75 jaar Navo

Bunker Grou extra open voor 75e verjaardag NAVO

Grou – In het weekend van 20 en 21 april vinden op diverse locaties in het hele land activiteiten plaats en extra openstellingen van schuilkelders, luchtwachttorens, forten, bunkers en vestinglinies. Dit in het kader van 75 jaar NAVO. De bunker van het Museum Bescherming Bevolking is dat weekend zowel op zaterdag als zondag extra open. Op 4 april 1949 vond in Washington de oprichting van de NAVO plaats. 

Belangrijkste afspraken in dit NAVO-verdrag betreffen wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de aangesloten landen, aanvankelijk ook als krachtenbundeling tegen samenwerkende communistische landen binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, ook bekend als het Oostblok. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in het Brusselse stadsdeel Haren.

Hoofdkwartier

In het NAVO-weekend is de bunker in Grou even het hoofdkwartier van Friesland hoewel er geen crisis is. Eén van de vrijwilligers die daar aanwezig is, is de sinds 1981 actieve zendamateur Mario Mees. Hij zoekt op die dag contact met andere zendamateurs uit heel de wereld. “We hebben bij de overheid een speciale zendernaam aangevraagd. Die is voor dat weekend PG75NAVO”, legt Mario uit. “We bemannen het station dan met vijf radiozendamateurs. Met onze apparatuur proberen wij die dag verbinding te maken met andere legale zendamateurs, waar ook ter wereld.” Bijzonder is dat er tijdens dit weekend in Zweden bij het kersverse Navo-lid, ook een groep zendamateurs met een eigen zendernaam is.

Zenden in Oorlogstijd

Tijdens de Koude Oorlog hadden zendamateurs slechts sporadisch contact met zenders in het voormalige Oostblok. “Tegenwoordig is er zowel contact met zendamateurs in Rusland als Oekraïne. Dan gaat het niet over de oorlog of de politieke situatie. In tijden van een calamiteit, waarbij gewone communicatie uitvalt, kunnen radiozendamateurs, met relatief eenvoudige apparatuur, de instanties bijstaan. In Nederland was bijvoorbeeld de watersnoodramp van 1953 zo’n gelegenheid”, doet Mario een historisch boekje open.

Mario van der Mee bij de nog aanwezige authentieke zender uit de tijd van de Koude Oorlog.

Inbreken

In de bunker van Grou is een speciale zender uit de tijd van de Koude Oorlog in ere hersteld, die helaas niet meer werkend is. “Hiermee had de commissaris van de koning in Friesland bij een calamiteit, rechtstreeks zonder voorafgaande toestemming, de mogelijkheid om op de toenmalige provinciale radiozender RONO in te breken en zijn boodschap uit te zenden.” 

Navo-weekend

Voorafgaand aan het NAVO-weekend wordt er via kabels een extra antenne op de bunker geplaatst, omdat het signaal anders niet door de dikke betonnen wanden gaat. Wil je ook de geschiedenis van de bunker in Grou leren kennen of kennis maken met Mario Mees of één van de andere vrijwilligers kom dan op zaterdag 20 april of zondag 21 april tussen 11:00 en 16:00 uur naar de Burstumerdyk 1 in Grou. Voor mee informatie kijk op  www.museumbeschermingbevolking.nl

Tekst & Fotografie: www.press4all.nl