Berichten

Wilhelminapark Grou

Groene markt in Wilhelminapark Grou

Grou – Op zondag 4 juni organiseert Grou2030 een groene markt en picknick in het Wilhelminapark. Een evenement om te verbinden en inspireren. Zo’n twintig aanbieders en organisaties laten vol trots zien hoe ze werken aan een groene toekomst.

Thema Vervoer en Energie

Iedereen Fietst samen met Kringloopwinkel Grou

In Nederland is een fiets een onmisbaar vervoermiddel. Zeker kinderen kunnen niet zonder. Het project Iedereen Fietst zamelt samen met de Kringloopwinkel Grou fietsen in, repareert ze en geeft ze uit. Er is op deze dag ook de mogelijkheid om fietsen in te leveren.

Deelauto

Gaat Grou aan de deelauto? Evenals Akkrum en Heeg wil de werkgroep Energie een aantal deelauto’s in Grou hebben. Er wordt een auto getoond, wordt geworven voor de auto en voorlichting gegeven.

Ekotil

Steeds meer huizen worden verduurzaamd. Dat is voor de bewoners fijn maar betekent voor veel vogels juist dat de holletjes of gaatjes waar ze vaak inzitten, dicht worden gemaakt. Daarvoor is er een alternatief gevonden, de zogenaamde ‘Ekotil. Een model is in het park te zien.

Fixteam Grou 2030

Het Fixteam heeft zich de afgelopen winter met raad en daad ingezet om de energierekening van menige Grouster te verlagen. Hier presenteert ze zich en is er de mogelijkheid om advies te krijgen en aan te melden voor een fix.

Thema Biodiversiteit

Fûgelwacht Grou

De Fugelwacht Grou presenteert haar activiteiten en neemt haar drone mee, waarmee ze tegenwoordig inspecties uitvoert. Zo mogelijk worden demonstraties met deze drone gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om nestkastjes te timmeren. Deze zullen na de markt in en rond Grou worden opgehangen.

Groene daken

Daken kunnen een belangrijke factor zijn in de vergroeningsopgave. Grouster Dicky Jonker laat zien op welke wijze daken kunnen worden vergroend.

Tuinboeken

Madelon Oostwoud staat in het park met haar tuinboeken. Als je in je tuin of op je perceel aan de slag wilt met eetbare vaste planten, kun je haar om raad vragen.

Tuin van de Toekomst

In de Tuin van de Toekomst te Jorwert wordt volgens de permacultuur methode geteeld, daarnaast wordt de wol verwerkt en worden houten lepels zelf gesneden. Pytsje van der Hem gaat hier graag over in gesprek, terwijl ze lepels snijdt. Producten uit haar tuin waaronder theekruiden zijn te koop.

Werkgroep Biodiversiteit Grou 2030

De werkgroep wil Grou nog groener maken en deelt zaailingen uit.

Thema Voedsel

Picknick met ideeënbus

Na het succes van de dorpspicknick van vorig jaar is deze ook weer van de partij. Neem je eten mee en ga zitten op de strobalen. Haal er nog wat bij bij de Heer van Zuylen. En laat je gedachten gaan over ons dorp en toekomst. Ideeën kunnen in de ideeënbus.

Yn’e Sinne Farm

Lekkker Lokaal Streekmarkt Grou

Kraam Yn’e Sinne Farm op streekmarkt Lekker Lokaal Grou 2021. Foto: Press4All

Yn ‘e Sinne Farm kweekt de groenten volgens de permacultuur methode nabij Grou. Mogelijkheid om kennis te maken met de boer, het CSA-gedachtegoed, het oogstaandeel en groenten te kopen. Joel en zijn team staan er met een kraam.

Heer van Zuylen

De heer van Zuijlen

De Heer van Zuijlen tijdens de plantjesmarkt van Yn’e Sinne Farm. Foto: Press4All

Jeroen is een kok met een kunstenaars­opleiding. Dit leidt tot verrassende combinaties van gerechten, opmaak van schalen en tafels en inrichting van locaties binnen en buiten. Heer van Zuylen bereidt heerlijke hapjes en gerechten. Mogelijkheid om gerechten te kopen voor de picknick en zo mogelijk wat te proeven. Veelal gemaakt met de groente van Yn ‘e Sinne Farm.

Imker Tinus Bijlsma

De imker laat zien op welke wijze hij de honing samen met de bijen produceert en verkoopt natuurlijk zijn honing.

Stichting Ik ben bio

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een meer biologische wijze van omgaan met onze aarde. De stichting geeft aandacht voor ieder zijn rol.

Land van ons

Door de Coöperatie Land van ons worden meerdere landerijen beheerd.  Ze geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen ze de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is makkelijk. Ruim 24.000 deelnemers gingen je voor.

Thema Bloeizone

Spelen in het park

Wat is te ontdekken in het park? Parkvrijwilliger Sabine laat de jeugd middels spellen het park en de natuur daar ontdekken.

Kim Hatha yoga

Demonstraties Hatha Yoga. Lekker buiten kennis maken met deze yoga vorm.

Handwerkcafé

Leden van het café komen hun vaardigheden demonstreren en vertellen graag over hun club.

Huntington duofiets

De duofiets van de Huntington poli wordt veel gebruikt, maar kan nog meer gebruikt worden. Ga in gesprek met de vrijwilligers over de fiets en Huntington.

Doarpskeamer Amaryllis 

Toe aan een kop koffie of thee. Deze kan gehaald worden bij Amaryllis. Ze laten zien wat ze voor het dorp en haar inwoners kunnen betekenen en hebben ook een grabbelton.

Werkgroep Bloeizone Grou 2030

De werkgroep presenteert haar visie op gezond ouder worden en geeft voorlichting over haar activiteiten.

Beweeg mee tijdens de week van de gezondheid in Grou

Grou is hard aan het werk om een zogenaamde Bloeizone te worden: een plek waar mensen gezond oud kunnen worden. Dat gebeurt met allerlei organisaties, zowel vrijwilligers als professionals. Als je gezond wil blijven, is het belangrijk vroeg te beginnen met gezond(-er) leven. In de “Wike fan de Sûnens” van 23 tot en met 25 mei is er een programma voor jong en oud.
Dit programma is er op gericht om samen dingen doen en op gezondheid & welzijn.  Het programma vol activiteiten is grotendeels op De Boldert en op woensdag tevens bij Sporthal de Twine. Iedereen kan meedoen en alles is gratis, ook de lunch op de Doortrapdag onder leiding van BV Sport (woensdag) en de lunch op donderdag Ite mei in Praatsje georganiseerd door de UVV. Het is nodig om je voor de Fiets Doortrapdag aan te melden via doortrappen@fietsersbond.nl. Voor Ite mei in Praatsje aanmelden op uiterlijk zondag 21 mei bij Tjittie via 0566-623447
Wij hopen dat deelnemers kunnen genieten van de activiteiten en dat we zo stap voor stap met zijn allen onze gezondheid verbeteren of kunnen behouden.
Programma van de “Wike fan de Sûnens” in Grou in het kader van de Bloeizone Fryslân Estafette. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Dinsdag 23 mei

13:00-16:00 uur | ‘Mei nocht en wille bewege’
13:00-16:00 uur | Ynset fan de Duofiets
14:30-16:00 uur | Jeu de Boules clinic door jbv Le Biberon
14:00-16:00 uur | Zomerse groenten BBQ proeverij met Jefta Winkel van Amaryllis
Alle bovengenoemde activiteiten zijn in De Boldert

Woensdag 24 mei

09:30-16:00 uur | Doortrapdag: veilig (blijven) fietsen en een fietstocht | Sporthal De Twine
12:00 uur | gratis lunch Doortrapdag deelnemers | De Boldert
14:30-16:00 uur | “Bakkie & balletje trappen” met Amaryllis Dorpenteam en Jongerenwerk | De Boldert

Donderdag 25 mei

09:30-12:00 uur | De Gezonde Huiskamer: gratis leefstijlcheck
10:30 uur | de wandelgroep: samen maximaal 5km wandelen in Grou (aansluitend lunch is mogelijk)
12:00 uur | ‘Ite mei in praatsje’ lunch: aanmelden vóór maandag 22 mei bij Tjittie via 0566-623447
14:00 uur | It ferhaal fan Bas Hof: ervaringsdeskundige op het gebied van radicale wending in eigen voeding Alle bovengenoemde activiteiten zijn in De Boldert
Iedereen is welkom om langs te komen en/of mee te doen!
Heeft u vervoer nodig? Bel dan naar de Groumobyl via 06-20603741
Ga voor meer informatie naar www.grou2030.nl
positieve gezondheid

Doe mee met de workshop positieve gezondheid in Grou

Op 9 maart is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis Workshop Positieve Gezondheid. Deze is in de vergaderruimte van de Kringloopwinkel te Grou.
Hierbij maak je kennis met begrippen omtrent gezondheid en ga je zelf aan de slag met de eigen gezondheid. De bedoeling is inzicht te krijgen in de mogelijkheden hoe zelf zaken te veranderen. Want gezondheid is meer dan alleen maar niet-ziek-zijn.
Wereldwijd zijn er gebieden waar de mensen opvallend oud worden en ook opvallend gezond zijn. Deze gebieden blijken overeenkomsten te hebben en de leefstijl van de inwoners lijkt ook op elkaar. Daar kunnen we van leren en we kunnen het gebruiken om onze eigen leefstijl zo nodig aan te passen. Want wie wil er niet gezond oud worden? Kom naar deze interessante avond die Grou2030 organiseert en laat u inspireren!
Plaats: Kringloopwinkel, Muldyk 3, 9001 XV Grou
Datum: 9 maart 2023
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Gegeven door: Sanne van de Kamp van HANNN
Toegang: gratis.
Voor informatie mailt u met: info@grou2030.nl