Berichten

De Groentekraam Yn e Sinne Farm op het Halbertsmasplein. Foto: Press4All

Nu derde marktondernemer in centrum van Grou

Grou – Inwoners van Grou hebben vandaag kennis kunnen maken met een nieuwe marktkraam in het centrum. Het is de groentekraam van Yn ‘e Sinne Farm waarvan de kwekerij even buiten Jirnsum te vinden is. Hiermee staat er op het Halbertsma’s Plein drie achtereenvolgende dagen een marktondernemer.

De groentekraam met fairtrade certificaat. Foto: Press4All

De groentekraam met fairtrade certificaat. Foto en tekst: Press4All

Fairtrade Marktkraam

Gister kreeg de Grouster ondernemer Joël van den Broek nog een Fairtrade certificaat van wege zijn duurzame onderneming. Inwoners van Grou konden vandaag op de kraam dit  Fairtrade certificaat bewonderen. Wie de groente van Yn’e Sinne Farm wil kopen kan dat nu elke woensdagmiddag in het centrum van Grou doen.  Eigenaar Joël van den Broek is enorm blij dat hij hiervoor een vergunning heeft gekregen. Naast de duurzaam gekweekte groenten staan op de marktkraam bloemen, biologische zuivel en scharreleieren.

Kaas & Vis

Daarmee is Grou dus een derde marktkraam rijker. Op dinsdag staat namelijk Kaashandel van der Woude & Zondervan op het plein. Terwijl Tjerk Jan Braam van Het Neusje van de Zalm op donderdag met een marktauto in het centrum van Grou te vinden is. Zo is er dus op drie achtereenvolgende dagen marktaanbod in hartje Grou.

De 13 nieuwe Fairtrade ondernemers uit de gemeente Leeuwarden.

Yn ‘e Sinne Farm en Beslag uit Grou hebben Fairtrade certificaat

Grou – Vandaag hebben twee bedrijven uit Grou het fairtrade certificaat gekregen. Deze is uitgereikt op oude raadhuis te Leeuwarden. Joël van den Broek van Yn’e Sinne Farm en Johan Goslings van pannenkoekenrestaurant Beslag uit Grou kregen het certificaat van wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden.

De missie van Fairtrade Leeuwarden is bewustwording creëren voor eerlijke handel en duurzaamheid. Dit doen ze bij inwoners en organisaties in de gemeente Leeuwarden. Door in de communicatie en acties uit te dragen wat eerlijke handel (fairtrade) en duurzame ontwikkeling (SDG’s) inhoudt willen ze dit vormgeven.

Deze diashow vereist JavaScript.

Beide bedrijven uit Grou ondernemen op duurzame wijze en doen dit op een milieuvriendelijke manier. Alles met respect voor de aarde en producten die ze maken of verbouwen. Zo bestaat de inrichting van Beslag Grou veelal uit hergebruikt materiaal. Kwekerij Yn’e Sinne Farm kweekt zonder gif of kunstmest. Met dit certificaat wordt bij deze Grouster bedrijven de verkoop en kwaliteit van lekkere maaltijden en eerlijk verbouwde groenten nog eens benadrukt.

Fairtrade Marktkraam

Inwoners van Grou en omstreken die de ondernemers willen feliciteren met hun Fairtrade certificaat kunnen dat natuurlijk altijd even doen. Wie de groente van Yn’e Sinne Farm wil kopen kan dat vanaf woensdag 11 mei in het centrum van Grou doen. Op het Halbertsma’s Plein staat dan een groentekraam. Eigenaar Joël van den Broek is enorm blij dat hij hiervoor een vergunning heeft.

De groentekraam in Akkrum. Foto: Joël v/d Broek

Akkrum & Reduzum

Voor Yn’e Sinne Farm is de groentekraam op het Halbertsma’s Plein de derde locatie waar deze gezonde producten verkrijgbaar zijn. Wekelijks staat er ook een kraampje in Akkrum en is er ook regelmatig verkoop in Reduzum. Joël van den Broek nodigt iedereen uit Grou en omstreken van harte uit om woensdag 11 mei bij de kraam vol groentes langs te komen. 

Locatie: Halbertsma’s Plein – Tijd: 13:30 tot 17:00 uur

Kaas & Vis

Daarmee is Grou weer een kraam rijker. Op dinsdag staat Kaashandel van der Woude & Zondervan op het plein terwijl Tjerk Jan Braam van Het Neusje van de Zalm op donderdag in het centrum van Grou te vinden is. Zo is er dus op drie achtereenvolgende dagen marktaanbod in hartje Grou.

Vers

De afgelopen twee jaar zijn inwoners van Grou het steeds zich steeds meer bewust gaan worden dat de aankoop bij de lokale ondernemers er toe doet. De kwekerij van Yn’e Sinne Farm groeit als kool. Onlangs is even buiten Jirnsum een tweede kas gezet waar inmiddels de aardbeien volop groeien en bloeien. Ook de populariteit om zelf groenten te kweken in eigen moestuin neemt nog steeds toe. Dat bleek ook wel uit de grote belangstelling voor de jaarlijkse plantjesmarkt die afgelopen zaterdag werd gehouden. Liefhebbers gingen naar huis met diverse potplantjes die werden aangeboden.

Afscheid van Halbertsmafabrieken Grou

GROU – Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober wil Grou stilstaan bij het feit dat het 125 jaar geleden is dat Hidde Halbertsma Bzn. een kleine stoomhoutzagerij oprichtte. Tevens wil het dorp afscheid nemen van de Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking in Grou.

Het afscheid wordt onder andere gedaan met een educatief programma voor de basisscholen uit Grou, een historisch overzicht van de Halbertsmafabrieken en bezichtigingen van het huidige proces van houtbewerking. Bovendien kan er getimmerd worden en zijn er demonstraties houtbewerking.

Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking
In 1891 werd een kleine fabriek gebouwd in de tuin van de familie Halbertsma, het begin van Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking imperium. Een periode die Grou veel gebracht heeft, maar ook voor de nodige littekens zorgde door o.a. een grote brand en verlies van werkgelegenheid.
Halbertsma ontwikkelde zich tot de grootste werkgever van Friesland, waarbij men op veel vlakken vooruitstrevend was. Zo stelde de directie bij het 25 jarig bestaan van de fabriek in 1916 een ouderdomspensioen in voor haar werknemers. Ook werd een eigen afdeling opgericht van de Fabrieksarbeidersbond in 1918.
Echter economische malaise en reorganisatie zorgde ook voor massaontslagen. Begin negentiger jaren bestond Halbertsma uit een tweetal BV’s, te weten Halbertsma Deuren B.V. en Halbertsma Pallets B.V.

Verdwijnen van de (naam) Halbertsmafabrieken
In 1990 komt Halbertsma Pallets B.V. in handen van de Faber Halbertsma Groep. Halbertsma Deuren B.V. wijzigde in 1994 in Van Vuuren Grou B.V. In 2013 gaan de werkzaamheden van Halbertsma Pallets over naar overige Noordelijke vestigingen van Faber Halbertsma Groep.
De droog- en opslagloodsen voor de pallets en een deel van de palletfabrieken zijn gesloopt. Al wat er nog herinnert aan de Halbertsmafabrieken is een leegstaand deel van de palletfabriek en het kantoor. De verwachting is dat ook de palletfabriek en het kantoor binnen afzienbare tijd zullen verdwijnen.

Herinneren en afscheid nemen
Het bedrijf heeft altijd een bijzondere en grote plek in de Grouster en Friese samenleving gehad. Om het verdwijnen van de (naam) Halbertsmafabrieken niet geruisloos te laten plaatsvinden, hebben de Ferieniging Foar Folksformaken (FFF), het Museum Hert Fan Fryslân en de Stifting Grou ervoor gekozen om hier bij stil te staan. Er is gekozen om een gepast ‘ôfskie’ te organiseren 125 jaar na oprichting.

Een afscheid voor oud-medewerkers, de Grousters en andere betrokkenen bij de fabrieken. Vrijdag 28 oktober zal in het teken staan van het doorgeven van de herinneringen aan de Grouster basisschooljeugd. Zaterdag 29 oktober zal overdag o.a. gelegenheid zijn om de historie van Halbertsma te beleven via een tentoonstelling en foto- en filmbeelden, gelegenheid zijn om de huidige moderne houtbewerking (CAD) te aanschouwen, kan de jeugd timmeren in een spijkerdorp en zijn er demonstraties houtbewerking.

Zaterdagavond is er gelegenheid – na aanmelding – voor de oud Halbertsma medewerkers en direct betrokkenen om met elkaar herinneringen uit te wisselen. Met dit programma en het bewaren van de attributen en beelden van de Halbertsmafabrieken wordt gehoopt de (naam) Halbertsmafabrieken voor het nageslacht levend te houden. Er is door oud-medewerkers of hun familie veel materiaal ingebracht. In november 2016 wordt de tentoonstelling vervolgd in het Museum Hert fan Fryslân.

Locatie
De activiteiten zullen plaatsvinden bij Van Vuuren Deuren B.V., v.h. Halbertsma Deuren, aan de J.W. de Visserwei 5 te Grou. Meer info over het Ofskie Halbertsmafabriken Grou en het programma is te vinden op de site van www.fffgrou.nl.