(video) 4 mei dodenherdenking in Grou met gastspreker

Grou – In deze tijd van oorlog in Oekraïne is het nut van de Nationale Dodenherdenking op woensdag 4 mei groter dan ooit. In Grou start deze herdenking bij het monument van de omgekomen Grousters in de Tweede Wereldoorlog bij het oude raadhuis om 19:20 uur met het leggen van bloemen. 

De landelijke herdenking is op de Dam in Amsterdam en wordt in de huidige vorm sinds 1988 georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In Grou neemt het 4 Maaie Komitee Grou de organisatie voor haar rekening.

Dodenherdenking Doopsgezinde kerk Grou 4 mei 2022 web

Interieur doopsgezinde kerk Grou. Foto: Press4All

Doopsgezinde kerk

Na de bloemlegging om 19:20 uur bij het oorlogsmonument is er een stille toch richting het kerkhof, waarbij verschillende graven bloemen gelegd zullen worden. Dit jaar is de herdenkingsdienst in de doopsgezinde kerk. Om 20:00 uur begint de herdenking met twee minuten stilte. Op het programma staan verder het aansteken van kaarsen en het voorlezen van gedichten door kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit Grou. De muzikale omlijsting is met zang van Damesakkoord.

Gastspreker

Het is inmiddels een traditie om elk jaar tijdens de bedenking in Grou een spreker uit te nodigen. Dit jaar is dat majoor Bart Aalberts. Hij is stafofficier vliegtuigbergingen (SOVB) bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij was betrokken bij diverse bergingen van vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn neergeschoten.

Afsluiting

Tot slot wordt door alle aanwezigen het Friese volkslied gezongen. Daarna zingt Damesakkoord bij het verlaten van de kerk ‘We’ll meet Again’. Een bijdrage aan de deurcollecte wordt gewaardeerd.