kuierpaad

Opening ‘Kuierpaad Kromme Grou’ uitgesteld

Grou – De werkgroep Biodiversiteit van Grou2030 had gehoopt dat het kuierpaad van Grou naar Jirnsum al open zou zijn. Dit wandelpad voert langs de Kromme Grou via de Molesingel, het terrein van de rioolwaterzuivering en de kade langs de Kromme Grou naar Jirnsumersyl. Helaas zijn nog niet alle vergunningen rond.

Met de grondgebruikers is inmiddels overeenstemming bereikt en ook Wetterskip Fryslân stelt zich positief op. Er is bij het Wetterskip een vergunning aangevraagd voor het leggen van een wandelbrug over de poldersloot nabij het gemaal aan de Reinerswei bij Jirnsum. Deze brug die bij het gemaaltje geplaatst gaat worden is inmiddels klaar. Deze plaatsing is nodig om niet door het land van de boer te hoeven lopen. Vanaf de kade kan men in de toekomst via de brug op het fietspad langs de Reinersweg komen.

Schakel

Het pad is een aantrekkelijke route voor wandelaars, die straks niet meer over het fietspad langs de Reinerswei hoeven te lopen.  Het vormt een schakel in een langere wandelmogelijkheid via Jirnsum, Friens, Reduzum en Grou. Let op: honden zijn beslist niet toegestaan en tijdens maaiwerkzaamheden wordt het pad tijdelijk gesloten.

Opening kuierpaad later

Het project is een samenwerking vanuit de dorpen uit Reduzum, Idaerd, Friens, Jirnsum en Grou. Op het gebied van vergunningen is helaas dus nog niet alles rond en daarom laat de opening nog enkele maanden op zich wachten. De naam van het pad is nu wel al bekend, namelijk Kuierpaad Kromme Grou. “Uiteraard zullen we u allemaal uitnodigen voor de feestelijke opening die we gaan organiseren als de datum bekend is”, laat de werkgroep weten.