vergroenen gemeente leeuwardden

Nieuwe subsidie om in Grou tuin te vergroenen

Grou – Met de nieuwe ‘Klimaatbewust’- subsidie maakt de gemeente Leeuwarden het voor bewoners, bedrijven en scholen aantrekkelijker om hun eigen tuin of terrein te vergroenen.

Binnen de subsidieregeling is het straks ook mogelijk om samen (als groep) een aanvraag te doen. Ten opzichte van de bestaande regeling is meer subsidie per aanvraag beschikbaar. Ook zelf aangelegde groene (sedum-)daken komen straks in aanmerking voor subsidie.

Bestaande subsidieregeling geëvalueerd

De gemeente Leeuwarden had de afgelopen jaren al een subsidieregeling ‘Klimaatbewust Leeuwarden’. Dankzij deze subsidie hebben bewoners de afgelopen jaren al veel regentonnen aangeschaft, groene daken aangelegd en waterbesparende maatregelen genomen. Deze subsidie is geëvalueerd. Met de vernieuwde versie kunnen meer mensen en/of organisaties er gebruik van maken.

Ook voor bedrijven en groepen bewoners

Met de nieuwe subsidie kunnen bewonersverenigingen, IKC’s (scholen en kinderdagverblijf) of bedrijven nu ook als groep, samen een subsidie aanvragen. In de eerdere subsidieregeling kon dit alleen individueel gedaan worden. Ook het maximum subsidiebedrag per aanvraag gaat omhoog, waardoor het aantrekkelijker wordt om grotere oppervlakken te vergroenen.

Zelf aanleggen van groene daken

In de nieuwe regeling kan iemand ook subsidie krijgen als hij/zij zelf een groen dak aanlegt. Eerder kon dit alleen als een bedrijf dit doet.

Evert Stellingwerf, wethouder Duurzaamheid: “Als gemeente Leeuwarden werken we via het duurzaamheidsprogramma Volhoudbaar actief aan het verduurzamen van onze gemeente. Zo hebben we de ambitie om in 2035 aangepast te zijn aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het is daarom mooi om te zien dat de afgelopen jaren steeds meer inwoners en bedrijven bezig zijn met vergroening van hun eigen erf. Zeker na de komst van BOSK. We hebben als gemeente goed geluisterd naar de wensen van onze inwoners en bedrijven. De subsidie is daarom iets aangepast. Wij hopen dat het hiermee nog makkelijker en aantrekkelijker is om samen aan de slag te gaan met de vergroening van de omgeving.”

NK Tegelwippen

Leeuwarden doet dit jaar opnieuw mee aan het NK Tegelwippen. In deze landelijke vergroeningscampagne strijden verschillende gemeenten tegen elkaar om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. Hoe meer tegels per inwoner gewipt worden, hoe hoger de score. In 2021 wipte Leeuwarden 27631 tegels, ook die score kan nog worden verbeterd! Gemeente Leeuwarden is zelf ook met eigen projecten actief om de omgeving te vergroenen. Met de nieuwe subsidie en het NK Tegelwippen zet de gemeente zich ervoor in dat ook inwoners en bedrijven helpen om meer groen in onze gemeente te krijgen.

Voor meer informatie over de ‘Klimaatbewust’ regeling:

www.leeuwarden.nl/subsidies/subsidies-groene-tuin-en-regenwateropvang/

Voor informatie over onze deelname aan het NK Tegelwippen, kijk op: https://groenleeftinleeuwarden.nl/