Berichten

Doe mee aan NK Tegelwippen

Grou – De gemeente Leeuwarden doet dit jaar opnieuw mee met de landelijke campagne NK Tegelwippen. Vorig jaar vervingen inwoners, bedrijven en de gemeente zelf in totaal 68202 tegels. Veel meer dan de 27631 tegels in 2021. Dit jaar gaat de gemeente voor een plek in de top 5 van het landelijke klassement. Het NK Tegelwippen is van 21 maart tot 31 oktober 2024.

Oproep aan inwoners, wijkverenigingen, scholen en bedrijven

Iedereen kan meedoen met het NK Tegelwippen. Bijvoorbeeld door tegels door groen te vervangen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin, het schoolplein, op het bedrijventerrein of door met buren een Steenbreekactie in de buurt te organiseren.

Tegelteller

De tegels meldt u aan bij de landelijke Tegelteller via nk-tegelwippen.nl/meedoen. Zo houdt de landelijke organisatie bij hoeveel tegels er per gemeente vervangen worden. Zowel tegels, andere soorten bestrating en grind tellen mee. Deelnemers maken kans op leuke prijzen. Iedere maand kiest het NK Tegelwippen namelijk een ‘Wipper van de Maand’. De gemeente Leeuwarden doet met eigen groenprojecten mee met het NK Tegelwippen.

Tegeltaxi, Blauwdruk Steenbreek en subsidies

Om iedereen een handje te helpen zet de gemeente ook dit jaar de Tegeltaxi in. Vorig jaar maakten 121 mensen gebruik van de gratis tegelophaalservice. Voorwaarde is dat de tegels vervangen worden door planten. Meer info over de taxi en ophaaldata is te vinden op www.groenleeftinleeuwarden.nl/tegeltaxi .

Op www.groenleeftinleeuwarden.nl vindt u tips over het vergroenen en diervriendelijker maken van uw tuin en de Blauwdruk Steenbreek waarmee u samen met uw buren uw buurt vergroend.

Subsidies

Op www.leeuwarden.nl staan de verschillende subsidies voor meer groen in de tuin en slim omgaan met water. Denk aan de korting voor de aanschaf van een regenton en een bijdrage voor de aanleg van een groen dak. Ook is er subsidie voor het vergroenen van de tuin. Deze subsidie kunt u alleen of met uw buren aanvragen. Scholen en bedrijven in de gemeente Leeuwarden kunnen ook gebruik maken van deze subsidies.

Hergebruik van tegels

De tegels die de Tegeltaxi ophaalt, zoeken nog een circulaire bestemming. Bijvoorbeeld voor een stapelmuurtje, verhoogde border, bankje of een rotstuintje. Heeft u belangstelling voor deze tegels? Laat het dan weten via nktegelwippen@leeuwarden.nl .

Over het NK Tegelwippen

Bij het NK Tegelwippen draait de strijd om welke gemeente, samen met inwoners en bedrijven, de meeste tegels kan vervangen voor planten. Het NK Tegelwippen maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’. Dit is een samenwerking van onder meer overheden, brancheorganisaties, natuurclubs, waterbeheerders en tuinorganisaties. Zij slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen – samen met de inwoners.

vergroenen gemeente leeuwardden

Nieuwe subsidie om in Grou tuin te vergroenen

Grou – Met de nieuwe ‘Klimaatbewust’- subsidie maakt de gemeente Leeuwarden het voor bewoners, bedrijven en scholen aantrekkelijker om hun eigen tuin of terrein te vergroenen.

Binnen de subsidieregeling is het straks ook mogelijk om samen (als groep) een aanvraag te doen. Ten opzichte van de bestaande regeling is meer subsidie per aanvraag beschikbaar. Ook zelf aangelegde groene (sedum-)daken komen straks in aanmerking voor subsidie.

Bestaande subsidieregeling geëvalueerd

De gemeente Leeuwarden had de afgelopen jaren al een subsidieregeling ‘Klimaatbewust Leeuwarden’. Dankzij deze subsidie hebben bewoners de afgelopen jaren al veel regentonnen aangeschaft, groene daken aangelegd en waterbesparende maatregelen genomen. Deze subsidie is geëvalueerd. Met de vernieuwde versie kunnen meer mensen en/of organisaties er gebruik van maken.

Ook voor bedrijven en groepen bewoners

Met de nieuwe subsidie kunnen bewonersverenigingen, IKC’s (scholen en kinderdagverblijf) of bedrijven nu ook als groep, samen een subsidie aanvragen. In de eerdere subsidieregeling kon dit alleen individueel gedaan worden. Ook het maximum subsidiebedrag per aanvraag gaat omhoog, waardoor het aantrekkelijker wordt om grotere oppervlakken te vergroenen.

Zelf aanleggen van groene daken

In de nieuwe regeling kan iemand ook subsidie krijgen als hij/zij zelf een groen dak aanlegt. Eerder kon dit alleen als een bedrijf dit doet.

Evert Stellingwerf, wethouder Duurzaamheid: “Als gemeente Leeuwarden werken we via het duurzaamheidsprogramma Volhoudbaar actief aan het verduurzamen van onze gemeente. Zo hebben we de ambitie om in 2035 aangepast te zijn aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het is daarom mooi om te zien dat de afgelopen jaren steeds meer inwoners en bedrijven bezig zijn met vergroening van hun eigen erf. Zeker na de komst van BOSK. We hebben als gemeente goed geluisterd naar de wensen van onze inwoners en bedrijven. De subsidie is daarom iets aangepast. Wij hopen dat het hiermee nog makkelijker en aantrekkelijker is om samen aan de slag te gaan met de vergroening van de omgeving.”

NK Tegelwippen

Leeuwarden doet dit jaar opnieuw mee aan het NK Tegelwippen. In deze landelijke vergroeningscampagne strijden verschillende gemeenten tegen elkaar om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. Hoe meer tegels per inwoner gewipt worden, hoe hoger de score. In 2021 wipte Leeuwarden 27631 tegels, ook die score kan nog worden verbeterd! Gemeente Leeuwarden is zelf ook met eigen projecten actief om de omgeving te vergroenen. Met de nieuwe subsidie en het NK Tegelwippen zet de gemeente zich ervoor in dat ook inwoners en bedrijven helpen om meer groen in onze gemeente te krijgen.

Voor meer informatie over de ‘Klimaatbewust’ regeling:

www.leeuwarden.nl/subsidies/subsidies-groene-tuin-en-regenwateropvang/

Voor informatie over onze deelname aan het NK Tegelwippen, kijk op: https://groenleeftinleeuwarden.nl/

NK Tegelwippen

Doen we in Grou ook mee met NK Tegelwippen?

De gemeente Leeuwarden doet dit jaar weer mee met de landelijke actie NK Tegelwippen. Het doel dit jaar is om de score van het aantal gewipte tegels uit 2021 te verbeteren. Toen werden er 27631 tegels uit tuinen en gemeentelijke projecten in Leeuwarden vervangen door groen. Het NK Tegelwippen is van 21 maart tot 31 oktober 2023.

Oproep

Iedereen kan meedoen met het NK Tegelwippen. Bijvoorbeeld door onnodige tegels door groen te vervangen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin, op het bedrijventerrein of door met buren een Steenbreekactie in de buurt te organiseren. Daarbij is het belangrijk om het aantal tegels door te geven aan de landelijke Tegelteller via https://nk-tegelwippen.nl/. Zo houdt de organisatie per gemeente bij hoeveel tegels er vervangen worden. Niet alleen tegels tellen mee, maar ook andere soorten verstening, zoals klinkers, grind e.d.

Tegeltaxi

De gemeente Leeuwarden doet met eigen groenprojecten ook mee met het NK Tegelwippen. Daarnaast helpt de gemeente deelnemers aan het NK door de inzet van de Tegeltaxi, de Blauwdruk Steenbreek en verschillende subsidies voor meer groen en slim omgaan met water in de tuin.

  • Tegeltaxi: Wie de tegels zelf niet kan afvoeren, kan de tegels aanmelden voor de Tegeltaxi. Deze vrachtwagen van de gemeente Leeuwarden haalt tegels in de straat op. Meer info over de ophaaldata en voorwaarden volgt en is binnenkort te vinden op www.groenleeftinleeuwarden.nl.
  • De Blauwdruk Steenbreek is een stappenplan met handige tips over hoe men zelf met de buurt een Steenbreekactie kan organiseren. Dit stappenplan is te downloaden op www.groenleeftinleeuwarden.nl.
  • Op de website www.leeuwarden.nl staat alle informatie over diverse klimaatsubsidies om een terrein te vergroenen, zoals de subsidie voor het vergroenen van tuinen, korting voor de aanschaf van een regenton, de aanleg van een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

NK Tegelwippen

Bij het NK Tegelwippen draait de strijd om welke gemeente, samen met inwoners en bedrijven, de meeste tegels kan vervangen voor planten. In totaal doen er dit jaar 150 gemeenten mee. Het NK Tegelwippen maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’. Dit is een samenwerking van onder meer overheden, brancheorganisaties, natuurclubs, waterbeheerders en tuinorganisaties. Zij slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen – samen met de inwoners. Meer informatie over het NK Tegelwippen is te vinden op www.nk-tegelwippen.nl.