Grou viert nalatenschap van broers Halbertsma

GROU – Zondag 14 januari om 15.00 uur wordt het Halbertsmajaar geopend met een lezing door Halbertsma-kenner Alpita de Jong met muziek van Trio Hein Jaap Hilarides. Grou zal het gehele culturele jaar 2018 in het teken staan van de vier broers Halbertsma; Joost, Tjalling, Binnert en Eeltje. Allen geboren eind 18e eeuw, Grousters en iconen van de Friese taal en cultuur.

Ondernemend waren ze. Onderhoudend ook. Een avond bij de Halbertsma’s en je had verhalen gehoord waar je weer een jaar mee vooruit kon. De houtkoopman niet trouwens, dat was geen verteller. Maar de andere drie konden er wat van. Behalve de houtkoopman was er nog een koopman. Die handelde in boter – met belangrijke Engelse handelshuizen als partner. De oudste en de jongste hadden doorgeleerd. Ze waren vanuit Grouw eerst naar de Latijnse school in Leeuwarden en toen naar de universiteit gegaan.

De jongste werd arts en de oudste ‘geneesheer voor de ziel’, zoals hij het zelf omschreef. Predikant dus. We stellen Joost, Tjalling, Binnert en Eeltje aan u voor, met hun Grouwster omgeving en hun bezigheden om útens. Wêr kamen se wei, wat brachten ze mee en welke kant wilden ze op?

Tijdens heel 2018 kunt u kennismaken met deze Wereldburgers uit Grou. Met een gevarieerd programma is er voor elk wat wils. Lees meer op www.klinkeendaverje.frl

Datum 14 januari 2018
Tijd 15.00 – 18.00 uur

Locatie Sint Piterkerk en De Treemter
Prijs € 20 – inclusief hapje en drankje tijdens de nazit in De Treemter

kaartverkoop bij Jan & Japke, Hoofdstraat 40, Grou.

Meer info en online tickets: www.klinkeendaverje.frl