Berichten

energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen opnieuw energietoeslag krijgen

Grou – Inwoners van gemeente Leeuwarden met een laag inkomen kunnen weer energietoeslag aanvragen. Het gaat om een eenmalige toeslag van € 800,-.  Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag van 2023 automatisch uitgekeerd. Zij krijgen hierover nog een brief thuis gestuurd. Inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen de toeslag zelf aanvragen via de website van de gemeente. Dit kan vanaf 1 december.

Hulp voor huishoudens die dit nodig hebben

Met de energietoeslag wil de gemeente Leeuwarden opnieuw huishoudens helpen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Wethouder Hein Kuiken: “Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een bijstandsuitkering. Ook werkenden met een lager inkomen dan 125% van de bijstandsnorm hebben recht op de toeslag. Verder kiest de gemeente er ook voor om jongvolwassenen tussen 18 en 21 jaar een toeslag te geven. Als zij aan de voorwaarden voldoen natuurlijk. Beide keuzes zijn ruimhartiger dan wat de Rijksoverheid voorstelt. Hiermee helpen we enkele honderden huishoudens extra.

Vorig jaar was de energietoeslag € 1300,-. Met het geld wat de gemeente van het rijk heeft ontvangen kan de gemeente dit jaar een toeslag van € 800,- geven. Ondanks dat het bedrag lager is, zien we het geven van de toeslag als een belangrijke stap in het ondersteunen van een financieel kwetsbare groep in onze gemeente”.

Eenvoudige check vanaf 1 december

Veel inwoners weten niet dat ze recht hebben op de toeslag. Bijvoorbeeld omdat ze een betaalde baan hebben. Inwoners die willen weten of ze recht hebben op de energietoeslag, kunnen dit vanaf 1 december makkelijk controleren op www.leeuwarden.nl/check. Goed om te weten: de energietoeslag heeft geen invloed op toeslagen zoals huur- of zorgtoeslag.

Studenten krijgen vergoeding via het DUO

In tegenstelling tot vorig jaar ontvangen studenten over het jaar 2023 geen energietoeslag van de gemeente Leeuwarden. Wel kunnen studenten een eenmalige tegemoetkoming van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. De tegemoetkoming is voor studenten die studiefinanciering ontvangen. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekosten.jsp

Meer informatie

Meer informatie over de energietoeslag, de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op: www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

energievergoeding

Heeft u de energietoeslag al aangevraagd? Doe het snel!

Grou – Veel mensen maken zich zorgen over hun energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag van € 1.300. Maar nog niet iedereen die hier recht op heeft, heeft dit bedrag al aangevraagd. Wat moet u doen om deze toeslag toch te krijgen?

De energietoeslag is er voor mensen die een laag inkomen hebben. Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW. Zij krijgen de energietoeslag automatisch. Geldt dat voor u? Dan hoeft u dus niets te doen. Ga wel na of u de toeslag heeft ontvangen. Maar ook als u betaald werk hebt, kunt u een laag inkomen hebben. Is dat het geval? Vraag dan nog dit jaar de energietoeslag zélf aan bij uw gemeente.

Voor wie is de energietoeslag?

Maar wat is een laag inkomen? Voor alleenstaanden tussen 21 en 65 jaar is dat ongeveer € 1.300 per maand. Voor samenwonenden of gehuwden tussen 21 en 65 jaar ongeveer € 1.900 per maand. Voor gepensioneerden zijn de bedragen iets hoger. Ongeveer € 1.450 voor alleenstaanden en ongeveer € 1.970 voor samenwonenden of gehuwden. Sommige gemeenten houden iets lagere of hogere bedragen aan. Op de website van uw gemeente vindt u welke bedragen in uw gemeente gelden.

Nog niet gedaan? Vraag het aan! 

In de meeste gemeenten kunt u de energietoeslag nog aanvragen tot eind 2022. Maar er zijn ook gemeenten die de loketten voor de aanvraag eerder sluiten. Vraag de toeslag daarom snel aan, als u dit nog niet gedaan hebt.

Hulp bij de aanvraag

Minister Carola Schouten van  Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: “Ik kan mij voorstellen dat u graag hulp krijgt bij de aanvraag. Of om na te gaan of u deze toeslag krijgt. Dat kán. Er zijn mensen om u te helpen. In de eerste plaats bij uw gemeente. Maar ook bij vrijwilligersorganisaties, het buurthuis of de bibliotheek. Vraag deze toeslag hoe dan ook aan, hij is er voor u! En wijs andere mensen in uw omgeving op deze mogelijkheid. Het is enorm belangrijk dat mensen krijgen waar zij recht op hebben. Zeker in deze moeilijke tijd.”

Geen gevolgen voor uitkering(en)

De energietoeslag telt niet mee voor uw inkomen. De toeslag heeft dus geen gevolgen voor uw uitkering. Dat is ook zo voor andere toeslagen en regelingen. Heeft u recht op de toeslag? Dan mag u de toeslag houden. Vraagt u de toeslag van € 1.300 daarom aan als u dit nog niet heeft gedaan.

Hulp nodig? Of kunt u anderen helpen?

Voor sommige mensen is het aanvragen ingewikkeld. Lukt het u niet? Dan kunt u bij uw gemeente terecht. Maar wellicht kan ook een familielid, een vriend of iemand bij een buurtvereniging helpen. Kent u mensen die mogelijk recht hebben op de energietoeslag? Vraag hen dan of zij de energietoeslag al hebben gekregen of aangevraagd. En biedt eventueel uw hulp aan bij de aanvraag.

Meer informatie?

  • Bij uw gemeente: ga naar de website van uw gemeente en zoek op ‘energietoeslag’.
  • Waar heeft u allemaal recht op? Bereken het via www.berekenuwrecht.nibud.nl
  • Heeft u geldzorgen? Kijk op www.geldfit.nl
  • Heeft u nog vragen over de energietoeslag? Kijk op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘energietoeslag’.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

energietoeslag

Termijn energietoeslag aanvragen verlengd

Grou – Inwoners van de gemeente Leeuwarden en dus ook Grou met een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm kunnen eenmalig een energietoeslag aanvragen van € 1.300,- . Dit bedrag is om de hoge energiekosten te kunnen betalen. Inwoners kunnen energietoeslag aanvragen tot 1 januari 2023. 

Energietoeslag aanvragen

Hein Kuiken, wethouder armoede en schuldhulp: “Het is belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente die recht op energietoeslag hebben dit ook krijgen. We hebben al aan een groot deel van deze inwoners energietoeslag uitgekeerd, maar we weten dat de groep groter is. Om deze inwoners ook de kans te geven energietoeslag aan te vragen, hebben we de aanvraag voor de energietoeslag verlengd tot het eind van dit jaar.”

Op www.leeuwarden.nl/energietoeslag is meer informatie te vinden over de energietoeslag en hoe inwoners energietoeslag aan kunnen vragen.