Opnieuw flinke donatie voor Play Skate Court Grou

GROU – Na de gemeente Leeuwarden komt ook de provincie Fryslân met geld over de brug voor het Play Skate Court in Grou. Vanuit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân krijgt de stichting €35.000. Gedeputeerde Michiel Schrier reikt de cheque maandag 15 januari uit tijdens een inline skate hockey- en basketbalclinic voor eersteklassers van OSG Sevenwolden in de sporthal van Grou.

 De Stichting Play Skate Court Grou is momenteel op meerdere fronten actief om de plannen dit jaar definitief te realiseren.

Inwoners en ondernemers van Grou worden deze maand  benaderd om hun eerder toegezegde bijdrage voor de asfaltsponsoractie over te maken. ,,We hebben daar bewust even mee gewacht”, vertelt voorzitter Gerard Frijling. ,,Nu er groen licht is voor de plannen en de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân hun bijdragen hebben toegezegd, kunnen wij een beroep doen op alle sponsors om hun bijdrage over te maken.” Andere acties lopen nog en er zijn diverse fondsen aangeschreven voor een financiële bijdrage.

Achter de schermen bespreekt de bouwcommissie momenteel met de gemeente de wijze van uitvoering van de grond- en bouwwerkzaamheden. Het bodemonderzoek, dat in november is verricht, heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Het plan past bovendien in het huidige bestemmingsplan. De verwachting is dan ook dat de schop dit voorjaar de grond in gaat. Op 18 oktober 2018 wordt het court geopend. Na de realisatie neemt de Stichting Inline Skate Hockey Grou het beheer en onderhoud over.