volière wilhelminapark

Een nieuwe volière voor Wilhelminapark Grou

Grou – Het Wilhelminapark in Grou stond in het begin van de 20e eeuw bekend om zijn schoonheid. In de periode na 1950 is er veel veranderd in het park. Na een periode van verwaarlozing verkeerde het park jarenlang in erbarmelijke staat. Een ingrijpende renovatie werd voltooid in 2021 – door de Gemeente Leeuwarden in samenwerking met de Grouster mienskip en de Stichting Wilhelminapark. Er is echter nog één grote wens.

Een nieuwe volière voor het park

Centraal punt in het park is de volière, waar onder andere opvangdieren een tweede kans krijgen. Parkieten en konijnen hebben echter hun knaagsporen nagelaten, houtwormen hebben het houtwerk broos gemaakt en weer en wind hadden hun weerslag op het metselwerk. Na ruim vijf decennia een heleboel dieren te hebben gehuisvest, is dit gebouwtje op. Daarom heeft de Stichting Wilhelminapark plannen gemaakt voor een nieuwe, duurzame volière.

Impressie van de nieuwe volière

Impressie van de nieuwe volière.

Het is zover; de volière wordt gesloopt!

Maandag 3 april is een groep vrijwilligers gestart met het slopen van de volière. Maar niet getreurd, dankzij een heleboel prachtige donaties kunnen we ook meteen weer beginnen met de wederopbouw van een mooie, moderne en duurzame volière. Zo kunnen we weer jaren vooruit! Helaas is nog niet het hele benodigde bedrag binnen. Financiële bijdragen zijn dus nog steeds zeer welkom op rekeningnummer NL90RABO3315862052 van de Stichting Wilhelminapark Grou.