de belevenissen kunnen opschrijven”, laat predikant Marije Hage weten. Ze hoopt dat de gemeenteleden een mooi bericht in het vriendenboek achterlaten. 

Dat de plant al het nodige beleeft staat inmiddels opgetekend in het vriendenboek. Hierbij een greep uit een aantal leuke notities van de verschillende logeeradressen waar Struner de afgelopen weken verbleef.

“Er vloog een voetbal vlak langs de plant” 

“De plant heeft meegekeken bij het maken van een surprise”

“Er is voor Struner gezongen”

“Er is een kerstbal in de plant gehangen”

“Struner heeft oud- en nieuw gevierd en mocht nieuwjaarsochtend heel vroeg op bed”

“Heeft een logeerpartijtje meegemaakt met heel veel vrienden en vriendinnen”

Komende vrijdag wordt Struner weer opgehaald door Hinke Volbeda om naar het volgende logeeradres gebracht te worden. Zo gaat het door tot in  juni wanneer er tijdens GrouBloeit week allerlei duurzame activiteiten georganiseerd gaan worden. Doe je dan ook mee! Heb je een leuk idee voor de duurzame week stuur die dan in naar groubloeit@gmail.com