GrouBloeit

Fryslân Bloeit creëert een ‘Bloei-golf’ in Akkrum, Grou, Wergea, Eastermar, Wâldsein en Berltsum

Grou – Dorpsbewoners uit Akkrum kijken positief terug op hun Bloeiweek, de eerste uit een reeks van in totaal zes Bloeiweken die dit jaar georganiseerd worden door dorpsbewoners tijdens Fryslân Bloeit. Op zondag 2 juni wordt het stokje overgedragen aan Grou. Dorpsbewoners organiseren vanaf die zondag een week lang diverse activiteiten die de duurzame ontwikkeling van het dorp bevorderen.

Zes Friese dorpen vormen elk een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming tijdens Fryslân Bloeit. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten dorpsbewoners tijdens hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. Stap voor stap werken de dorpen samen toe naar een toekomstbestendig en duurzaam Friesland. Fryslân Bloeit is een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia.

Grou Bloeit 

Van een dagelijkse verfrissende ochtendduik om 7 uur bij het strandje bij Zeilcentrum Grou tot een buitenspeelmiddag voor kinderen bij de Play & Skate, van de Grouster Wandelvierdaagse tot een ‘Plastic Soup Project’ om het dorp schoner te maken: Grou legt van 2 t/m 9 juni de nadruk op het actief betrekken van haar mienskip en het creëren van een blijvende impact op het dorp. Het complete programma in Grou is te vinden op www.grou.bloeit.frl

Fryslân Bloeit

Het team van Fryslân Bloeit vergroot en ondersteunt de kracht van de Friese dorpen. Initiatiefnemer Bouwe de Boer van Freonen fan Fossylfrij Fryslân: ‘We streven ernaar dat mensen gezond en gelukkig oud kunnen worden in Friesland, in harmonie met de natuur. Samen met de dorpen maken we van Friesland een toekomstbestendige en duurzame provincie, waar de samenleving niet meer neemt van de aarde dan ze in staat is te geven, en waar voor iedereen een waardevolle plek in de maatschappij is.’

Bloeiweken in 2024

Akkrum-Nes Bloeit: 12 t/m 18 mei – Grou Bloeit: 2 t/m 9 juni Wergea Bloeit: 17 t/m 23 juni Eastermar Bloeit: 24 t/m 30 augustus Wâldsein Bloeit: 9 t/m 15 september Berltsum Bloeit: 23 t/m 28 september