Afscheid van Halbertsmafabrieken Grou

GROU – Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober wil Grou stilstaan bij het feit dat het 125 jaar geleden is dat Hidde Halbertsma Bzn. een kleine stoomhoutzagerij oprichtte. Tevens wil het dorp afscheid nemen van de Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking in Grou.

Het afscheid wordt onder andere gedaan met een educatief programma voor de basisscholen uit Grou, een historisch overzicht van de Halbertsmafabrieken en bezichtigingen van het huidige proces van houtbewerking. Bovendien kan er getimmerd worden en zijn er demonstraties houtbewerking.

Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking
In 1891 werd een kleine fabriek gebouwd in de tuin van de familie Halbertsma, het begin van Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking imperium. Een periode die Grou veel gebracht heeft, maar ook voor de nodige littekens zorgde door o.a. een grote brand en verlies van werkgelegenheid.
Halbertsma ontwikkelde zich tot de grootste werkgever van Friesland, waarbij men op veel vlakken vooruitstrevend was. Zo stelde de directie bij het 25 jarig bestaan van de fabriek in 1916 een ouderdomspensioen in voor haar werknemers. Ook werd een eigen afdeling opgericht van de Fabrieksarbeidersbond in 1918.
Echter economische malaise en reorganisatie zorgde ook voor massaontslagen. Begin negentiger jaren bestond Halbertsma uit een tweetal BV’s, te weten Halbertsma Deuren B.V. en Halbertsma Pallets B.V.

Verdwijnen van de (naam) Halbertsmafabrieken
In 1990 komt Halbertsma Pallets B.V. in handen van de Faber Halbertsma Groep. Halbertsma Deuren B.V. wijzigde in 1994 in Van Vuuren Grou B.V. In 2013 gaan de werkzaamheden van Halbertsma Pallets over naar overige Noordelijke vestigingen van Faber Halbertsma Groep.
De droog- en opslagloodsen voor de pallets en een deel van de palletfabrieken zijn gesloopt. Al wat er nog herinnert aan de Halbertsmafabrieken is een leegstaand deel van de palletfabriek en het kantoor. De verwachting is dat ook de palletfabriek en het kantoor binnen afzienbare tijd zullen verdwijnen.

Herinneren en afscheid nemen
Het bedrijf heeft altijd een bijzondere en grote plek in de Grouster en Friese samenleving gehad. Om het verdwijnen van de (naam) Halbertsmafabrieken niet geruisloos te laten plaatsvinden, hebben de Ferieniging Foar Folksformaken (FFF), het Museum Hert Fan Fryslân en de Stifting Grou ervoor gekozen om hier bij stil te staan. Er is gekozen om een gepast ‘ôfskie’ te organiseren 125 jaar na oprichting.

Een afscheid voor oud-medewerkers, de Grousters en andere betrokkenen bij de fabrieken. Vrijdag 28 oktober zal in het teken staan van het doorgeven van de herinneringen aan de Grouster basisschooljeugd. Zaterdag 29 oktober zal overdag o.a. gelegenheid zijn om de historie van Halbertsma te beleven via een tentoonstelling en foto- en filmbeelden, gelegenheid zijn om de huidige moderne houtbewerking (CAD) te aanschouwen, kan de jeugd timmeren in een spijkerdorp en zijn er demonstraties houtbewerking.

Zaterdagavond is er gelegenheid – na aanmelding – voor de oud Halbertsma medewerkers en direct betrokkenen om met elkaar herinneringen uit te wisselen. Met dit programma en het bewaren van de attributen en beelden van de Halbertsmafabrieken wordt gehoopt de (naam) Halbertsmafabrieken voor het nageslacht levend te houden. Er is door oud-medewerkers of hun familie veel materiaal ingebracht. In november 2016 wordt de tentoonstelling vervolgd in het Museum Hert fan Fryslân.

Locatie
De activiteiten zullen plaatsvinden bij Van Vuuren Deuren B.V., v.h. Halbertsma Deuren, aan de J.W. de Visserwei 5 te Grou. Meer info over het Ofskie Halbertsmafabriken Grou en het programma is te vinden op de site van www.fffgrou.nl.