Berichten

Slechte verlichting parkeerterrein station Grou Jirnsum

Zorgen over slechte verlichting en duistere praktijken parkeerplaats station Grou

De FNP maakt zich zorgen over de slechte verlichting en duistere praktijken op het parkeerterrein bij het station Grou-Jirnsum. Geen enkele van de tien lantaarnpalen brand tijdens de donkere avonduren. En dat levert in deze wintertijd een onveilig situatie op. 

FNP heeft daarom aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden een aantal vragen gesteld met betrekking tot de onveilige situatie. Al sinds september is er contact met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail met betrekking tot de slechte verlichting op het parkeerterrein. Die schuiven ‘de hete aardappel’ naar elkaar door. Het blijft vooralsnog onduidelijk wie de eigenaar van het parkeerterrein is.

Slechte verlichting

Op dit ogenblik is het rond zes uur in de avond al volslagen duister op de parkeerplaats voor auto’s. De verlichting in de tien aanwezige lantaarnpalen blijft uit. Zo is het speciaal voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen, lastig om in het donker de auto te bereiken. Het zorgt voor een onveilig gevoel, omdat er ook wel minder prettige activiteiten op deze plek plaatsvinden. 

Toezicht

De FNP vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden, zoals het ontsteken van de verlichting tijdens de donkere uren. Daarnaast vraagt de partij of het college op de hoogte is dat er s’avonds dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Hierop zou meer toezicht moeten worden gehouden door het Bureau Handhaving. Dit toezicht moet dan ook ingezet worden bij andere parkeerterreinen in het dorp Grou.

 

Ontwikkelingsplan Groene Kruis Terrein Grou

FNP vraagt uitstel ontwikkelingsplan Groene Kruis locatie

Grou – De FNP fractie van de gemeente Leeuwarden heeft vandaag gevraagd de presentatie van het voorontwerp van het ontwikkelingsplan Groene Kruis terrein uit te stellen.

De vraag werd vandaag schriftelijk voorgelegd aan wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden. De presentatie van het voorontwerp ontwikkelingsplan zou op 7 januari plaatsvinden. FNP wil de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan Grou – herstructurering woningbouw Nijdjip graag opschuiven.

Ontwikkelingsplan Groene Kruis Terrein Grou

Actuele situatie bij het terrein voormalig Groene Kruis gebouw – Foto: Press4All

Betrokkenheid

De FNP fractie Leeuwarden is van mening dat het onderwerp meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners van Grou verdient. Omdat de informatiebijeenkomst van 14 januari is afgelast, vanwege Covid-19, kunnen Grousters niet hun visie of mening geven over het terrein. Ook meent de FNP dat Plaatselijk Belang Grou het recht heeft om hun visieplannen voor te leggen aan de inwoners van het dorp

Informatiebijeenkomst

De FNP fractie Leeuwarden is dan ook van mening dat er eerste een informatiebijeenkomst moet komen over dit onderwerp. Daarna kan het voorontwerp van het genoemde ontwikkelingsplan ter inzage komen te liggen.