Armoede regelingen gemeente leeuwarden

​Leeuwarden doet meer om armoede en schulden bij jongeren te voorkomen

Grou – Gemeente Leeuwarden gaat zich meer inzetten om armoede en schulden bij inwoners te voorkomen. Eerst onderneemt de gemeente extra acties om geldproblemen zo veel mogelijk bij jongeren te voorkomen. Jongeren blijken snel in de financiële problemen te raken. Bijvoorbeeld als ze 18 jaar worden, op zichzelf gaan wonen of terug naar school gaan. Deze zogenoemde levensgebeurtenissen gaan vaak gepaard met veranderingen in de financiën.

Uitvoeringsplan preventie armoede en schulden 2024 – 2026

De preventieve aanpak om inwoners uit de geldproblemen te houden staat in het nieuwe uitvoeringsplan preventie armoede en schulden van de gemeente Leeuwarden. Het college van b. en w. stelde het preventieplan vast op 30 januari 2024.

Wethouder Hein Kuiken: “We vinden het als gemeente heel belangrijk om armoede en schulden aan te pakken. Want achter die geldzorgen kunnenveel leed en verdriet schuil gaan. Onze ambitie is om de negatieve gevolgen van armoede en schulden te beperken, maar vooral te voorkomen. Met dit uitvoeringsplan preventie starten we niet op nul. Maar door ons extra te richten op levensgebeurtenissen, kunnen we meer doen om geldzorgen bij specifieke doelgroepen voor te zijn.”

Extra aandacht voor jongeren

Er komen onder andere extra financiële educatieprogramma’s voor jongeren. Er is al wel aandacht voor financiën in het onderwijs. Dit aanbod is wisselend per school. De gemeente ziet graag dat dit structureler in lesprogramma’s wordt opgenomen. Dat is aan scholen zelf, maar de gemeente wil scholen hierbij – waar nodig – ondersteunen. Verder wil de gemeente graag samenwerken met werkgevers waar jongeren veelal hun bijbaan hebben. Denk aan de horeca of een supermarkt. Werkgevers kunnen een belangrijke signalerende en informerende functie hebben.

Extra aandacht voor groepen inwoners en levensgebeurtenissen

Ook andere groepen inwoners kunnen in de geldproblemen raken. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die een kind krijgt. Of een stel dat gaat scheiden. Ook nieuwkomers kunnen in de financiële problemen raken als ze bijvoorbeeld een huis krijgen toegewezen. Iemand die in detentie heeft gezeten blijkt ook sneller geldproblemen te krijgen. Door deze levensgebeurtenissen scherper in beeld te hebben kan er effectievere voorlichting worden gegeven en kunnen programma’s worden ingezet. Deze programma’s worden voor die groepen inwoners de komende tijd verder uitgewerkt.

Samenwerken met anderen

De gemeente wil inwoners dus meer opzoeken. Daarom gaat de gemeente meer in gesprek met scholen, werkgevers en andere stakeholders die dicht bij doelgroepen staan. Samen in gesprek zodat zij de juiste informatie en kennis hebben om goed te kunnen doorverwijzen of hulp te bieden.