Berichten

Bond Friese VogelWachten viert 75-jarig jubileum

Op zaterdag 12 november 2022 is het precies 75 jaar geleden dat de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten werd opgericht. De BFVW viert het jubileum met het Frysk FûgelFestijn op 10 september en een BFVW-feestavond op 12 november. Verder worden er onder andere speciale cursussen en wedstrijden georganiseerd en kreeg de organisatie een nieuwe huisstijl met een nieuw logo.

De naam is inmiddels ingekort tot Bond Friese VogelWachten (BFVW), maar de missie is nog altijd onverkort: ‘het beschermen van de flora en fauna in Fryslân en dan met name de avifauna’. Het uitvoeren van die missie is in de huidige tijd, waarin de Friese natuur meer onder druk staat dan ooit tevoren, nog belangrijker dan bij de oprichting.

Frysk Fûgelfestijn

De eerste editie van het Frysk FûgelFestijn bestaat volgens de organisatie uit ‘een mix van een kennisdag, een informatiemarkt, een ontmoetingsplek en een gezinsuitje’. Dat alles wordt samengebracht in een festivalsetting. De dag is voor iedereen gratis toegankelijk. Het festijn vindt plaats op het terrein van het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld en wordt geopend met een optreden van Syb van der Ploeg en door de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Jeroen Grebben.

Samenwerking

De BFVW werkt samen met een breed scala aan organisaties op het gebied van natuur en landbouw. Deze organisaties zijn uitgenodigd om zichzelf te presenteren op de informatiemarkt. Ook de eigen BFVW-commissies krijgen hier natuurlijk de ruimte. De bezoekers krijgen op deze manier informatie over vele aspecten van het natuurbeschermingswerk in Fryslân. Verspreid over het festivalterrein staan een aantal tenten, waarin lezingen en workshops worden gehouden over vogel-gerelateerde onderwerpen en er worden films getoond.

Voor kinderen

Een speciale plek op het festivalterrein wordt gereserveerd voor kinderen: It Pikeplak. Het doorgeven van de liefde voor de natuur en voor de vogels heeft altijd een belangrijke plaats gehad binnen het werk van de BFVW. Een speciale plek voor kinderen op het het Frysk FûgelFestijn kan dan ook niet ontbreken. Verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, denk aan nestkastje timmeren, pindaslinger rijgen, een speurtocht, een kampvuur om mashmallows te roosteren en geschminckt worden. Om de festivalfeer te verhogen zullen creaties van BirdActs de bezoekers verrassen en vermaken.

Excursies

Tijdens een festival met als thema vogels kan het niet alleen over vogels gaan, maar bezoekers worden ook in contact gebracht met vogels. Hiervoor worden vanaf het festivalterrein verschillende excursies georganiseerd. Bezoekers kunnen kiezen uit een wandelexcursie of een vaarexcursie (voor die laatste vraagt de organisatie een eigen bijdrage van 4 euro per persoon).

Laagdrempelig

Het doel van het festival is de liefde voor de natuur en in het bijzonder vogels op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen bij mensen. Hopelijk ook mensen die anders niet snel in aanraking komen met natuur of natuurbescherming. Met het festival wil BFVW mensen laten zien hoe mooi de natuur is en wat u zelf kunt doen om de natuur te beschermen.

SKS Skûtsjesilen 2020

Geen skûtsjekampioenschap SKS in 75-jarig jubileumjaar

Grou – Dit jaar zal er voor het eerste in de historie van de SKS geen kampioenschap skûtsjesilen worden gehouden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er tot 1 september geen grote evenementen worden gehouden. Dit jaar blijft het op zaterdag 18 juli stil aan de waterkant van Grou.

It Doarp Grou zeilend op het Pikmeer te Grou – tijdens SKS 2019. Foto: Press4All

Wat een prachtig jubileumjaar had zullen worden, valt door de coronamaatregelen in het water. Vandaag heeft de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) bij monde van voorzitter René Nagelhout laten weten dat de jubileumeditie niet door zal gaan. Voor het eerst in het 75-jarig bestaan van de vereniging blijven de skûtsjes aan de kant liggen. Het kabinet verbiedt vergunningsplichtige evenementen tot 1 september 2020. Het SKS skûtsjesilen stond gepland voor 18 tot en met 31 juli 2020.

“It is klear’’, laat voorzitter René Nagelhout van de SKS vandaag aan de Leeuwarder Courant weten. Er zal dit jaar geen wedstrijd worden gevaren. Nagelhout heeft waardering voor het besluit van het kabinet en zegt dat het goed is dat er nu duidelijkheid is.

Woensdag 22 april komt het bestuur van de SKS bij elkaar om het één en ander te bespreken. In tegenstelling tot de PC kaatswedstrijd in Franeker, denkt Nagelhout niet dat er later dit jaar nog een SKS-kampioenschap zal worden verzeild. Eerder werden al de voorwedstrijden van de SKS afgelast en werd het jubileumfeest in Langweer geschrapt.

Potcast Sem Davids Museum Hert fan Fryslân

Museum Hert fan Fryslân Grou presenteert podcasts over onderduikerstijd van de Joodse journalist Sem Davids

Grou – Op 15 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Joodse journalist Sem Davids hoorde dat hij veilig uit zijn schuilkast kon komen. Een plek waar hij ruim twee jaar lang verslag deed van de Tweede Wereldoorlog, en het optekende in dagelijkse bulletins. “Ik was zo’n gedisciplineerde onderduiker, dat ik goddorie  tien minuten na de komst van de Canadezen nog niet uit mijn schuilplaats durfde te komen. Toen kwam de ober van hotel Oostergoo met champagne. Het was werkelijk voorbij.” Dit tekende een Friese krant twee jaar na de bevrijding op uit de mond van de in oorlogstijd in Grou ondergedoken journalist.

Introductie podcasts Sem Davids door videojournalist Henk Brinkman.
Podcast Redactiebureau Schuilkast Sem Davids: Deel 1.

Podcast Redactiebureau Schuilkast Sem Davids: Deel 2.

Podcast Redactiebureau Schuilkast Sem Davids: Deel 3.

Podcast Redactiebureau Schuilkast Sem Davids: Deel 4.

75 jaar bevrijding Fryslân

Grou – Hoewel de meeste bulletins uit veiligheidsoverwegingen in de fabrieksovens van de Halbertsma’s zijn beland, is een kleine selectie van drie maanden toch bewaard gebleven. Deze documenten zouden worden tentoongesteld bij museum Hert fan Fryslân in het kader 75 jaar bevrijding ‘Grou in Oorlogstijd’. Het verhaal van Sem Davids is echter zo bijzonder, dat het museum besloot een door Sem Davids in 1965 geschreven verslag over zijn onderduikerstijd op podcast op te nemen. Daarvoor schakelden ze de Grouster videojournalist Henk Brinkman in. Deze sloot zich één hele dag op in de bunker van Grou  (Bunker Bescherming Bevolking) om dit bijzondere verhaal in te spreken.

Videojournalist Henk Brinkman tijdens opnames van de potcasts in de Bunker Bescherming Bevolking te Grou. Foto: Press4All

Podcast

Sem Davids was een Amsterdamse journalist die van 1922 tot 1940 bij dagblad de Telegraaf werkte. Waar hij naar eigen zeggen ‘in mei 1940 werd uitgedonderd’. Na de Tweede Wereldoorlog werkte hij bij de Groene Amsterdammer. Sem Davids verbleef van 12 maart 1943 tot 15 april 1945, 25 maanden, als onderduiker bij de familie Kerkhof in het voormalige raadhuis aan de Raadhuisstraat in Grou. In 1965 publiceerde hij het verhaal over zijn onderduikerstijd. Als journalist en stenograaf vervulde hij een grote rol bij de vergaring en verspreiding van illegale nieuwsberichten voor Grou en omgeving. Deze serie van vier podcasts is gebaseerd op het in 1965 gepubliceerde verhaal en zijn vanaf vandaag te beluisteren via www.museumhertfanfryslan.nl

Bron podcasts: De Gids, Jaargang 128 (1965)