Berichten

Armoede regelingen gemeente leeuwarden

​Leeuwarden doet meer om armoede en schulden bij jongeren te voorkomen

Grou – Gemeente Leeuwarden gaat zich meer inzetten om armoede en schulden bij inwoners te voorkomen. Eerst onderneemt de gemeente extra acties om geldproblemen zo veel mogelijk bij jongeren te voorkomen. Jongeren blijken snel in de financiële problemen te raken. Bijvoorbeeld als ze 18 jaar worden, op zichzelf gaan wonen of terug naar school gaan. Deze zogenoemde levensgebeurtenissen gaan vaak gepaard met veranderingen in de financiën.

Uitvoeringsplan preventie armoede en schulden 2024 – 2026

De preventieve aanpak om inwoners uit de geldproblemen te houden staat in het nieuwe uitvoeringsplan preventie armoede en schulden van de gemeente Leeuwarden. Het college van b. en w. stelde het preventieplan vast op 30 januari 2024.

Wethouder Hein Kuiken: “We vinden het als gemeente heel belangrijk om armoede en schulden aan te pakken. Want achter die geldzorgen kunnenveel leed en verdriet schuil gaan. Onze ambitie is om de negatieve gevolgen van armoede en schulden te beperken, maar vooral te voorkomen. Met dit uitvoeringsplan preventie starten we niet op nul. Maar door ons extra te richten op levensgebeurtenissen, kunnen we meer doen om geldzorgen bij specifieke doelgroepen voor te zijn.”

Extra aandacht voor jongeren

Er komen onder andere extra financiële educatieprogramma’s voor jongeren. Er is al wel aandacht voor financiën in het onderwijs. Dit aanbod is wisselend per school. De gemeente ziet graag dat dit structureler in lesprogramma’s wordt opgenomen. Dat is aan scholen zelf, maar de gemeente wil scholen hierbij – waar nodig – ondersteunen. Verder wil de gemeente graag samenwerken met werkgevers waar jongeren veelal hun bijbaan hebben. Denk aan de horeca of een supermarkt. Werkgevers kunnen een belangrijke signalerende en informerende functie hebben.

Extra aandacht voor groepen inwoners en levensgebeurtenissen

Ook andere groepen inwoners kunnen in de geldproblemen raken. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die een kind krijgt. Of een stel dat gaat scheiden. Ook nieuwkomers kunnen in de financiële problemen raken als ze bijvoorbeeld een huis krijgen toegewezen. Iemand die in detentie heeft gezeten blijkt ook sneller geldproblemen te krijgen. Door deze levensgebeurtenissen scherper in beeld te hebben kan er effectievere voorlichting worden gegeven en kunnen programma’s worden ingezet. Deze programma’s worden voor die groepen inwoners de komende tijd verder uitgewerkt.

Samenwerken met anderen

De gemeente wil inwoners dus meer opzoeken. Daarom gaat de gemeente meer in gesprek met scholen, werkgevers en andere stakeholders die dicht bij doelgroepen staan. Samen in gesprek zodat zij de juiste informatie en kennis hebben om goed te kunnen doorverwijzen of hulp te bieden.

buurtsportcoach

Buurtsportcoach Zeb brengt jong en oud in Grou in beweging

Grou – In Grou is het zichtbaar dat er veel voor ouderen wordt gedaan om die op een gezonde en sportieve manier ouder te laten worden. Voor die groep senioren heeft BV Sport dit jaar speciaal het ´ZekerBewegen’ programma in het leven geroepen. “Die is voor de eerste ronde in Grou al helemaal volgeboekt. Op donderdag 21 maart gaan we er een vervolg aan geven”, laat buurtsportcoach Zeb van bv SPORT weten. ‘Maar wat is er in de dorpen zoals Grou nu eigenlijk voor jongeren te doen?’, is de vraag die we hem stellen.

MQ-scan

Op dit ogenblik gaat er bij BV Sport en de buurtsportcoach ook in Grou veel aandacht naar beweging bij kinderen op de basisschool. Motoriek speelt namelijk een cruciale rol in de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. “Daarom proberen we in samenwerking met het basisonderwijs twee keer per schooljaar de MQ-scan aan te bieden. Op dit moment doen hier nog niet alle basisscholen aan mee, maar hier proberen wij wel verandering in te krijgen. Met de MQ-scan kan de motorische ontwikkeling van kinderen gemeten en kan er een plan gemaakt worden om deze te verbeteren. De laatste tien tot vijftien jaar is de algemene sportiviteit, de conditie en ook de motoriek van jongere kinderen achteruitgegaan. Er is dus zeker sprake van bewegingsarmoede waarbij de kwaliteit van het bewegen ook een stuk minder is geworden. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Hierdoor gaan de motorische vaardigheden flink achteruit en is er een toename van kinderen met overgewicht. Oorzaken zijn de digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken”, vertelt Zeb.

Wat doen de buurtsportcoaches eigenlijk?

In elke wijk, elke buurt en elk dorp in gemeente Leeuwarden is een buurtsportcoach actief. De buurtsportcoach vertaalt de behoefte vanuit de inwoners uit de buurt naar een uitvoeringsplan, waarin de samenwerking met verschillende partijen wordt gezocht. Hierbij houdt de buurtsportcoach rekening met drie speerpunten. Fit zijn, fit blijven en het talent in jezelf ontdekken. Het doel is een gezonde en sportieve buurt te realiseren, waar de verschillende partijen elkaar goed weten te vinden. Partijen in de buurt zijn bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, wijkteams en het bedrijfsleven.

Sporten in Grou

Het mooie van een groot dorp als Grou, is dat er een enorm groot aanbod aan sporten is. Wat dat betreft heeft Grou een bloeiend verenigingsleven. Zo kun je van jongs af aan tot hoge leeftijd binnen verenigingsverband of in de sportschool fit blijven. Maar niet iedereen heeft het budget om zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Wat zijn dan de mogelijkheden? 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Niet alle ouders in Grou hebben geld om hun kind te laten sporten bij een vereniging. Dan kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. “Wij kunnen scholen en sportverenigingen daar op attenderen, waarna die het weer bij de ouders neerleggen. Die kunnen bijvoorbeeld met mij contact opnemen, waarna ik de gegevens doorgeef bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.” Die betaalt dan het lidmaatschapsgeld voor één seizoen bij de plaatselijke sportvereniging. 

Buitenfitness Grou

Voor jongeren uit het voortgezet onderwijs tot ongeveer twintig jaar organiseert bv SPORT zelf geen activiteiten. Zij bieden wel ondersteuning bij initiatieven van inwoners, scholen en verenigingen om ook hen zo veel mogelijk te laten bewegen. 

“Wel is er het plan dit voorjaar bij mooi weer voor deze groep jongeren een activiteit bij de nieuwe buitenfitness te organiseren. (Die werd geopend door wereldkampioen Marijke Groenewoud zie foto.) Eigenlijk willen wij zo goed mogelijk de openbare ruimte benutten. Die zal de komende jaren in Grou ook een stukje beter ingericht worden. We willen eigenlijk voorkomen dat jongeren thuis gaan zitten of in het dorp gaan rondhangen.” Zeb wil hierbij aangeven dat ook buurtverenigingen in Grou een beroep op zijn expertise kunnen doen zodat hij advies kan geven wanneer ze een sportieve activiteit in hun buurt willen organiseren. Daarnaast kunnen inwoners, sport-, wijk-, en buurtverenigingen en het onderwijs altijd contact opnemen voor ondersteuning van hun plannen op het gebied van sport en bewegen. Partijen kunnen hiervoor vaak ook beroep doen op verschillende subsidiepotten.

Wie naar aanleiding van dit verhaal vragen heeft voor Zeb kan contact opnemen via telefoonnummer 06-50193271 of mailen naar z.tjie-a-njiem@bvsport.nl 

Buurtsportcoach Zeb zal als gastspreker aanwezig zijn bij de jaarvergadering van Pleatslik Belang Grou op dinsdag 26 maart in Herberg Oer’t Hout.

manifest wonen

Wethouders Friese gemeenten ontvangen manifest wonen voor jongeren

Vandaag laten ruim vijftig mbo-studenten van Firda een krachtig geluid horen: ze overhandigden een manifest aan zes wethouders van Friese gemeenten om te laten zien dat het tijd is voor verandering. Tijd om te zorgen dat er voor deze belangrijke groep betaalbare en toegankelijke woningen beschikbaar zijn zodat ze in Friesland kunnen blijven wonen. 

Wethouders Jelle Zoetendal van Heerenveen, Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân, Hein de Haan van Leeuwarden, Sipke Hoekstra van Smallingerland, Erik de Groot van Harlingen en Roel de Jong van Vlieland namen het manifest in ontvangst tijdens de bijeenkomst Takomstmuzyk in Neushoorn in Leeuwarden. Wethouder Jelle Zoetendal over het manifest: ‘Dit is heel waardevol voor ons. Zoals vaak wordt gezegd, onze jeugd heeft de toekomst. Voor een welvarende en florerende gemeente zijn deze jongeren van groot belang. Ook voor Heerenveen. Dit manifest gaat ons helpen om hier aandacht aan te geven.’ 

In het manifest staat beschreven hoe de jongeren graag willen wonen. In de buurt van familie en vrienden, het hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn maar wel met oog voor duurzaamheid en hergebruik van materialen, dat in een dorp voorzieningen gedeeld kunnen worden en dat er groen in de buurt is. Architect Arnold Homan was ook betrokken bij de totstandkoming van het manifest en juicht dit soort initiatieven toe: ‘Het is goed om de jongeren zelf het woord te geven. Als architect werk ik het graag samen mét toekomstige bewoners: ik ervaar dit als enorm waardevol bij het vormgeven van sociaal-duurzame leefomgevingen die optimaal aansluiten bij de wensen van doelgroepen.’

Dit manifest is ontstaan uit initiatief van provincie Fryslân in samenwerking met dialoogplatform De Uitkijkers en scholengemeenschap Firda. Het manifest is te zien op www.deuitkijkers.nl  (klik hier)