Berichten

maatschudjassen

Wieke Heida uit Grou wereldkampioen maatschutjassen

Grou / Wergea – Voor de 16e keer organiseerde schutjasvereniging vv Warga het WK maatschutjassen. Met 92 deelnemers uit geheel Friesland een ‘uitverkocht’ huis op zaterdag 13 januari. De titel ging naar debutanten Wieke Heida uit Grou en Anneke Fridsma uit Wergea.

In de finale versloegen ze Ale Warringa en Bjintze Jan Hylkema uit Tjalleberd met 15-9. De derde plaats was voor Joop de Vries uit Surhuizum en Dries Nicolai uit Stynsgea. De oudste deelnemer, de bijna 92 jarige Johannes Duhoux uit Ljouwert, pakte met zoon Bonno de 2e plaats in de poedel. Volledige uitslag verder:

Troost: 1e Sjoerd Mulder en Wim Schuurman uit Wygaard, 2e Gerrit de Vries en Laurens Lageveen uit Weidum, 3e Sikke Roorda en Hans Overdiep uit Heerenveen

Poedel: 1e Jaap v/d Leij uit Idaerd en Sjouke v/d Leij uit Reduzum, 3e Menno Bouwmeester en Gerard Bouwmeester uit Warten.

doneer je kerstpakket

Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket!

Grou – Wil je je kerstpakket delen met inwoners uit Grou of omgeving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Breng je pakket of een deel ervan bij de Doarpskeamer in Grou of Mantgum of de Húskeamer in Wergea!  Want Kerst maak je samen.

Van betekenis

Deze tijd van hoge energiekosten en dure boodschappen raakt heel veel mensen. Een klein gebaar en aandacht kan dan al zo veel betekenen. De Doarpskeamers/Húskeamer en Sociaal Dorpenteam Zuid van Amaryllis zetten daarom deze kerstpakkenactie op touw. Daar hebben ze jou bij nodig!

Vrijwilligers zullen de ingeleverde pakketten/levensmiddelen herverdelen en waar nodig aanvullen tot leuke pakketjes. In de dagen voor kerst worden die rondgebracht.

Lever je pakket of je levensmiddelen t/m dinsdag 20 december in bij:

Doarpskeamer Grou
Muldyk 1, Grou
Dinsdag 13:30-17:00
Woensdag 09:30-12:00
Vrijdag 13:30–17:00

Doarpskeamer Nij Baarderadiel
Om’e Terp 21, Mantgum
Dinsdag 13:30- 17:00
Donderdag 09:00 – 12:00

Húskeamer Wergea
Nieuwe Weg 2-4, Wergea
Dinsdag 13:30-16:30
Donderdag 09:30-12:00
Vrijdag 13:30-16:30

Wij danken je bij voorbaat al van harte voor alles wat er wordt gebracht.

Stichting HVS breidt werkgebied uit naar omringende dorpen

Grou – Vanaf komend jaar wil de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar ‘werkgebied’ uitbreiden naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Dus met Grou nu negen dorpen.

De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich verbonden met de Grousters en hun dorp.

Aanvraagformulier

Dat betekent dat inwoners van eerder dorpen vanaf nu een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk dan op  www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul een aanvraagformulier in voor 15 februari 2023.

 Stichtingsdoel

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van Grousters, die actief zijn op sociaal, cultureel of sportief gebied. De Stichting wil deze inwoners de kans geven zich verder te ontplooien door ze financieel te ondersteunen. Ook Grouster verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen kunnen een financiële aanvraag bij de Stichting doen. De afgelopen jaren heeft de Stichting o.a. tientallen jonge sporters financieel ondersteund, maar ook Grouster sport- en cultuurverenigingen, stichtingen, scholen en instellingen.

Voorbeelden

Om een paar voorbeelden te noemen,  zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma en surfer Hidde van der Meer, maar ook bijvoorbeeld het Sint Piterfeest, het Grouster Mingdkoor, de Stichting Zeilen zonder Beperking en Stichting Play en Skate Court Grou.

Op de website www.stichtinghvs.nl staan vele andere voorbeelden van ondersteuning door de Stichting. En nu dus ook beschikbaar voor 8 andere dorpen, waaronder Wergea, Aegum en Warstiens.