Berichten

Armoede regelingen gemeente leeuwarden

​Leeuwarden doet meer om armoede en schulden bij jongeren te voorkomen

Grou – Gemeente Leeuwarden gaat zich meer inzetten om armoede en schulden bij inwoners te voorkomen. Eerst onderneemt de gemeente extra acties om geldproblemen zo veel mogelijk bij jongeren te voorkomen. Jongeren blijken snel in de financiële problemen te raken. Bijvoorbeeld als ze 18 jaar worden, op zichzelf gaan wonen of terug naar school gaan. Deze zogenoemde levensgebeurtenissen gaan vaak gepaard met veranderingen in de financiën.

Uitvoeringsplan preventie armoede en schulden 2024 – 2026

De preventieve aanpak om inwoners uit de geldproblemen te houden staat in het nieuwe uitvoeringsplan preventie armoede en schulden van de gemeente Leeuwarden. Het college van b. en w. stelde het preventieplan vast op 30 januari 2024.

Wethouder Hein Kuiken: “We vinden het als gemeente heel belangrijk om armoede en schulden aan te pakken. Want achter die geldzorgen kunnenveel leed en verdriet schuil gaan. Onze ambitie is om de negatieve gevolgen van armoede en schulden te beperken, maar vooral te voorkomen. Met dit uitvoeringsplan preventie starten we niet op nul. Maar door ons extra te richten op levensgebeurtenissen, kunnen we meer doen om geldzorgen bij specifieke doelgroepen voor te zijn.”

Extra aandacht voor jongeren

Er komen onder andere extra financiële educatieprogramma’s voor jongeren. Er is al wel aandacht voor financiën in het onderwijs. Dit aanbod is wisselend per school. De gemeente ziet graag dat dit structureler in lesprogramma’s wordt opgenomen. Dat is aan scholen zelf, maar de gemeente wil scholen hierbij – waar nodig – ondersteunen. Verder wil de gemeente graag samenwerken met werkgevers waar jongeren veelal hun bijbaan hebben. Denk aan de horeca of een supermarkt. Werkgevers kunnen een belangrijke signalerende en informerende functie hebben.

Extra aandacht voor groepen inwoners en levensgebeurtenissen

Ook andere groepen inwoners kunnen in de geldproblemen raken. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die een kind krijgt. Of een stel dat gaat scheiden. Ook nieuwkomers kunnen in de financiële problemen raken als ze bijvoorbeeld een huis krijgen toegewezen. Iemand die in detentie heeft gezeten blijkt ook sneller geldproblemen te krijgen. Door deze levensgebeurtenissen scherper in beeld te hebben kan er effectievere voorlichting worden gegeven en kunnen programma’s worden ingezet. Deze programma’s worden voor die groepen inwoners de komende tijd verder uitgewerkt.

Samenwerken met anderen

De gemeente wil inwoners dus meer opzoeken. Daarom gaat de gemeente meer in gesprek met scholen, werkgevers en andere stakeholders die dicht bij doelgroepen staan. Samen in gesprek zodat zij de juiste informatie en kennis hebben om goed te kunnen doorverwijzen of hulp te bieden.

Global Goals

(video) Waarom wappert de Global Goals vlag vandaag in Grou?

In Grou is vandaag bij Friesma State de SDG-vlag gehesen. Dat is een groot doek met kleurrijke pictogrammen die de Global Goals uitbeelden. Het is een initiatief van het UVV en Grou2030. Dit initiatief wordt van harte ondersteund door Pleatslik Belang Grou, Kringloop Grou, Amaryllis, PKN Grou en Friesmastate. Al deze organisaties zetten zich in om niet alleen Grou maar ook de wereld steeds weer een stukje sterker te maken. Samen bereiken we meer dan alleen. Vandaar dat we op deze zaterdag de Global Goals vlag in Grou wappert.

Global Goals

Aan het einde van september is er iets heel bijzonders in heel Nederland aan de hand, genaamd de SDG Actiondays. Tijdens deze speciale week laten mensen zien hoe ze zich inzetten voor iets belangrijks, namelijk de Sustainable Development Goals (SDG’s), die ook wel de Global Goals worden genoemd. Dit zijn 17 doelen die zijn bedacht door de Verenigde Naties (VN) om de wereld beter te maken. Ze willen armoede verminderen, zorgen dat mensen eerlijk behandeld worden, en ons milieu beschermen.

Speciale vlag

Stel je voor, overal in Nederland, in dorpen en steden, laten mensen zien dat ze meedoen met deze wereldwijde beweging voor een betere toekomst. Ze hijsen een speciale vlag, de SDG-vlag, om te laten zien dat ze helpen om de wereld een fijne plek te maken voor iedereen.

Voedselmarkt Lekker Lokaal

Een van de initiatieven in Grou die betrekking heeft op verantwoorde consumptie en productie is de voedselmarkt ‘Lekker Lokaal’ op de biologische boerderij van maatschap Bouma. Komende zondag kun je daar  lekker eten proeven en ook de kleurige Global Goals vlag zien wapperen.

Global Goals

Fryske sdg’s yn Doarpskeamer Grou. Foto: Grou2030.

Doarpskeamer

Het hele jaar door kun je in de Doarpskeamer de SDG-doelen zien. Ze hebben een groot doek aan de muur met deze doelen erop, maar dan in het Fries. Met al deze activiteiten willen ze iedereen laten weten dat we samen aan een duurzamere wereld kunnen werken. Het is niet alleen belangrijk, maar ook leuk en gezellig om samen iets goeds te doen voor anderen en onze planeet. Zo maken we de wereld een beetje mooier voor iedereen.

Steunpakket Energietoeslag 800 euro overheid

Steunpakket tegen armoede door gestegen prijzen

Grou – De gemeente Leeuwarden gaat inwoners met een laag inkomen helpen om de sterk gestegen prijzen voor energie en voedsel op te vangen. Die bestaat uit een uitgebreid steunpakket. Daarnaast steunt de gemeente initiatieven die gericht iets voor mensen met een laag inkomen kunnen betekenen. Zoals bijvoorbeeld bewoners-, wijk- en dorpsorganisaties, Rotary, Voedselbank en het Rode Kruis.

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag toestemming gegeven voor een pakket aan maatregelen die steun geven aan huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering, of van een baan met weinig loon. Zij zijn hard getroffen door de hoge energieprijzen en de stijgende kosten van voedsel, kleding en andere producten.

 

Steunpakket tegen armoede Leeuwarden

Steunpakket tegen armoede gemeente Leeuwarden.

Het steunpakket bestaat uit drie delen:

1. Uitbetaling van energietoeslag van het Rijk

Inwoners met een laag inkomen krijgen van het Rijk een energietoeslag van € 800,-. Zo kunnen ze hun energierekening blijven betalen. Dit bedrag wordt uiterlijk op 15 april automatisch uitbetaald aan mensen die tussen 1 januari en 16 maart een bijstandsuitkering hadden. Wie pas na 16 maart recht kreeg op een bijstandsuitkering, zal iets langer moeten wachten

De gemeente betaalt de energietoeslag uit aan bewoners die minder dan 125% van het minimumloon verdient, met een aantal uitzonderingen zoals dak- en thuislozen, bewoners van een instelling en de meeste jongeren tot en met 21 jaar en studenten tot 27 jaar. De gemeente past de compensatie iets ruimer toe dan het Rijk heeft geadviseerd.

Inwoners die geen bijstand ontvangen en wel een laag inkomen hebben, kunnen de energietoeslag bij de gemeente aanvragen. We verwachten dat het zelf aanvragen van de energietoeslag vanaf 1 mei mogelijk is via www.leeuwarden.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens .

2. Aanvullende lokale maatregelen

Naast de energietoeslag van het Rijk komt de gemeente met deze eigen maatregelen: 

Tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is normaal bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die hoge, noodzakelijke kosten hebben en die hiervoor extra geld nodig hebben. De bijzondere bijstand wordt voor dit steunpakket verruimd voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, maar toch moeite hebben om hun energiekosten te betalen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan nu nog niet. De gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

De Voorzieningenwijzer

Voor mensen met geldproblemen is er veel hulp mogelijk. Om die mogelijkheden duidelijk te krijgen, is er binnenkort de app Voorzieningenwijzer. Daarbij gaat een medewerker van de gemeente in gesprek met inwoners die hulp bij geldzaken nodig hebben. Door de Voorzieningenwijzer samen te gebruiken, wordt duidelijk op welke hulp de inwoner recht heeft. Tijdens het gesprek kan die hulp meteen worden aangevraagd.

Vroegsignalering schulden

Vroegsignalering van schulden

De gemeente financiert in overleg met Amaryllis twee specialisten  om inwoners die in de schulden raken of dreigen te raken op tijd in beeld te krijgen via de vroegsignalering . Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen.

3. Steun aan andere initiatieven

Veel initiatieven in Leeuwarden geven nu al veel hulp aan mensen met een laag inkomen. De gemeente gaat een aantal van hen extra steunen. Een greep uit de maatregelen:

  • De Rotary deelt 250 zakjes met levensmiddelen uit. Dit wordt verdubbeld.
  • Het Rode Kruis verspreidt tasjes met ontbijt bij verschillende scholen. Dit initiatief wordt verlengd en/of uitgebreid.
  • De energiecoaches delen 3500 extra energieboxen uit met kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledlampen en radiatorfolie.
  • 150 vouchers waterzijdig inregelen, waardoor de cv efficiënter werkt.
  • Een extra energiecoach wordt aangesteld.
  • Versneld aanbrengen van schilisolatie bij particuliere woningen.
  • Samen met wijk- en bewonersbedrijven in Leeuwarden Oost bekijkt de gemeente hoe die kunnen worden versterkt.

Maatregelen voor de langere termijn

Daarnaast werkt Gemeente Leeuwarden aan extra maatregelen die inwoners ook op de langere termijn steunen. Hoe die maatregelen er precies uit gaan zien, wordt later bekend.