Berichten

Uitkomst enquête voor project Grou 2030 opstap naar realisatie ‘groen’ dorp

Vanavond presenteren studenten van Van Hall Larenstein de resultaten van een onderzoek dat afgelopen twee maanden werd gedaan bij inwoners en ondernemers uit Grou. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Grou 2030 zal inzicht worden gegeven hoe Grousters denken over vergroening en duurzaamheid. 260 huishoudens vulden het enquêteformulier in.

Er zijn veel groene en duurzame onderwerpen waar inwoners van Grou graag aan mee willen werken. Is er draagvlak voor een autoluw dorpshart? En kan Grou op een snelle manier overstappen op duurzame groene energie? Grou 2030 is een project van Groen Grou. Deze projectgroep wil graag dat het watersportdorp op een innoverende manier bezig is met water, energie, voedsel en vervoer.

Inzage deelrapport

Projectleider Enny van der Wiel had inzage in een deelrapport. Daaruit bleek dat de groep mensen die gereageerd heeft over de verschillende onderwerpen, hier een uiteenlopende mening over heeft. Zo zien bewoners van Grou een autoluwe dorpskern wel zitten, terwijl de ondernemers graag willen dat de klanten winkels makkelijk met de auto moeten kunnen bereiken. Ze zijn bang dat de klanten anders wegblijven.

Vergroening van Grou tijdens operatie Steenbreek – juni 2018. Foto: Press4All

Zo blijkt uit het onderzoek ook dat bewoners van Grou hun eigen tuin graag groener willen maken. Daarmee werd vorig jaar juni al een start gemaakt tijdens ‘Operatie Steenbreek’. Toen konden inwoners in de wijken hun stoeptegel omruilen voor een fraaie vaste- of bloeiende plant. Veel mensen willen aan de biodiversiteit bijdragen maar weten niet goed hoe ze dat aan moeten pakken.

Dorpsmolen en zonneweide

In het kader van het versneld duurzaam collectief opwekken van energie geeft een aantal mensen aan dat ze een zonneweide of een dorpsmolen bij het industrieterrein wel zien zitten. Zo zou stromings- of waterbeweging in de Rjochte Grou ook gebruikt kunnen worden om energie op te wekken.

Uiteindelijk moet Grou in 2030 een groen en duurzaam dorp zijn. Met de resultaten van het onderzoek gaan de werkgroepen van Grou 2030 de komende tijd aan de slag.

De volledige uitkomst van het onderzoek zal vanavond om 19:30 uur worden gepresenteerd in de hal van de basisscholen aan de Jongema 6 in Grou.

Bron: Friesch Dagblad Foto: Press4All

Grou in beeld voor aanleg zonnepark van 8 hectare

GROU – Op dit ogenblik worden er gesprekken gevoerd over de aanleg van een zonnepark van acht hectare bij Grou. Hieruit blijkt dat de gemeente Leeuwarden een deel van haar duurzame energie in dit Friese watersport dorp wil gaan realiseren.

Het zonnepark moet deel gaan uitmaken van de doelstelling van de provincie Fryslân om in 2020 zelf voor twintig procent duurzame energie te gaan zorgen. Op dit ogenblik worden drie zonneparken bij de Haak om Leeuwarden gerealiseerd.

Wethouder Isabella Diks van de gemeente Leeuwarden was gister aanwezig bij het startschot tot realisatie van deze drie parken. In totaal moeten de parken energie opwekken voor zo’n 1100 huishoudens.

Yn ‘e Lijte start crowdfunding voor 194 zonnepanelen

GROU – Watersport Camping Yn ’e Lijte in Grou is een crowdfunding gestart voor de financiering van 194 zonnepanelen. Het zonnedak is bedoeld voor huishoudens die zelf geen zonne-energie kunnen opwekken. Investeerders kunnen meedoen vanaf een bedrag van 25 euro.

Vorig jaar kreeg het recreatiepark een beloning voor duurzaamheid met een Green label Award. Yn ‘e Lijte doet er alles aan om deze reputatie hoog te houden.

De actie is deze week gestart en blijkt nu al een groot succes te zijn. Meer dan de helft van de zonnepanelen zijn inmiddels al verkocht.