Ransuil

Plaatsen nestmanden voor de ransuil

Grou – De ransuil heeft het moeilijk in Nederland. Om de ransuilen te ondersteunen, heeft de gemeente Leeuwarden een flink aantal nestmanden aangeschaft. De nestmanden bieden de ransuil een plek om te broeden. Op 15 december plaatst wethouder Evert Stellingwerf de eerste mand. Ook in de buitengebieden van de gemeente Leeuwarden komen nestmanden. De exacte locaties waar is nog niet bekend.

Evert Stellingwerf: “Het plaatsen van de nestmanden is onderdeel van de plannen van de gemeente om de biodiversiteit te herstellen en te versterken. Met de nestmanden willen we de ransuilen in onze gemeente extra nestgelegenheid bieden.”

Over de ransuil

De ransuil komt voor in bijna heel Europa. De ransuil is ongeveer zo groot als een kraai en heeft opvallende helder oranje ogen. Sinds midden jaren 70 zijn er steeds minder ransuilen in Nederland. Daarom staat de ransuil op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Ransuilen zijn zelf niet goed in het bouwen van nesten. Ze gebruiken daarom de oude nesten van andere vogels.

De ransuil behouden

Om de ransuilen te ondersteunen, heeft de gemeente Leeuwarden een groot aantal nestmanden aangeschaft. Deze worden dit jaar en volgend jaar op geschikte plekken in de gemeente geplaatst.

Advies van een ecoloog heeft geholpen om de juiste plekken te bepalen. De meeste manden worden opgehangen in bomen in de openbare ruimte. Er wordt ook monitoring aan gekoppeld. Hiermee kan de populatie van ransuilen en de effectiviteit van de nestmanden beter in kaart worden gebracht.