Berichten

Groubloeit

Grouster mienskip ziet volop kansen tijdens inspiratiesessie GrouBloeit

Grou – Op een veelbelovende bijeenkomst bij de basisscholen in Grou zijn de eerste stappen gezet voor de GrouBloeit-week 2024, die van 3 t/m 9 juni 2024 plaatsvindt. Daarbij zullen inwoners van Grou betrokken zijn om samen met verschillende organisaties en verenigingen een duurzame en gezonde leefomgeving in de spotlights te zetten. Een week vol gezonde, groene, sportieve, duurzame maar vooral gezellige activiteiten omkleed met kunst, muziek en lifestyle.

Het is uniek, dat zoveel verschillende organisaties uit Grou tijdens een inspiratiesessie bij elkaar kwamen. Bouwe de Boer, vertegenwoordiger van Freonen fan Fossylfrij Fryslân  en mede-initiatiefnemer van Fryslân Bloeit, deelde de inspiratie vanuit het succesverhaal van Wergea in 2023. In Wergea werden duurzame activiteiten als zwemmen, fietstochten, gezonde lunches en een elektrisch deelauto-project georganiseerd en het enthousiasme van Wergea resulteerde in onder andere een cheque van 5000 euro voor de verduurzaming van hun dorpshuis.

Betrokkenheid

Arcadia (een initiatief vol creativiteit en cultuur red.) ondersteunt deze groene golf financieel en op procesniveau. Dit jaar sluiten Grou, Berltsum, Eastermar, Akkrum, Wergea, en Woudsend zich aan bij FryslânBloeit in 2024. Elk dorp krijgt hierbinnen een eigen periode om duurzame activiteiten te organiseren die bijdragen aan het welzijn van de lokale mienskip. De brede betrokkenheid van allerlei organisaties in Grou zoals diverse sportverenigingen, koren, scholen, en ondernemers toont het unieke van dit initiatief tijdens deze eerste avond.

Kernteam

Het kernteam onder voorzitterschap van Pleatslik Belang Grou, is verantwoordelijk voor coördinatie en grote lijnen en stimuleert projectmatig de Grouster verenigingen, stichtingen, organisaties, ondernemers en  buurtverenigingen om aan GrouBloeit deel te nemen. Ideeën variëren van gezonde kinderopvanglocaties tot kunstprojecten, een interactieve Merenloop, opening van de volière in het Wilhelminapark en ook ludieke evenementen.

Belangrijk is ook de samenwerking tussen jong en oud, met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Ondernemers worden ook aangespoord om deel te nemen aan de Bloeiweek, met suggesties als bijvoorbeeld duurzame lunches in die week.

Zwembad

Daarnaast werd er tijdens de bijeenkomst een belangrijk signaal gegeven, namelijk dat er behoefte is aan veilig zwemwater in Grou voor alle kinderen. Als opmaat naar een zeer gewenst ‘natuur’ zwembad voor alle bewoners in Grou heeft Pleatslik Belang Grou het initiatief daartoe aan zichzelf geadresseerd en geformuleerd als een belangrijke stip op de horizon. De Mienskip Grou (bewoners en organisaties) zal hierbij vanzelfsprekend nauw worden betrokken.

Vervolg

De bijeenkomst werd afgesloten met de aankondiging van een vervolgsessie over vier weken, waarin de ingebrachte ideeën verder zullen worden uitgewerkt. Met behulp hiervan zullen de eerste contouren van een basisprogramma voor de Bloeiweek kunnen worden vastgesteld. Voor vragen, ideeën of deelname aan het kernteam kunnen geïnteresseerden contact opnemen via groubloeit@gmail.com. Deze eerste bijeenkomst, volledig fairtrade verzorgd, belooft een bloeiende week in juni vol inspiratie en gemeenschapszin. Als symbool zal aan het einde van de bloeiweek plant Strúner worden overgebracht naar het volgende dorp dat zich aansluit bij FryslânBloeit.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met GrouBloeit, Pleatslik Belang Grou, Grou 2030 en tal van andere organisaties, instellingen en verenigingen in Grou. Dit artikel en foto’s mag ongewijzigd worden overgenomen door derden. 

strandje grou

Zwemmen bij strandje Grou door oude fietsen en eendenstront onwenselijk

Grou – Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij hete temperaturen, dat zwemmen bij het strandje naast het zeilcentrum in Grou wordt afgeraden. Zo gold er in juli 2019 ook al eens een negatief zwemadvies voor deze plek.

Het is ook nu onverstandig om in dit stukje water te gaan zwemmen. Het is er onveilig en smerig. De PvdA, stelde deze week vragen omtrent de waterkwaliteit tussen de Meersweg en het zeilcentrum. Zo zouden oude fietsen onder water liggen. Ook de wethouder Gijs Jacobse is het eens dat zwemmen hier onwenselijk is. Uitwerpselen van eenden maken het water zo vies dat er kans op ziekte is. 

De wethouder heeft toegezegd dat er nader onderzoek komt en dat er met het dorp overleg zal zijn. De PvdA stelde voor een pierenbadje voor de kleinsten in te richten.

Beweeg mee tijdens de week van de gezondheid in Grou

Grou is hard aan het werk om een zogenaamde Bloeizone te worden: een plek waar mensen gezond oud kunnen worden. Dat gebeurt met allerlei organisaties, zowel vrijwilligers als professionals. Als je gezond wil blijven, is het belangrijk vroeg te beginnen met gezond(-er) leven. In de “Wike fan de Sûnens” van 23 tot en met 25 mei is er een programma voor jong en oud.
Dit programma is er op gericht om samen dingen doen en op gezondheid & welzijn.  Het programma vol activiteiten is grotendeels op De Boldert en op woensdag tevens bij Sporthal de Twine. Iedereen kan meedoen en alles is gratis, ook de lunch op de Doortrapdag onder leiding van BV Sport (woensdag) en de lunch op donderdag Ite mei in Praatsje georganiseerd door de UVV. Het is nodig om je voor de Fiets Doortrapdag aan te melden via doortrappen@fietsersbond.nl. Voor Ite mei in Praatsje aanmelden op uiterlijk zondag 21 mei bij Tjittie via 0566-623447
Wij hopen dat deelnemers kunnen genieten van de activiteiten en dat we zo stap voor stap met zijn allen onze gezondheid verbeteren of kunnen behouden.
Programma van de “Wike fan de Sûnens” in Grou in het kader van de Bloeizone Fryslân Estafette. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Dinsdag 23 mei

13:00-16:00 uur | ‘Mei nocht en wille bewege’
13:00-16:00 uur | Ynset fan de Duofiets
14:30-16:00 uur | Jeu de Boules clinic door jbv Le Biberon
14:00-16:00 uur | Zomerse groenten BBQ proeverij met Jefta Winkel van Amaryllis
Alle bovengenoemde activiteiten zijn in De Boldert

Woensdag 24 mei

09:30-16:00 uur | Doortrapdag: veilig (blijven) fietsen en een fietstocht | Sporthal De Twine
12:00 uur | gratis lunch Doortrapdag deelnemers | De Boldert
14:30-16:00 uur | “Bakkie & balletje trappen” met Amaryllis Dorpenteam en Jongerenwerk | De Boldert

Donderdag 25 mei

09:30-12:00 uur | De Gezonde Huiskamer: gratis leefstijlcheck
10:30 uur | de wandelgroep: samen maximaal 5km wandelen in Grou (aansluitend lunch is mogelijk)
12:00 uur | ‘Ite mei in praatsje’ lunch: aanmelden vóór maandag 22 mei bij Tjittie via 0566-623447
14:00 uur | It ferhaal fan Bas Hof: ervaringsdeskundige op het gebied van radicale wending in eigen voeding Alle bovengenoemde activiteiten zijn in De Boldert
Iedereen is welkom om langs te komen en/of mee te doen!
Heeft u vervoer nodig? Bel dan naar de Groumobyl via 06-20603741
Ga voor meer informatie naar www.grou2030.nl