Koekactie Fugelwacht Grou

Koekactie van Fûgelwacht Grou 4 en 5 april

Grou / Video – De Fûgelwacht Grou komt maandag 4 en dinsdag 5 april weer langs de deur met de jaarlijkse koekactie. Door corona kon het in januari niet doorgaan. Hiermee wordt het werk van de Fûgelwacht ondersteund.

Zoetelief koek van Bakker Boonstra

Zoetelief koek van Bakker Boonstra

De Fûgelwacht hoopt weer veel zoetelief koeken (van bakker Boonstra) te verkopen ter ondersteuning van de activiteiten voor weidevogels en tuinvogels in en rondom Grou. 

Activiteiten

Naast de weidevogelbescherming en -inventarisaties heeft Vogelwacht Grou vele andere activiteiten. Er is een Nestkasten-werkgroep die een 100-tal nestkasten beheert; en de zwaluwenwerkgroep die de gierzwaluwenmeldingen verwerkt. Bij verschillende activiteiten probeert de Fûgelwacht Grou ook de jeugd te betrekken. 

In februari viel bij iedereen in Grou en omstreken het jaarboekje in de bus. Dit om toch maar een beetje te prikkelen dat het voorjaar er aan staat te komen en er meer is dan alleen maar werken.

Zie voor meer info over de Fûgelwacht  www.fugelwachtgrou.nl en facebook.