Berichten

Minne-Finne Grou dronefotografie Friesland Press4all

Ecohûs Fryslân bouwt in Grou aan circulaire toekomst (video)

Grou / Video – Bij verschillende bouwprojecten in Grou is Ecohûs Fryslân betrokken. Kenmerkend is het gebruik van hout en ecologisch verantwoorde bouwmaterialen. “De door ons gebouwde woningen zijn volledig recyclebaar”, laat mede-eigenaar Siebe Baints weten.

Samen met Jouke Abe Tilstra heeft Siebe Baints eind 2017 het familiebedrijf ECOHûs Fryslân opgericht. “Vroeger zaten we bij elkaar in de klas, op de timmeropleiding in Sneek. Daarna zijn we onze eigen weg gegaan, om uiteindelijk toch weer samen aan de slag te gaan.”

Toekomst

Siebe Baints: “Binnen ons bedrijf staat de ‘toekomst’ centraal. Wat laten wij na aan de volgende generatie? De bouwsector is één van de grootste maakindustrieën en produceert daarmee ook heel veel afval. Voor ons niet meer dan logisch dat wij onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Wij ontwerpen en bouwen, dampopen en energiezuinige woningen met gezonde bouwmaterialen en een gezond binnenklimaat.”

Circulair

Ook in Grou bouwt ECOHûs Fryslân samen met de opdrachtgevers aan een circulaire toekomst. Dat is te zien bij Minne Finne waar inmiddels vier kavels met karakteristieke wooneenheden zijn gebouwd. Terwijl het op dit ogenblik een drukte van belang is op een vijfde perceel. Daarnaast wordt volop gewerkt aan een Tiny House + en zijn een aantal vakmensen bezig met de afwerking van een woonhuis aan de Waring. 

Nieuwbouw aan de Waring te Grou

Nieuwbouw aan de Waring te Grou. Dronefoto: Press4All

Rondleiding

Tijdens een rondleiding door het huis aan de Waring wijst Siebe Baints met een deskundig oog naar de imposante larix balken waar het huis uit opgetrokken is. “Vroeger zag je zulke dikke steunbalken wel in boerderijen, maar tegenwoordig bijna niet meer. Ze zijn hier zichtbaar verwerkt om extra sfeer en karakter aan het huis te geven.”

Isolatie

Bijzonder is ook de isolatie in de plafonds. Die isolatie is van cellulose of te wel krantenpapier en wordt gebruikt voor de warmte isolatie van de woning en het comfort in de woning. Schapenwol wordt toegepast ten behoeve van de geluidsabsorptie in gehorige ruimtes, die samengeperst boven de plafonddelen liggen. Schapenwol, cellulose en houtvezel zijn zeer geschikt als isolatiemateriaal en 100% puur natuur. Het laat lucht door en heeft van nature een vochtregulerende werking. Dit is voornamelijk van toepassing op houtvezel en cellulose. Bij vochtopname blijft de isolerende werking van schapenwol ongeveer hetzelfde. Het is daarom uitermate geschikt als isolatiemateriaal zonder damprem of extra folie tegen vocht.

Siebe Baints bij Tiny House Grou

Siebe Baints voor het Tiny House + te Grou bij Minne Finne. Foto: Press4All

Minne Finne

Zo’n twee jaar zijn de bouwwerkzaamheden bij Minne Finne aan de rand van het Pikmeer bezig. Met de bouwvak voor de deur wordt er nog extra hard door de mensen van Ecohûs Fryslân gewerkt. Zo zijn de contouren van het Tiny House + al duidelijk zichtbaar en is een bouwploeg druk aan het timmeren en zagen. “Een compacte wooneenheid vraagt net zoveel zorg en aandacht als een grote woning. Het komt allemaal echt heel precies”, verklaart Siebe Baints. 

Bouwwijze

Voor Ecohûs Fryslân is het een drukke tijd. Van het bouwklaar maken van percelen, het ontwerpen van woningen en het bouwen daarvan; het is een traject waar veel kennis en tijd in wordt gestoken.Het gehele ontwerp en bouwproces wordt aangestuurd vanuit een digitale 3D omgeving. Het bouwen vindt plaats in een geconditioneerde werkplaats, en op de bouwplaats wordt het bouwpakket geassembleerd. Eerst virtueel engineeren, optimaliseren en dan pas bouwen. Het traditionele bouwproces kan en moet anders ingericht worden om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.  “Bij het huis aan de Waring hebben we bijvoorbeeld met de architecten van VNL uit Grou samengewerkt. Zo bouwen we dus in Grou ook aan een circulaire toekomst”, aldus Siebe Baints.

Grou aardgasvrij

Uitnodiging digitale informatieavond aardgasvrij wonen

Grou – De gemeente Leeuwarden wil graag digitaal in gesprek raken met inwoners van Grou over aardgasvrij wonen. Dit naar aanleiding van een gehouden enquête en gesprekken met inwoners en andere partijen in de gemeente Leeuwarden. Hiermee brengt de gemeente dit jaar in kaart wat mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn voor wijk of dorp. En hoe we op een haal- en betaalbare manier van het aardgas af kunnen komen.

Grou aardgasvrij

Praat mee over aardgasvrij wonen.

Deze Warmtevisie wordt eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zal de gemeente wijk voor wijk aan de slag gaan met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

Digitale informatieavond

Gemeente Leeuwarden vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is. Daarom is er een digitale informatieavond op 1 juni voor heel gemeente Leeuwarden. Dit is om u als inwoner te informeren over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden en u de gelegenheid te geven vragen te stellen.

Grou

Daarna worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Op 22 juni zal dit voor Grou zijn. Tijdens deze gesprekken wil de gemeente verder ingaan op de mogelijkheden voor uw specifieke gebied en met inwoners in kleinere (digitale) groepen een gesprek aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.

Wonen in Grou

Vragenlijst over woonwensen bewoners Grou

Grou – Het is fijn wonen in de dorpen van gemeente Leeuwarden. Toch wil of moet je soms een volgende woonstap in je wooncarrière zetten. Gemeente Leeuwarden wil graag middels een vragenlijst in beeld krijgen welke woonwensen de inwoners van de Leeuwarder dorpen hiervoor hebben. 

Actueel woonbeleid

Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Zij vragen bewoners deze in te vullen en op die manier mee te denken aan een actueel woonbeleid. Met de informatie uit de vragenlijsten wil de gemeente het woonbeleid actueel maken. Dat is nodig, want in het bestaande beleid zijn de dorpen nog onvoldoende meegenomen. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. De uitwerking van het beleid gaat de gemeente samen met de dorpen en woningcorporaties bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij. De dorpsbelangen kunnen de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente.

Wolkom in Grou

Wolkom in Grou. Foto: Press4All

Dorpsbewoners én geïnteresseerden

Een dezer dagen valt een brief met het verzoek om de digitale vragenlijst in te vullen op de deurmat bij een groot aantal dorpsbewoners. Thuis of uitwonende meerderjarige kinderen mogen de vragenlijst ook invullen. Net als mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in een dorp.

Voor uw (t)huis

“Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen. “Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Daarom nodig ik dorpsbewoners van harte uit, mede namens de dorpsbelangen, om de vragenlijst in te vullen.”

Dronefoto dorpsgezicht Grou

Dronefoto dorpsgezicht Grou. Foto: Press4All

Samen met dorpsbelangen

De vragenlijst is opgesteld In samenwerking met dorpsbelangen van de dorpen Mantgum, Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, Wirdum-Swichum en Koarnjum-Jelsum.

 Vragenlijst

De vragenlijst kan men van 1 februari tot 1 maart invullen, ook als iemand geen brief heeft ontvangen. De vragenlijst is te vinden op de volgende manieren: