Berichten

Koekactie Fugelwacht Grou

Koekactie van Fûgelwacht Grou 4 en 5 april

Grou / Video – De Fûgelwacht Grou komt maandag 4 en dinsdag 5 april weer langs de deur met de jaarlijkse koekactie. Door corona kon het in januari niet doorgaan. Hiermee wordt het werk van de Fûgelwacht ondersteund.

Zoetelief koek van Bakker Boonstra

Zoetelief koek van Bakker Boonstra

De Fûgelwacht hoopt weer veel zoetelief koeken (van bakker Boonstra) te verkopen ter ondersteuning van de activiteiten voor weidevogels en tuinvogels in en rondom Grou. 

Activiteiten

Naast de weidevogelbescherming en -inventarisaties heeft Vogelwacht Grou vele andere activiteiten. Er is een Nestkasten-werkgroep die een 100-tal nestkasten beheert; en de zwaluwenwerkgroep die de gierzwaluwenmeldingen verwerkt. Bij verschillende activiteiten probeert de Fûgelwacht Grou ook de jeugd te betrekken. 

In februari viel bij iedereen in Grou en omstreken het jaarboekje in de bus. Dit om toch maar een beetje te prikkelen dat het voorjaar er aan staat te komen en er meer is dan alleen maar werken.

Zie voor meer info over de Fûgelwacht  www.fugelwachtgrou.nl en facebook.

Wethouder Friso Douwstra en businessclub voorzitter Ivo Krikke bij Bakker Boonstra

Wethouder Friso Douwstra brengt bezoek aan bedrijven Grou

Grou – Wethouder Friso Douwstra van de gemeente Leeuwarden bracht vandaag een bezoek aan verschillende bedrijven in Grou. Hij nam poolshoogte bij diverse ondernemingen om te horen hoe ze omgaan met de situatie rondom de coronacrisis.

In de afgelopen maand hebben verschillende Grouster ondernemers laten zien creatief om te gaan met de slechte economische situatie. Onder begeleiding van de vertegenwoordigers van de BusinessClub Grou – voorzitter Ivo Krikke en secretaris Martijn Bijl – werd een rondje ondernemend Grou gedaan.

Er werd een bezoek gebracht aan Sloepenmarkt Bmarine, De Mar en kapper Offenga. Ook werd de wethouder ingelicht over het plan voor een modecafé van initiatiefnemers De Treemter en modezaak het Kompas. De route ging vervolgens langs bakker Boonstra als ‘nieuwe’ bakker in Grou en het Theehuis. Er werd tijdens het onderhoud ook gesproken met andere leden van BCG Bas Losser en Ronald Visser. Namens de gemeente Leeuwarden was ook Gina Tromp van economische zaken mee.