Berichten

75 jaar Navo

Bunker Grou extra open voor 75e verjaardag NAVO

Grou – In het weekend van 20 en 21 april vinden op diverse locaties in het hele land activiteiten plaats en extra openstellingen van schuilkelders, luchtwachttorens, forten, bunkers en vestinglinies. Dit in het kader van 75 jaar NAVO. De bunker van het Museum Bescherming Bevolking is dat weekend zowel op zaterdag als zondag extra open. Op 4 april 1949 vond in Washington de oprichting van de NAVO plaats. 

Belangrijkste afspraken in dit NAVO-verdrag betreffen wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de aangesloten landen, aanvankelijk ook als krachtenbundeling tegen samenwerkende communistische landen binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, ook bekend als het Oostblok. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in het Brusselse stadsdeel Haren.

Hoofdkwartier

In het NAVO-weekend is de bunker in Grou even het hoofdkwartier van Friesland hoewel er geen crisis is. Eén van de vrijwilligers die daar aanwezig is, is de sinds 1981 actieve zendamateur Mario Mees. Hij zoekt op die dag contact met andere zendamateurs uit heel de wereld. “We hebben bij de overheid een speciale zendernaam aangevraagd. Die is voor dat weekend PG75NAVO”, legt Mario uit. “We bemannen het station dan met vijf radiozendamateurs. Met onze apparatuur proberen wij die dag verbinding te maken met andere legale zendamateurs, waar ook ter wereld.” Bijzonder is dat er tijdens dit weekend in Zweden bij het kersverse Navo-lid, ook een groep zendamateurs met een eigen zendernaam is.

Zenden in Oorlogstijd

Tijdens de Koude Oorlog hadden zendamateurs slechts sporadisch contact met zenders in het voormalige Oostblok. “Tegenwoordig is er zowel contact met zendamateurs in Rusland als Oekraïne. Dan gaat het niet over de oorlog of de politieke situatie. In tijden van een calamiteit, waarbij gewone communicatie uitvalt, kunnen radiozendamateurs, met relatief eenvoudige apparatuur, de instanties bijstaan. In Nederland was bijvoorbeeld de watersnoodramp van 1953 zo’n gelegenheid”, doet Mario een historisch boekje open.

Mario van der Mee bij de nog aanwezige authentieke zender uit de tijd van de Koude Oorlog.

Inbreken

In de bunker van Grou is een speciale zender uit de tijd van de Koude Oorlog in ere hersteld, die helaas niet meer werkend is. “Hiermee had de commissaris van de koning in Friesland bij een calamiteit, rechtstreeks zonder voorafgaande toestemming, de mogelijkheid om op de toenmalige provinciale radiozender RONO in te breken en zijn boodschap uit te zenden.” 

Navo-weekend

Voorafgaand aan het NAVO-weekend wordt er via kabels een extra antenne op de bunker geplaatst, omdat het signaal anders niet door de dikke betonnen wanden gaat. Wil je ook de geschiedenis van de bunker in Grou leren kennen of kennis maken met Mario Mees of één van de andere vrijwilligers kom dan op zaterdag 20 april of zondag 21 april tussen 11:00 en 16:00 uur naar de Burstumerdyk 1 in Grou. Voor mee informatie kijk op  www.museumbeschermingbevolking.nl

Tekst & Fotografie: www.press4all.nl

Bunker Grou

Bunker Grou helpt pakes & beppes de vakantie  door

Grou – De voorjaarsvakantie van 2024 is begonnen. Tijdens deze periode vragen ouders in Grou zich vaak af hoe ze hun kinderen kunnen bezighouden. Heel wat ouders zijn dan enorm blij dat ze hun kinderen kunnen uitbesteden aan pake & beppe. Speciaal voor deze groep is er al jaar en dag een enorm leukste familie-uitje tijdens de voorjaarsvakantie in Fryslân. Museumfederatie Fryslân organiseert voor pakes en beppes, vaders en moeders, kinderen en kleinkinderen ‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door 2024’. Ook museum Bescherming Bevolking in de bunker te Grou doet dit jaar mee met nog een kleine 40 andere musea in Friesland.

Ja wat doe je tijdens de voorjaarsvakantie als de basisscholen dicht zijn. Dan zoek je een leuke bezigheid. Regent het dan is de bunker in Grou een ideale droge plek om met je pake en beppe naar binnen te gaan. Misschien heb je wel de vraag: ‘Hoe koud was het tijdens de koude oorlog’ of ‘Hoeveel mensen kunnen er in de bunker van Grou verblijven?’  ‘En wat doen die fietsen in de bunker’ en ‘waarom had de burgemeester hier een kamer en een bed. Ook had de Commissaris van de Koningin een eigen kamer en zie je vreemde telefoons. Maar hoe werken die nu weer en die hele grote landkaarten en… nog veel meer. Op al die vragen hebben de vrijwilligers die de rondleiding verzorgen vast een antwoord!

En als je alles hebt gezien hebt vind je het misschien leuk om een foto van jezelf in uniformjasje met helm op om mee naar huis te nemen. Wil je meer informatie over de bunker in Grou kijk dan op www.museumbeschermingbevolking.nl

De Bunker is open op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari van 13:00 – 16:00 uur.

(video) Heeft Grou ook modern erfgoed?

Grou / Video – ‘Wat zijn de mooiste gebouwen en andere ontwerpen (zoals kunstwerken in de buitenlucht en parken) uit de periode 1965-2000 in Fryslân?’ Die vraag stelt de provincie Fryslân samen met de Bond Heemschut afdeling Fryslân aan de inwoners van de provincie. Op de website https://stimfanfryslan.frl/budgets kun je bekijken welke ontwerpen uit de genoemde periode al zijn voorgedragen. Daarvan is het Aquaverium in Grou eentje. Bovendien kun je ook zelf ontwerpen voordragen. Dat kan nog tot 25 februari 2024. 

Enkele voorbeelden van voorgedragen ontwerpen uit het Friesland zijn het carillon en het gemeentehuis in het centrum van Drachten. In Grou is alleen het Aquaverium voorgedragen en in de buurt ook nog De Blauwe Tent bij Reduzum. Het Aquaverium aan de westzijde van watersportdorp Grou (gebouwd in het jaar 2000) is ontworpen door de bekende architect Gunnar Daan. Het gigantische gebouw met een vloeroppervlak van ca. 10.000 m2 is gebouwd als plek voor een permanente watersport-tentoonstelling. De ligging aan de snelweg A32, halverwege Leeuwarden-Heerenveen is strategisch. Het is grotendeels gebouwd van glas, staal en hout. Het Aquaverium straalt een en al watersport uit met bijvoorbeeld een groot golvend dak waarop de 6 vlaggenmasten doen denken aan dobberende zeilbootjes. 

Bunker Grou

Zo kan de bunker in Grou ook een kandidaat voor de lijst zijn. Deze werd in 1967 geopend. Deze zeer bijzondere commandopost stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Deze bunker is ingericht met vier commandoposten: Kringcommandopost Bescherming Bevolking (KCBB-Friesland-c), Provinciale Commandopost Bescherming Bevolking (PCBB-Friesland), Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (GCCV-Leeuwarden) en Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV-Friesland). Bij het maken van de plannen voor de bouw rond 1965 is er voor gekozen op deze locatie een gecombineerde commandopost te bouwen. Dit resulteerde, na een lange periode van voorbereiden, in 1967 tot de officiële ingebruikname van deze unieke commandopost in Grou.

RCE krijgt selectie

De resultaten van de Stim fan Fryslân zullen worden aangeboden aan de Rijkdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Deze dienst is verantwoordelijk voor het selecteren van nieuwe rijksmonumenten in de categorie Post ’65, oftewel de periode 1965-2000. Gebouwen (en bijvoorbeeld ook parken) die niet worden geselecteerd als rijksmonument, kunnen mogelijk wel een gemeentelijke monumentenstatus krijgen. De provincie Fryslân zal de selectie opnemen in de cultuurhistorische waardenkaart.

Breed onderzoek

Heemschut Friesland heeft maandenlang hard gewerkt aan een brede cultuurhistorische verkenning van het zogeheten Post ’65-erfgoed in de provincie. De verkenning kijkt niet alleen naar individuele gebouwen, maar geeft inzicht in brede ontwikkelingen in architectuur en stedenbouwkunde in de periode 1965-2000. Naar aanleiding van deze analyse zijn voorbeeldobjecten aangedragen voor de Stim fan Fryslân.

Vanaf 6 maart kun je stemmen op je favoriete Friese Post ’65-object.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Actief Media en Pleatslik Belang Grou.