aarbeving, turkije, grou

(video) Grouster Alex Keskin verliest familie bij aardbeving in Turkije

Grou / Video – Het gezin Keskin in Grou beleefde de afgelopen periode een zenuwslopende tijd. Familie van de 42-jarige Alex Keskin woont namelijk in het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije. Het meest donkere scenario werd dinsdagavond werkelijkheid toen hij hoorde dat de lichamen van zijn zus, haar man en het jongste van de twee kinderen waren gevonden. Alleen de oudste dochter overleefde de ramp.

De broers van Alex vonden zelf het lichaam van hun zus onder de puinhopen. Ze waren niet in staat in woorden uit te drukken wat zich voor hun ogen afspeelde toen ze Alex op de hoogte brachten. Ze konden alleen maar huilen. Het gezin van zijn zus woonde in Islahiye in de provincie Gaziantip. In deze regio is Alex zelf ook opgegroeid. Inmiddels staat het aantal dodelijk slachtoffers in Syrië en Turkije op meer dan 20.000 mensen, terwijl vele tienduizenden gewond zijn.

Een beeld van de aarbeving in Turkije

Een beeld van de aarbeving in Turkije. Foto: Facebook

Herstel

De oudste dochter van zijn zus ligt met botbreuken in het ziekenhuis. Haar tante is nu bij haar. “Ik voel me machteloos dat ik nu niet meer kan doen en zou er het liefste meteen naartoe gaan. We zullen er zeker voor zorgen dat we ons nichtje dat nu in het ziekenhuis ligt zo goed mogelijk gaan ondersteunen met haar herstel”, vertelt de verslagen inwoner van Grou. Lange tijd bleef er veel onduidelijk omdat er geen telefoonverbinding was.

Hulpactie

Vrijwel meteen is Alex Keskin een financiële hulpactie gestart die inmiddels een mooi bedrag heeft opgeleverd. “We willen het geld graag zelf naar onze familie brengen. Via de bekende hulporganisaties komen de middelen vaak in de grote steden terecht”, legt partner Akkie uit. “Er stond al een vakantie in de planning in april, die annuleren we voorlopig niet. We kunnen dan misschien zelf het geld naar Turkije brengen zodat we daarmee onze familie kunnen helpen met de opbouw van hun leven.” Op dit ogenblik is het onmogelijk om vanuit Nederland naar het getroffen gebied te komen. Militairen blokkeren de wegen naar de plek waar Alex zijn broers en gezinnen bivakkeren. 

Het zo gehoopte weerzien met zijn zus in april zal er echter nooit van komen. “Ik had bijna dagelijks contact met haar en keek er zo naar uit om haar gezin weer te zien. Iets wat er door de coronaperiode en de dreigende oorlogssituatie in Syrië niet van was gekomen.”

Steunbetuigingen

Inmiddels stromen de steunbetuigingen vanuit Jirnsum en Grou binnen. Sommige mensen willen met een truck vol goederen naar Turkije reizen. Zelfs na een lange reis van minimaal vier dagen is het op dit ogenblik onmogelijk om op de plek van bestemming aan te komen. De infrastructuur is vernield en er is bovendien een tekort aan brandstof. 

Donatie

Alex en Akkie gaan echter niet bij de pakken neerzitten en beseffen dat alle hulp voor de slachtoffers in Turkije hard nodig is. “Zo slapen mijn andere broers en zussen nu in tenten. Hun woningen zijn allemaal ingestort. Er is nu geen elektriciteit, weinig drinkwater en eten. We weten nu nog niet of het geld nodig is voor medische zaken zaken, voedsel of de heropbouw. Maar zeker is dat er geld nodig is, want ze zijn alles kwijt. Alle bezittingen en het vee zijn weg.” 

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL45RABO0143962280 t.n.v. A. Keskin. “Dan zorgen we er persoonlijk voor dat 100% van het geld goed terecht komt”, verzekeren Alex en Akkie.

 

Pakketten stamppot voor voedselbanken in Friesland

Verse pakketten stamppot voor voedselbank in Grou

Grou / Friesland – Rabobanken in Friesland hebben in samenwerking met De Verspillingsmarkt in Buitenpost op 16 januari 2023 verse stamppotpakketten uitgereikt aan de voedselbanken in Friesland. Rabobank wil op deze wijze steun bieden aan de voedselbanken die momenteel voor grote uitdagingen staan. Dinsdag worden de pakketten over heel Friesland waaronder Grou verdeeld. Zo hebben de klanten van de voedselbank deze week nog een lekkere verse stamppot op tafel.

“Door de huidige inflatie stijgt de behoefte aan voedselpakketten”, aldus Corry Vlasma, Business Development Manager van Rabobank. In Friesland maken op dit moment ruim 2000 huishoudens gebruik van de faciliteiten van de voedselbank. Doordat er meer mensen gebruik maken van de voedselbank is er met enige regelmaat een tekort aan verse producten.

Verspillingsmarkt

Rabobank heeft onlangs contact gelegd met De Verspillingsmarkt. Deze organisatie ontwikkelt zich als het kenniscentrum van Noord-Nederland op het gebied van voedselverspilling. Het tegengaan van verspilling wordt onder andere gedaan door producten in te zetten die om ‘cosmetische’ redenen niet aansluiten bij de wensen van de markt. “Deze producten zijn onder andere afkomstig uit akker- en tuinbouw en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie ingezet”, aldus Theo Jansma, aanjager bij de Verspillingsmarkt.

Het verstrekken van de verse voedselpakketten is een eerste aanzet tot ondersteuning van de voedselbanken in Friesland. Rabobank gaat in 2023 verder kijken in welke vorm ze de voedselbanken kan ondersteunen. “Wij zijn als coöperatie verankerd in de lokale samenleving”, zegt Corry Vlasma. “Wij willen die samenleving graag versterken met onze kennis, ons netwerk, financiële middelen en verbindingskracht. Samen kunnen we meer bereiken. De ondersteuning van de voedselbanken is daar een mooi voorbeeld van”.

 

verlichte trekkers in Grou

(video) Verlichte trekkers rijden door Grou

Grou / Video – Als verrassing voor de inwoners van Grou trekt er vanavond een kleine stoet van trekkers door het dorp. In heel Friesland rijden mooi versierde tracktors verschillende routes.

Twee jaar geleden werden de inwoners van Grou ook al verrast met een mooie verlichte optocht. Dit jaar is de stoet wat korter, maar daarom niet minder mooi. De fraai verlichte trekkers lokten verschillende inwoners vanuit hun warme huiskamers.