huishoudelijk afval gemeente leeuwarden

Aantal kilo´s huishoudelijk afval in gemeente Leeuwarden afgelopen jaren gestegen

Het leek tussen 2007 en 2013 in de gemeente Leeuwarden de goede kant op te gaan, waar het betreft het aantal geproduceerde kilo’s huishoudelijk afval per hoofd van de bevolking. Dat daalde volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 590 kilo naar 482,1 kg. Daarna nam het aantal kilo’s weer flink toe, met als hoogtepunt 2020*, naar 562 kg. 

Hoewel er in 2021* weer een kleine trendbreuk is naar 542,7 is er dus aanmerkelijk meer afval per hoofd van de bevolking dan in 2013. Toen lag het niveau dus 60,6 kilo lager. De gemeente hoopt met het nieuwe diftar beleid (beter scheiden van afval red.) dit aantal kilo’s flink naar beneden te brengen. Volgens die cijfers zijn de inwoners van de provincie Friesland de laatste jaren verantwoordelijk voor gemiddeld 621 kilo afval per persoon.

Restafval

Er ligt dus een flinke taak voor de gemeente Leeuwarden en haar inwoners om het aantal kilo’s afval terug te brengen. De overheid heeft als doelstelling voor 2025 een maximum van 30 kilo restafval per persoon per jaar. Het gedeelte restafval beslaat op dit ogenblik een derde van ons huishoudelijk afval. Vooral tijdens de coronaperiode hadden we te maken met meer afval. Onder huishoudelijk afval valt plastic, tuinafval, papier, etensresten, maar ook metaal, glas en textiel tellen mee. Deze cijfers zijn exclusief bedrijfsafval. 

Via deze link zijn de cijfers van het CBS te bekijken.

* Bron CBS: Dit zijn voorlopige cijfers die bij de definitieve vaststelling nog af kunnen wijken.