Berichten

Seniorentheater met voorstelling ‘Moederziel’ in Grou

Grou – De nieuwste voorstelling van Seniorentheater De Rimpel strijkt dinsdag 15 maart neer in Grou. In hotel Oostergoo is de voorstelling Moederziel te zien. Deze is gemaakt voor en door Ouderen.

Voorstelling in Hotel Restaurant Oostergoo te Grou

Voorstelling Moederziel in Hotel Restaurant Oostergoo te Grou. Foto: Press4All

Eenzaamheid

In ‘Moederziel’ wordt het thema ‘eenzaamheid’ op een ludieke en luchtige manier bij de kop gepakt. In een aantal sketches en liedjes over o.a. alcoholgebruik, daten tussen ouderen, elektronische huisdieren, het misbruiken van de alarmknop en oudere homo’s die terug in de kast moeten, wordt aan het thema eenzaamheid met veel humor een theatrale draai gegeven.

Mogelijk gemaakt

Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door: Mienskipfonds Leeuwarden – Stichting Roelof Steinvoorte, Stichting Amelanderhof, Stichting Ritske Boelema – Gasthuis, Stichting Sluijterman van Loo, Jan Roelof Geertsmafonds, RCOAK

Komt dat zien op dinsdag 15 maart 2022 van 15.00-16.15 in hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou. De tagong is fergees, graag opjefte fia it sekretariaat uvv.grou@gmail.com as tillefoannûmer 06-19865261.

Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Maandag 4 oktober jaarvergadering Pleatslik Belang Grou in Hotel Oostergoo

Grou – Graag nodigt het bestuur van Pleatslik Belang Grou haar leden uit voor de ledenvergadering van 2021. Ook niet leden zijn na de pauze om 20:45 uur welkom.

Tijdens de jaarvergadering zal er worden teruggeblikt op het jaar 2020 en wordt het desbetreffende jaarverslag besproken. Na de pauze kunnen ook niet leden de bijeenkomst bijwonen. In dit tweede gedeelte dat start om 20:45 gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder.”

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou rekent op een grote opkomst.

Jaarvergadering PB Grou in hotel restaurant Oostergoo. Foto: Press4All

UITNODIGING: MAANDAG 4 oktober 2021 | HR OOSTERGOO – AANVANG 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel jaarverslag 2020, begroting 2021
 5. Verslag kascommissie, bestaande uit Wietse Witteveen en Dick Willemsen
 6. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend Wietse Witteveen
 7. Verslag Dorpsbudget 2019 en 2020
 8. Bestuursverkiezing:
 • In 2020 was Drieseréé Dijkstra aftredend en herkiesbaar, Rienk Leenstra was in 2020 statutair ook aftredend en niet herkiesbaar.
 • 2021: Elske Kinderman is aftredend en herkiesbaar, Hendrik Snip is aftredend en niet herkiesbaar
 • Fenna Bijlstra is aftredend, maar blijft aan tot er een opvolger is
 • Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Dirk Willem Wolters

Namen van tegenkandidaten kunnen t/m dinsdag 28 september 2021 schriftelijk of via de mail worden

ingediend bij het secretariaat, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van PBG.

 1. Rondvraag
 2. PAUZE
 3. Na de pauze gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Robert Landstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder”
 4. Sluiting en informeel samenzijn.

 

Brand afzuigkap Hotel Oostergoo

Afzuigkap bij Hotel Oostergoo Grou vat vlam

Grou – Maandagavond moest Hotel Oostergoo een korte tijd ontruimd worden vanwege een brand in de keuken.

Veel brandweer aanwezig bij brand in afzuigkap Hotel Oostergoo

Veel brandweer aanwezig bij brand in afzuigkap Hotel Oostergoo. Foto: Press4All

Door een nog onbekende oorzaak vatte de afzuigkap in de keuken vlam. Uit veiligheidsoverwegingen moesten de aanwezige gasten naar buiten. De brandweer van Grou was ter plekke aanwezig met divers materiaal waaronder de eenheid te water, die verder niet in actie hoefde te komen. De opgeroepen brandweermannen uit Grou hadden de vuurhaard snel onder controle. De inzet van de Akkrumer brandweer die ook was opgeroepen was daarom niet meer nodig. Bij het incident is verder niemand gewond geraakt.