Berichten

grou bloeit

Geef jij de Grou Bloeit plant een mooie naam?

Grou – Pleatslik Belang Grou en Doarpskoöperaasje Grou namen op 25 juni 2023 het duurzaamheidsstokje over van Wergea Bloeit. Dit om de Grouster gemeenschap te inspireren tot het ontwikkelen en uitvoeren van ‘groene’ projecten.

In 2024 leidt deze uitdaging tot de Grouster week van de duurzaamheid met de naam Grou Bloeit. Daarin gaan alle projecten en behaalde resultaten aan het eind van die week gepresenteerd worden. Daarna zal de inspiratie wordt doorgegeven aan andere dorpen en steden. Een plant die door de Grouster gemeenschap verzorgd dient te worden, is voor het dorp het startsein van een jaar in het teken van duurzaamheid. Als eerste stap in deze missie mag iemand of een groep Grousters deze bijzondere plant verzorgen. De plant staat op dit ogenblik in de hoed van Aldemar.

Johan Reitsma Andreanum

Johan Reitsma met de plant in de hoed van Aldemar. Foto: Press4All

Plant bezoeken bij Andreanum

Vanaf dinsdag 31 oktober 2023 is de plant onder de hoede van Bloembinderij Andreanum. Bezoekers aan de bloemist ontdekken dat onze lokale natuurvriend, Aldemar, de plant een warm hart toedraagt. Zo nodigt hij in een brief alle kinderen van Grou uit om een mooie naam voor de plant te bedenken. De ideeën kunnen t/m zaterdag 18 november worden gedeponeerd in de ideeënbus naast de plant. Wie een weekje op de plant wil passen, kan dat ook meteen aangeven. Op maandag 27  november 2023 wordt uit alle inzendingen de naam van de plant geloot evenals een ‘logeerprogramma’.

Logeerpartijtjes met het vriendenboekje

Vanaf dinsdag 28 november gaat de plant meteen uit logeren in Grou. De plant trekt, voorzien van zijn persoonlijke vriendenboekje, van adres naar adres. Op de logeeradressen worden naast informatie over verzorging persoonlijke boodschappen aan de plant bijgehouden in het vriendenboekje.

 Wil je de plant een naam geven óf trakteren op een logeerpartijtje, dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk zaterdag 18 november 2023 een bezoek te brengen aan de plant bij Bloembinderij Andreanum aan de Parkstraat 6 in Grou en een briefje achter te laten in de ideeënbus.

Regionale ingrediënten bij picknick voor inwoners Grou

Grou – Op de eerste zaterdag van september is er voor inwoners van Grou een duurzame picknick. Grouster horecabedrijven gaan verrassende picknickgerechten bereiden. De picknick is op de grasveldjes rond het Marit Bouwmeester Zeilcentrum.

Geïnspireerd op duurzaamheid bereiden Grouster horecabedrijven de gerechten van de picknick. Dit op basis van biologische, regionale- en lokale en fairtrade ingrediënten.

Duurzame doarpspicknick in Grou.

Duurzame doarpspicknick in Grou. Foto: Rawpixel.com

Verbinding

Op basis van het thema verbinding verzorgt het Grouster verenigingsleven een geanimeerde, sportieve en culturele ontdekkingsreis langs het Pikmeer en door het hart van Grou.

Lokaal & Duurzaam

De Grouster Doarpspicknick is een duurzame picknick. Om afval zoveel mogelijk te voorkomen, nemen deelnemers hun eigen picknickkleed, servies en bestek mee.

Informatieposter dorpspicknick

Informatieposter dorpspicknick

Deelnamebewijzen, à €17.50, zijn t/m 30 augustus verkrijgbaar via: https://eventix.shop/xjfye2mb. Ook kunt u via deze link tickets kopen waarmee u naast uw eigen deelname gerechten sponsort voor een Grouster die via het Dorpenteam wordt uitgenodigd.

Informatie

Eventuele vragen kunt u stellen bij het InformatiePunt Grou, Halbertsma’s Plein 12, openingstijden dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur of per mail: info@grou.nl.

 

Uitnodiging voor alle inwoners van Grou

Wanneer:    zaterdag 4 september 12-16 uur

Waar:           grasveldjes bij het Zeilcentrum

Door:           Grou 2030, Stichting Promotie Grou en Fairtrade Leeuwarden

Doel:            binding van Grousters met elkaar, met het dorp én met een duurzame toekomst verkennen en vergroten.

 

Dronefotografie Friesland Press4All

Yn’e Sinne Farm Grou deelnemer open tuinentour (video)

Grou / Jirnsum – Steeds meer dorpen willen eten uit eigen omgeving en zelf duurzame groentes telen. Dat kan in een dorpstuin, op een tuinderij gericht op de lokale gemeenschap of met een Buurtmarkt. Op 24 juli laten dorpen die samenwerken met de Voedselwerkplaats, tijdens een open tuinentour, graag zien hoe zij dat doen. Op tuinen en bij buurtmarkten rondom in Friesland, zijn bezoekers welkom die ook iets met lokale voeding willen, voor een rondleiding en voor inspiratie. Opgeven kan via Opgave Open TuinenTour

Het is hartje zomer en dat is hét moment om een kijkje te nemen bij dorpstuinen en tuinderijbedrijven. Benieuwd hoe dat werkt in een CSA-tuinderij (Community Supported Agriculture) waarbij een tuinder teelt voor de lokale gemeenschap? Hoe dat er uit ziet op een dorpstuin? Hoe een groep mensen in een dorp samen een tuin onderhoudt?

Dronefoto tuin Yne Sinne Farm

Dronefoto tuin Yn’e Sinne Farm Foto: Press4All

Tuinentour

Op deze zaterdag bieden Friese tuinders en tuincollectieven een rondleiding aan voor dorpstuinders, aspirant-tuiniers en andere belangstellenden. Met kennis over duurzame teeltmethoden, inspiratie voor voedselgemeenschappen en heel veel verschillende organisatievormen hebben de tuinders veel deskundigheid in de aanbieding voor iedereen die iets met lokaal voedsel wil. Ook zijn twee Buurtmarkten (voedselcoöperaties) te bezoeken.

Vooraf opgeven

Belangstellenden zijn op 24 juli om 9.30u, 11.00u en 12.30u welkom bij onderstaande dorpstuinen, tuinderijbedrijven en Buurtmarkten. Vul in op www.devoedselwerkplaats.nl welke tuin je op welk tijdstip wilt bezoeken, dan geven wij je komst door. Adresgegevens volgen daarna, alleen toegang na aanmelding.

 

Deelnemende locaties:

Ús Hôf/Ús Iten, Sibrandabuorren

De Goede Verwachting, Heeg

It Griene Libben, Noardburgum

Yn ‘e Sinne Farm, Jirnsum

De Griene Poarte, Warns

Eco-erf Bolsward, Bolsward