Uitkomst enquête voor project Grou 2030 opstap naar realisatie ‘groen’ dorp

Vanavond presenteren studenten van Van Hall Larenstein de resultaten van een onderzoek dat afgelopen twee maanden werd gedaan bij inwoners en ondernemers uit Grou. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Grou 2030 zal inzicht worden gegeven hoe Grousters denken over vergroening en duurzaamheid. 260 huishoudens vulden het enquêteformulier in.

Er zijn veel groene en duurzame onderwerpen waar inwoners van Grou graag aan mee willen werken. Is er draagvlak voor een autoluw dorpshart? En kan Grou op een snelle manier overstappen op duurzame groene energie? Grou 2030 is een project van Groen Grou. Deze projectgroep wil graag dat het watersportdorp op een innoverende manier bezig is met water, energie, voedsel en vervoer.

Inzage deelrapport

Projectleider Enny van der Wiel had inzage in een deelrapport. Daaruit bleek dat de groep mensen die gereageerd heeft over de verschillende onderwerpen, hier een uiteenlopende mening over heeft. Zo zien bewoners van Grou een autoluwe dorpskern wel zitten, terwijl de ondernemers graag willen dat de klanten winkels makkelijk met de auto moeten kunnen bereiken. Ze zijn bang dat de klanten anders wegblijven.

Vergroening van Grou tijdens operatie Steenbreek – juni 2018. Foto: Press4All

Zo blijkt uit het onderzoek ook dat bewoners van Grou hun eigen tuin graag groener willen maken. Daarmee werd vorig jaar juni al een start gemaakt tijdens ‘Operatie Steenbreek’. Toen konden inwoners in de wijken hun stoeptegel omruilen voor een fraaie vaste- of bloeiende plant. Veel mensen willen aan de biodiversiteit bijdragen maar weten niet goed hoe ze dat aan moeten pakken.

Dorpsmolen en zonneweide

In het kader van het versneld duurzaam collectief opwekken van energie geeft een aantal mensen aan dat ze een zonneweide of een dorpsmolen bij het industrieterrein wel zien zitten. Zo zou stromings- of waterbeweging in de Rjochte Grou ook gebruikt kunnen worden om energie op te wekken.

Uiteindelijk moet Grou in 2030 een groen en duurzaam dorp zijn. Met de resultaten van het onderzoek gaan de werkgroepen van Grou 2030 de komende tijd aan de slag.

De volledige uitkomst van het onderzoek zal vanavond om 19:30 uur worden gepresenteerd in de hal van de basisscholen aan de Jongema 6 in Grou.

Bron: Friesch Dagblad Foto: Press4All