Berichten

Friese rijders

Friese rijders dreigen stil te komen staan; te weinig giften voor productie bananendozen

Door een tekort aan financiële middelen dreigt het productieproces van bananendozen in het pakhuis van de Friese Rijders stil te komen staan. Reeds ontvangen giften zijn inmiddels omgezet in belangrijke hulpmiddelen en ook de gebrachte bananendozen zijn inmiddels gearriveerd in Oekraïne. Hierdoor zit de grote vrijwilligersgroep en ook de ruim veertig Oekraïense helpers dagelijks thuis te wachten op een belletje. De organisatie is in staat gebleken met drie dagen per week voor vijf vrachtauto’s aan volle bananendozen te kunnen produceren! Het concept is uniek in Nederland.  

Juist nu, op een moment, waarin de hulp in deze vorm zo enorm enthousiast ontvangen wordt in Oekraïne door burgers en overheid. Sinds de val van Avdiivka bijna vier weken geleden ontvangt de Friese Rijders de noodvraag om met een groot aantal vrachtauto’s met humanitaire hulp te komen!

De Friese Rijders startte in december met een grootscheepse actie om burgers in de frontlinie te helpen met een volle bananendoos met levensmiddelen. In Haulerwijk werd een pakhuis ingericht om zo alle middelen te kunnen ompakken en gereed te maken voor transport.

Colonne van 24 vrachtauto’s uit 12 provincies van Nederland

De Friese Rijders richt zich nu op de volgende stunt en wil in de tweede helft van april nog met een grote bulk aan humanitaire hulp naar Oekraïne te gaan. Ze roepen dan ook alle twaalf provincies in Nederland op om met 2-4 chauffeurs, 2 vrachtauto’s en €70.000 aan giften te deelnemen per provincie!  

Om een vrachtauto te vullen met duizend bananendozen (65% van het volume) aangevuld met medisch en hygiënisch (35%) en de diesel retour naar een van de vier losadressen in Oekraïne is per vachtauto €35.000 aan donaties nodig!

Opstarten maandelijkse ondersteuning

Ook is het voor particulieren en bedrijven mogelijk om de komende weken de organisatie te ondersteunen met een éénmalige of maandelijkse gift. In totaal hopen ze hier een bedrag van € 850.000 mee op te halen. Zo is het mogelijk om tienduizenden mensen, ziekenhuizen, weeshuizen, bejaarden en doktoren te helpen door heel Oekraïne en aan het front!  

Planning

Graag komt de organisatie zo snel mogelijk in contact met mensen, bedrijven, organisaties en overheden uit elke provincie die mee willen doen in dit project! De omvang vraagt om zorgvuldige logistieke aanpak en daarom nu de oproep van de noordelingen aan heel Nederland om nu in actie te komen! Voor dit project is de hulp nodig van alle provincies! 

Oproep 

Ben jij de initiatiefnemer in jouw provincie en beschik je over een groot netwerk en de organisatiekracht om dit te realiseren? (Meld je bij Arnaud Dijkstra 06-5046 9899).

Kijk voor meer info op www.frieserijders.nl 

(video) Grou komt met ontsteken fakkels in actie voor Oekraïne

Grou / Video – Op zaterdag 24 februari is het twee jaar geleden dat de Russische invasie Oekraïne binnenviel. De Friese Rijders vragen aandacht door op die dag in alle 1750 dorpen in Noord-Nederland om 18.00 uur de fakkel te ontsteken. Stichting Groen Grou heeft met een werkgroep besloten om dit initiatief vanuit Grou te omarmen en ontstak vandaag twee fakkels bij Herberg Oer ’t Hout. De plek waar tot april vorig jaar gevluchte Oekraïners gehuisvest waren.

In heel Friesland maar ook in andere plekken in Nederland wordt de inval van twee jaar geleden vandaag herdacht. Ook in Oekraïne is dit ook het geval in onder andere Boetsja. Daar werd in april 2022 door Russische militairen een bloedbad aangericht toen ze zich terugtrokken.

Inzamelingsactie voor Oekraïne in Grou in maart 2022. Foto: Press4All

Blauw-Geel Hart

Lange tijd kregen Oekraïense vluchtelingen onderdak in Herberg Oer’ t Hout. Ook kwam er begin maart 2022 spontaan een grootschalige inzamelingsactie op gang in Grou. Inwoners van het watersportdorp voelen zich extra verbonden met de Oekraïnse vlag die net als als de Grouster vlag als hoofdkleuren geel en blauw heeft. 

Popkoor Just for Fun zingt een vredeslied. Foto: Press4All

Actie in Grou

Zaterdag 24 februari werd er niet alleen een fakkel ontstoken, maar ook een gedicht voorgelezen van Arjen Boswijk uit Groningen (die het gedicht in maart 2022 speciaal voor Oekraïne schreef) en het koor Just for Fun zong liederen. Daarna zijn er van 16 tot en met 22 maart inzamelacties. Het volledige programma zal tussen 8 en 16 maart via een verspreide flyer bekend worden gemaakt.

Zo zal er een huis-aan-huis collecte zijn en is er inzameling van levensmiddelen bij Oer ’t Hout. Het doel is 100 bananendozen te vullen en 5 generatoren te leveren. Hiervoor heeft Kringloopwinkel Grou haar medewerking in de vorm van vervoer en een geldelijke donatie toegezegd. Van de giften worden boodschappen ingekocht en ook het transport bekostigd. Tevens is er een collecte in de kerk, een Poiesz flessenbonnenactie en een donatie-actie bij ’t G.O.K. Ook kun je een doos adopteren en is er een inzamelactie bij Yn’ e Sinne Farm.

Friese Rijders

Vrijwillige vrachtwagenchauffeurs van de Friese Rijders maken meerdere ritten per week naar losplaatsen in Oekraïne. Ook worden er generatoren verzameld en gebracht. Zeker in de strenge winter is dit bittere noodzaak. Deze actie loopt tot en met mei.

Friese Rijders

(video) Grou haakt aan bij fakkelactie voor Oekraïne van Friese Rijders

Grou / Video – Je leest het goed. Alle dorpen en gehuchten in Friesland, Groningen en Drenthe worden voorzien van een fakkel. Zaterdag 24 februari is het twee jaar geleden dat de Russische invasie Oekraïne binnenviel. De Friese Rijders vragen aandacht door op die dag in alle 1750 dorpen in Noord-Nederland om 18.00 uur de fakkel te ontsteken. Stichting Groen Grou heeft besloten om dit initiatief vanuit Grou te omarmen en op deze zaterdag een fakkel te ontsteken bij Herberg Oer’t Hout. De plek waar tot april vorig jaar gevluchte Oekraïners gehuisvest waren.

Een kijkje bij het klaarmaken van een transport van de Friese Rijders. Video: Actief Media.

Vrijwilligersorganisatie de Friese Rijders biedt sinds begin maart 2022 humanitaire hulp in Oekraïne en wil zo aandacht vragen voor de nood daar. In december zijn de Friese Rijders gestart met hun grote actie om 100.000 gevulde bananendozen naar Oekraïne te brengen. Zo kunnen honderdduizenden mensen nog deze winter geholpen worden! Inmiddels zijn er al meer dan 12.000 dozen gevuld en is er ruim 250.000 euro gedoneerd.

Actie in Grou

Zaterdag 24 februari wordt er niet alleen een fakkel ontstoken, maar ook een gedicht voorgelezen en het koor Just for Fun zingt een lied. Daarna zijn er van 16 tot en met 22 maart inzamelacties. Het volledige programma zal tussen 8 en 16 maart via een verspreide flyer bekend worden gemaakt. Zo zal er een huis-aan-huis collecte zijn en is er inzameling van levensmiddelen bij Oer’t Hout. Er is collecte in de kerk, een Poiesz flessenbonnenactie en een donatie-actie bij ’t G.O.K. Tevens kun je een doos adopteren en is er een inzamelactie bij Yn’ e Sinne Farm.

Voedsel en generatoren 

Naast giften worden er boodschappen en reeds gevulde bananendozen ingezameld. Inmiddels 77 actiegroepen zijn lokaal in de weer. Ook in Grou zullen bananendozen met boodschappen ingezameld worden. Hiervoor heeft Kringloopwinkel Grou haar medewerking in de vorm van vervoer en een geldelijke donatie toegezegd. Van de giften worden boodschappen ingekocht en ook het transport bekostigd. Vrijwillige vrachtwagenchauffeurs rijden meerdere ritten per week naar losplaatsen in Oekraïne. Ook worden er generatoren verzameld en gebracht. Zeker in de strenge winter is dit bittere noodzaak. Deze actie loopt tot en met mei.

Doel

Om de doelstelling te behalen streeft de organisatie naar het verzamelen van 2 miljoen euro aan giften! Een flink bedrag, maar hoognodig om zo het verschil te maken deze winter in Oekraïne. 

Eigen pakhuis

In Haulerwijk is er tijdelijk pakhuis ingericht. Hier worden dozen gecontroleerd en herpakt. Ook worden ingekochte boodschappen verdeeld over dozen. Vrachtwagens worden geladen. Drie dagen per week zijn hier zowel Nederlandse als Oekraïense vrijwilligers volop aan de slag. Tijdens openingstijden is het een komen en gaan van actiegroepen. “Soms brengen ze 1 doos, soms is de auto met aanhanger afgeladen. Heel bijzonder om te zien. Kinderen van basisscholen, sportverenigingen, kerken en complete dorpen die de hand ineenslaan.” Aldus Arnaud Dijkstra, initiatiefnemer van de Friese Rijders.

Op zaterdag 24 februari om 18:00 uur worden de fakkels in de noordelijke dorpen waaronder Grou tegelijkertijd ontstoken. Kijk voor meer info op www.frieserijders.nl 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Groen Grou en Pleatslik Belang Grou.