Berichten

werkzaamheden aan het spoor

Negen dagen werkzaamheden aan het spoor in Fryslân

Grou / Friesland – Van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 29 oktober werkt ProRail aan het spoor op verschillende plekken in Fryslân. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Heerenveen en Leeuwarden. In de weekenden hebben de werkzaamheden ook gevolgen voor het treinverkeer tussen Harlingen en Leeuwarden en Stavoren en Leeuwarden. Arriva en NS zetten vervangend busvervoer in. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de Reisplanner te checken en rekening te houden met extra reistijd.

Op 21 en 22 oktober en 28 en 29 oktober rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren en tussen Leeuwarden en Harlingen Haven. Arriva zet bussen in. Tussen Sneek en IJlst rijdt een taxibus. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling van het treinvervangende busvervoer staat op de website van Arriva onder het kopje ‘Werk aan het spoor’: arriva.nl/werkaanhetspoor.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van 15 tot 50 minuten. In de bus is helaas geen ruimte voor een fiets.

Werkzaamheden op traject Heerenveen – Leeuwarden

In het weekend van 21 en 22 oktober is er geen treinverkeer mogelijk tussen Heerenveen en Leeuwarden. De Intercity tussen Zwolle en Heerenveen maakt een extra stop op station Wolvega, omdat de Sprinter niet kan rijden. NS zet rechtstreekse bussen in tussen Heerenveen en Leeuwarden en bussen die ook stoppen op de stations van Akkrum en Grou-Jirnsum.

Van maandag 23 oktober tot en met zondag 29 oktober is er geen treinverkeer mogelijk tussen Akkrum en Leeuwarden. De sprinter tussen Zwolle en Leeuwarden rijdt helemaal niet. De Intercity stopt extra op station Wolvega. NS zet stopbussen in tussen Akkrum, Grou-Jirnsum en Leeuwarden. Tussen Leeuwarden en Akkrum rijden ook snelbussen.

Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd van ongeveer 30 minuten. In de bus is helaas geen ruimte voor een fiets.

Verbeteringen spoor en station

ProRail vernieuwt op en rond station en emplacement Leeuwarden onderdelen van het spoor. Op station Leeuwarden wordt ook gewerkt aan de overkappingen van het perron. Tussen Akkrum en Leeuwarden komt een nieuwe laag stenen en wordt ook gewerkt aan de bovenleiding. Tussen Leeuwarden –  Stavoren en Leeuwarden – Harlingen Haven vinden verschillende vernieuwingswerkzaamheden plaats.

werkzaamheden aan het spoor

Meer spoorwerk en hinder voor treinreizigers overdag en doordeweeks

Grou / Friesland – ProRail gaat vaker overdag en doordeweeks aan het spoor werken. Sinds jaar en dag plant Prorail grote werkzaamheden vooral in de weekenden en vakantieperiodes. Dit doen ze om hinder voor reizigers en vervoerders zoveel mogelijk te voorkomen. Vanwege verschillende uitdagingen is dit niet langer een vanzelfsprekendheid. Daarom gaan spooraannemers nu ook buiten de reizigersluwe periodes aan de slag. In 2024 krijgt vooral Friesland hier mee te maken. De komende jaren zal dit steeds vaker en op meer plekken nodig zijn.

Uitdagingen

Prorail heeft te maken met verschillende uitdagingen, zoals personeelstekorten en strenge wetgeving rondom flora en fauna. Maar ook veiligheid en een grote toename van onderhoudswerk en projecten om spoorcapaciteit uit te breiden vragen om oplossingen. Binnen ProRail houdt een team van experts zich hiermee bezig. Veel van deze oplossingen zijn niet relevant voor de buitenwereld. Werken buiten de weekenden en vakanties wel. Dit zal zorgen voor meer hinder voor reizigers, verladers en (goederen)vervoerders. Maar het is nodig voor goed onderhouden spoor en capaciteitsuitbreidingen voor de toekomst.  

Friesland 

In juni 2024 zijn er zes buitendienststellingen die doordeweeks, overdag en buiten de vakanties plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn allemaal in Friesland en bundelen we in een periode van vijf weken. In Leeuwarden gaat groot onderhoud plaatsvinden aan de sporen van het emplacement. Daarnaast verbeteren we op dit emplacement de voorzieningen voor de vervoerders om hun treinen goed te onderhouden.

De reizigers in de wijde omgeving van Leeuwarden gaan hier helaas flink hinder van ondervinden. Station Leeuwarden telt op doordeweekse dagen buiten de vakanties rond de 10 duizend reizigers per dag. Een flink deel daarvan zal van maandag 17 juni tot en met dinsdag 9 juli niet met de trein kunnen reizen. Daardoor zullen zij met de bus of een ander alternatief van en naar hun werk moeten. Dat is niet hoe Prorail dat het liefste ziet, maar ze kunnen niet anders. Dit omdat ze in de zomervakantie ontzettend veel mensen nodig hebben voor grote spoorprojecten in Amersfoort en Ede.

In de omgeving van Leeuwarden bouwt Prorail daarnaast een onderdoorgang ter vervanging van een onbeveiligde overweg in Deinum. Tussen Heerenveen en Steenwijk doen ze groot spooronderhoud en tussen Akkrum en Wolvega plegen ze onderhoud aan bruggen. Allemaal werk dat noodzakelijk is. Zonder deze drastische beslissing had Prorail dit niet op deze termijn uit kunnen voeren.

Bron: Prorail

Slechte verlichting parkeerterrein station Grou Jirnsum

Zorgen over slechte verlichting en duistere praktijken parkeerplaats station Grou

De FNP maakt zich zorgen over de slechte verlichting en duistere praktijken op het parkeerterrein bij het station Grou-Jirnsum. Geen enkele van de tien lantaarnpalen brand tijdens de donkere avonduren. En dat levert in deze wintertijd een onveilig situatie op. 

FNP heeft daarom aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden een aantal vragen gesteld met betrekking tot de onveilige situatie. Al sinds september is er contact met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail met betrekking tot de slechte verlichting op het parkeerterrein. Die schuiven ‘de hete aardappel’ naar elkaar door. Het blijft vooralsnog onduidelijk wie de eigenaar van het parkeerterrein is.

Slechte verlichting

Op dit ogenblik is het rond zes uur in de avond al volslagen duister op de parkeerplaats voor auto’s. De verlichting in de tien aanwezige lantaarnpalen blijft uit. Zo is het speciaal voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen, lastig om in het donker de auto te bereiken. Het zorgt voor een onveilig gevoel, omdat er ook wel minder prettige activiteiten op deze plek plaatsvinden. 

Toezicht

De FNP vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden, zoals het ontsteken van de verlichting tijdens de donkere uren. Daarnaast vraagt de partij of het college op de hoogte is dat er s’avonds dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Hierop zou meer toezicht moeten worden gehouden door het Bureau Handhaving. Dit toezicht moet dan ook ingezet worden bij andere parkeerterreinen in het dorp Grou.