dorpsbudet

Dorpsbudget Grou zoekt nieuwe initiatieven

Grou – Dorpsbudget Grou subsidieerde in 2023 weer een groot aantal initiatieven. De aanvragen komen van een klein groepje mensen, verenigingen en instellingen en dat is te beperkt, zo vindt de commissie Dorpsbudget, onderdeel van Plaatselijk Belang Grou. Om meer bekendheid te geven aan het dorpsbudget wordt hierbij een oproep gedaan om vooral een beroep te doen op dit budget.

De Gemeente Leeuwarden werkt, samen met de bewoners in de wijken en dorpen, aan een prettige leefomgeving. Door het verstrekken van een jaarlijks bedrag aan het Dorpsbudget kunnen ze indirect een positieve invloed van bewoners op hun eigen omgeving geven. Dit geldt voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven.

Initiatieven

De afgelopen jaren is er subsidie verstrekt aan diverse voorstellingen, tentoonstellingen, jubileum acties en bijvoorbeeld initiatieven binnen buurtverenigingen en sportverenigingen. In 2023 werd bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de buitenfitness, de volière in het Wilhelminapark en de vrij te bezoeken kerstbijeenkomst in de Sint Piterkerk. Bekijk bijgaande video om te kijken welke projecten er in 2023 zoal ondersteund werden.

Voorwaarden

Omdat de subsidie niet bedoeld is voor herhaalde activiteiten of het dichten van een begroting, is de commissie Dorpsbudget op zoek naar nieuwe initiatieven. Op die manier komt het geld te goede aan een grotere groep inwoners van Grou. De commissie staat open voor nieuwe initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp als ze maar aan de volgend voorwaarde voldoen:
  • De plannen dienen een publiek belang en hebben draagvlak in de buurt.
    •    Het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) bewoners.
    •    Het gaat om incidentele zaken; uit de investeringen mogen geen verplichtingen voortvloeien.
    •    Besteding mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving.

Vraag nu aan !

De commissie dorpsbudget vergadert regelmatig, dus aanvragen kunnen altijd ingeleverd worden. De ingediende plannen zullen snel beoordeeld worden. Doe daarom nu meteen je aanvraag via en klik hier voor het digitale invulformulier.