doneer je kerstpakket

Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket!

Grou – Wil je je kerstpakket delen met inwoners uit Grou of omgeving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Breng je pakket of een deel ervan bij de Doarpskeamer in Grou of Mantgum of de Húskeamer in Wergea!  Want Kerst maak je samen.

Van betekenis

Deze tijd van hoge energiekosten en dure boodschappen raakt heel veel mensen. Een klein gebaar en aandacht kan dan al zo veel betekenen. De Doarpskeamers/Húskeamer en Sociaal Dorpenteam Zuid van Amaryllis zetten daarom deze kerstpakkenactie op touw. Daar hebben ze jou bij nodig!

Vrijwilligers zullen de ingeleverde pakketten/levensmiddelen herverdelen en waar nodig aanvullen tot leuke pakketjes. In de dagen voor kerst worden die rondgebracht.

Lever je pakket of je levensmiddelen t/m dinsdag 20 december in bij:

Doarpskeamer Grou
Muldyk 1, Grou
Dinsdag 13:30-17:00
Woensdag 09:30-12:00
Vrijdag 13:30–17:00

Doarpskeamer Nij Baarderadiel
Om’e Terp 21, Mantgum
Dinsdag 13:30- 17:00
Donderdag 09:00 – 12:00

Húskeamer Wergea
Nieuwe Weg 2-4, Wergea
Dinsdag 13:30-16:30
Donderdag 09:30-12:00
Vrijdag 13:30-16:30

Wij danken je bij voorbaat al van harte voor alles wat er wordt gebracht.